Urheat -hankkeen päätösseminaari 30.1.2024

19.2.2024

Urheat -hankkeen päätösseminaari keräsi Kohoaan kiinnostuneita kuulijoita saamaan viimeisintä tietoa Ukrainan jälleenrakentamisesta. Seminaarin materiaaleista saa eväitä jälleenrakennushankkeiden suunnitteluun. Materiaalit eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Koulu Ukrainaan, Veli Hyyryläinen, Elementit-E Oy

Kymenlaakson yrityspotentiaalin kartoitus, Jari Simola, Jakendos Oy

Tiekartta jatkotoimille, Jaana Myllyluoma, FCG Oy

Ukrainan jälleenrakennukseen osallistumisen askelmerkit ja rahoitus, Justus Jokela, Capful Oy

Ylimaakunnallisen yhteistyön mahdollisuudet, Olli-Pekka Hätinen, Kajamo Oy

Vetyliiketoiminnan kehittämiseen liittyvien luvitus- ja tukiprosessien selvitys

21.11.2022

Vetyä, virtaa Kaakkoon -hankkeessa on edistetty uusiutuvan energian ja vetytalouden tuotantopotentiaalin taloudellisen hyödyntämisen edellytyksiä sekä niihin pohjautuvan liiketoiminnan kehittymistä Suomessa ja erityisesti Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Osana hanketta on toteutettu vetyliiketoiminnan kehittämiseen liittyvien luvitus- ja tukiprosessien selvitys.

Selvityksessä on havainnollistettu, selvitetty ja kuvattu vetyliiketoiminnan kehittämiseen liittyviä luvitus- ja tukiprosesseja, niiden aikataulua ja sujuvoittamista erilaisille vetyliiketoimintaan liittyville toiminnoille.

Erilaisia vetytalouden hankkeita voivat olla esimerkiksi vihreän vedyn tuotanto, varastointi ja jakelu tai vedyn jatkojalostaminen e-polttoaineiksi tai kemianteollisuuden raaka-aineiksi. Vihreällä vedyllä tarkoitetaan uusiutuvan sähkön avulla valmistettua vetyä. Esimerkkejä jatkojalostetuista tuotteista ovat metaani, metanoli ja ammoniakki.

Tutustu selvitykseen: Vetyliiketoiminnan luvitusselvitys

Yritysrahoitusinfo 7.11.2023

Tutustu aineistoon: Yritysrahoitusinfo 7.11.2023
Aineisto ei täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Hankintaseminaari 2023

Hankintaseminaari teemalla Vaikuttavat hankinnat 19.10.2023 Kohoa Synergiakeskuksessa. Aineisto ei täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Mitä hankinnoista on kirjattu uuteen hallitusohjelmaan?
Olli Jylhä, Kuntaliitto

Julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt
Tuure Marku, Tuomi Logistiikka Oy

Miten hankinnoilla saadaan aikaa säästöjä - Case: Senaatti-kiinteistöt
Esapekka Kuikka, Senaatti-kiinteistöt

Pk-yritykset mukaan hyvinvointialueiden hankintoihin
Harri Jaskari, Suomen Yrittäjät

Kymenlaakson hyvinvointialueen hankinnat
Nina Brask ja Kirsi Pitkälä, Kymenlaakson Hyvinvointialue
Seppo Pajari, Kymen Tuki

Kilpailun merkitys ja kartelliriskit julkisissa hankinnoissa
Mika Hermas, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, KVV

South-East Finland Hydrogen Valley – Research report

5.9.2022

Tämä raportti kuvaa keväällä 2022 toteutettua Itä- ja Kaakkois-Suomen vetylaaksohanketta. Hanke toteutettiin LUT yliopiston toimesta alueen kuntien (Joensuu, Kitee, Imatra, Lappeenranta, Kouvola, Kotka, Hamina) ja alueellisten kehitysyhtiöiden toimeksiannosta. Itä- ja Kaakkois-Suomen kuntien yhteistyö nähdään erittäin tärkeänä alueen elinvoiman ja teollisuuden uudistumisen kannalta.

Scroll to top