Yrittäjien aamukahvit

23.5.2024

Yrittäjiä ja Kouvolan virkajohtoa kokoontui 23.5.2024 Kohoa Synergiakeskukseen keskustelemaan Kouvolan alueen kehittämisestä, tulevista investoinneista sekä yrittäjien kuulumisista.

Kaupunginjohtaja Marita Toikan alustusmateriaali 23.5.2024

Pakastekuivaus ja sen mahdollisuudet 18.4.2024

19.4.2024

Pakastekuivauksesta ja sen mahdollisuuksista marjojen, juuresten, yrttien ja muiden elintarvikeraaka-aineiden säilömisessä, tuotekehityksessä ja jalostuksessa keskusteltiin Kohoa Synergiakeskuksessa 18.4.2024.

Tilaisuudessa pidetyt puheenvuorot:

Mitä on pakastekuivaus ja miten sitä voi hyödyntää? Päivi Karhunen, Kinno
Pakastekuivattuja tuotteita meillä ja maailmalla, Jaana Puhakka, ProAgria MKN Itä-Suomi
Pakastekuivaus ja tuotekehitysmahdollisuudet: kokemuksia, Heidi Fagerlund, Palomina Oy
Yritys case: Nordic Meal Oy:n tuotteet – Miksi päädyimme pakastekuivaukseen? Marko Lappalainen, Nordic Meal Oy
Pakastekuivaus Suomessa, Timo Väänänen, Nordic Freeze Dry Oy

Aineisto: Pakastekuivauksen mahdollisuudet

Tiekartta Kymenlaakson vetytalouteen -selvitystyö

11.4.2024

Tiekartta Kymenlaakson vetytalouteen -selvitystyöllä luodaan edellytyksiä Kymenlaakson vetytalouden kehitykselle 10 vuoden aikaperspektiivillä. Selvityksessä kuvataan konkreettisia toimenpiteitä, joilla voidaan edistää vetytalouden kehitystä ja tukea teollisten investointien sijoittumista Kymenlaaksoon muun muassa tarkastelemalla maankäyttöä, infrastruktuuria ja teollisuusrakennetta. Selvitystyössä on kartoitettu alueellisen uusiutuvan energian roolia vetytalouden edistämisessä ja tarkennettu muita sijaintipaikan valinnan kannalta tärkeitä vetytaloutta tukevia tekijöitä, kuten käyttöhyödykkeiden saatavuutta, vedyn siirtoa- ja varastointia, teollisia tontteja ja kaavoitusta. Tarkastelussa on identifioitu potentiaalisia uusia sijaintikohteita ja kartoitettu sopivia alueita vaihtoehtoisia elektrolyyseri- ja jatkojalostuskonseptien näkökulmasta.

Työn rajauksena on otettu huomioon, että osa Kymenlaakson selvimmistä vetytaloudelle potentiaalisista kohteista on jo kartoitettu, kuten alueella sijaitsevat metsäteollisuuden tehdasalueet. Alueen T/Kem -tontit on myös selvitetty ja tunnistettu jo aiemmissa selvityksissä potentiaalisiksi vetytalouden kohteiksi, joten näihin ei keskitytä tässä selvityksessä. Selvityksen tavoitteena on indikoida potentiaalisia uusia vedyntuotantoon tai jatkojalosteiden tuotantoon soveltuvia alueita, huomioiden projektin lähtöolettamana kokoluokka; minimissään 100 MW:n elektrolyyseriteho vedyn tuotannolle.

Tiekartta Kymenlaakson vetytalouteen - Loppuraportti

Rahoitusinfo yrityksille 21.3.2024, materiaalit

22.3.2024

Rahoitusinfo yrityksille järjestettiin 21.3.2024 Kohoassa. Tilaisuudessa kuultiin yrityksille suunnatuista rahoituksista, yritysten kehittämisavustusten hakukriteereistä ja -prosesseista. Puhujina toimivat Leena Gardemeister (Kinno), Antero Järvinen ja Kirsi Teräväinen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta sekä Evita Reitti Pohjois-Kymen Kasvu ry:stä.

Rahoitusinfo yrityksille -tapahtuman esitysmateriaali

Omistajanvaihdos – haaste ja mahdollisuus -tilaisuuden esitysmateriaali

8.3.2024

Omistajanvaihdos - haaste ja mahdollisuus -tilaisuus järjestettiin 7.3.2024. Tilaisuudessa jaettiin tietoa ja tukea yrityksen omistajanvaihdokseen yritystoiminnasta luopumista harkitsevalle, mahdolliselle yritystoiminnan jatkajalle ja ostajalle. Tilaisuudessa kuultiin mm. omistajanvaihdosasiantuntija Asko Viréniä. Virén on Auktorisoitu Yritysvälittäjä, joka on valittu vuoden 2021 Omistajanvaihdosasiantuntijaksi.

Tutustu Askon esitysmateriaaliin tästä

Vety Kymenlaakson logistiikassa -selvitys

4.3.2024

Vihreään sähköön ja vetyyn perustuvalla teollisuudella on suuri rooli Kymenlaakson teollisessa murroksessa ja alueen kehittymisessä. Kymenlaaksossa on suuri tarve saada lisää uusiutuvaa energiaa ja tehdyn Itä-Kaakko vetylaaksoselvityksen perusteella alueella onkin erittäin merkittävät uusiutuvan energian ja vetyteollisuuden mahdollisuudet.

Vety Kymenlaakson logistiikassa selvityksen tarkoituksena on tutkia vedyn ja vetyjalosteiden roolia tulevaisuuden logistiikassa, vedyn ja vetyjalosteiden potentiaalia Kymenlaakson logistiikka-alalle, sekä Kymenlaakson logistiikka-alan roolia vetytalouden kehityksessä kansallisesti ja kansainvälisesti. Työn tavoitteena on koota synteesi Kymenlaakson logistiikka-alan investointimahdollisuuksista vetytaloudessa.

Työ on toteutettu haastattelemalla alueen vetytalous- ja logistiikkatoimijoita, konsultin työpöytätyönä ja järjestämällä sidosryhmätyöpaja.

Tutustu selvitykseen: Vety Kymenlaakson logistiikassa

Urheat -hankkeen päätösseminaari 30.1.2024

19.2.2024

Urheat -hankkeen päätösseminaari keräsi Kohoaan kiinnostuneita kuulijoita saamaan viimeisintä tietoa Ukrainan jälleenrakentamisesta. Seminaarin materiaaleista saa eväitä jälleenrakennushankkeiden suunnitteluun. Materiaalit eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Koulu Ukrainaan, Veli Hyyryläinen, Elementit-E Oy

Kymenlaakson yrityspotentiaalin kartoitus, Jari Simola, Jakendos Oy

Tiekartta jatkotoimille, Jaana Myllyluoma, FCG Oy

Ukrainan jälleenrakennukseen osallistumisen askelmerkit ja rahoitus, Justus Jokela, Capful Oy

Ylimaakunnallisen yhteistyön mahdollisuudet, Olli-Pekka Hätinen, Kajamo Oy

Vetyliiketoiminnan kehittämiseen liittyvien luvitus- ja tukiprosessien selvitys

21.11.2022

Vetyä, virtaa Kaakkoon -hankkeessa on edistetty uusiutuvan energian ja vetytalouden tuotantopotentiaalin taloudellisen hyödyntämisen edellytyksiä sekä niihin pohjautuvan liiketoiminnan kehittymistä Suomessa ja erityisesti Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Osana hanketta on toteutettu vetyliiketoiminnan kehittämiseen liittyvien luvitus- ja tukiprosessien selvitys.

Selvityksessä on havainnollistettu, selvitetty ja kuvattu vetyliiketoiminnan kehittämiseen liittyviä luvitus- ja tukiprosesseja, niiden aikataulua ja sujuvoittamista erilaisille vetyliiketoimintaan liittyville toiminnoille.

Erilaisia vetytalouden hankkeita voivat olla esimerkiksi vihreän vedyn tuotanto, varastointi ja jakelu tai vedyn jatkojalostaminen e-polttoaineiksi tai kemianteollisuuden raaka-aineiksi. Vihreällä vedyllä tarkoitetaan uusiutuvan sähkön avulla valmistettua vetyä. Esimerkkejä jatkojalostetuista tuotteista ovat metaani, metanoli ja ammoniakki.

Tutustu selvitykseen: Vetyliiketoiminnan luvitusselvitys

Yritysrahoitusinfo 7.11.2023

Tutustu aineistoon: Yritysrahoitusinfo 7.11.2023
Aineisto ei täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Hankintaseminaari 2023

Hankintaseminaari teemalla Vaikuttavat hankinnat 19.10.2023 Kohoa Synergiakeskuksessa. Aineisto ei täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Mitä hankinnoista on kirjattu uuteen hallitusohjelmaan?
Olli Jylhä, Kuntaliitto

Julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt
Tuure Marku, Tuomi Logistiikka Oy

Miten hankinnoilla saadaan aikaa säästöjä - Case: Senaatti-kiinteistöt
Esapekka Kuikka, Senaatti-kiinteistöt

Pk-yritykset mukaan hyvinvointialueiden hankintoihin
Harri Jaskari, Suomen Yrittäjät

Kymenlaakson hyvinvointialueen hankinnat
Nina Brask ja Kirsi Pitkälä, Kymenlaakson Hyvinvointialue
Seppo Pajari, Kymen Tuki

Kilpailun merkitys ja kartelliriskit julkisissa hankinnoissa
Mika Hermas, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, KVV

South-East Finland Hydrogen Valley – Research report

5.9.2022

Tämä raportti kuvaa keväällä 2022 toteutettua Itä- ja Kaakkois-Suomen vetylaaksohanketta. Hanke toteutettiin LUT yliopiston toimesta alueen kuntien (Joensuu, Kitee, Imatra, Lappeenranta, Kouvola, Kotka, Hamina) ja alueellisten kehitysyhtiöiden toimeksiannosta. Itä- ja Kaakkois-Suomen kuntien yhteistyö nähdään erittäin tärkeänä alueen elinvoiman ja teollisuuden uudistumisen kannalta.

Scroll to top