Kouvola on Suomen vilja-aitta

Kotimaan maa- ja metsätaloustuotannossa eri mittareilla mitattuna pitää Kouvola kärkisijaa. Jos Kouvolan maataloustuotanto horjuu, on sen vaikutus valtakunnalliseen huoltovarmuuteen merkittävä.

Maatilojen määrässä Kouvola on Suomen suurin  ja viljellyn pinta-alan osalta Suomen toiseksi suurin kunta. Maatilojen kokonaistulojen sarjassa Kouvola sijoittuu seitsemänneksi.

Luomutuotannon osuus tuotannosta on suurempi Kouvolassa kuin Suomessa keskimäärin.  Kouvolassa luomutuotannossa on noin viidennes peltoalasta. Myös puunmyyntitulot ovat Kouvolassa maan kärkikastia.

Kymenlaakson elintarvikesektorin potentiaaliselvitys -hankkeessa haastateltiin vuonna 2023 noin 50 toimialan tuottajaa, yritystä, yhdistystä, oppilaitosta ja yhteistyökumppania. Yrityksiltä ja viljelijöiltä saatiin tärkeää tietoa niiden tilanteesta ja kehittämistoiveista.

Matala jalostusaste, verkostoja kaivataan

Kymenlaakson elintarvikeketju koostuu muutamasta suuresta ja useista pienistä yrityksistä, kun keskikokoisia yrityksiä on vähänlaisesti. Maatalouden rahavirrat alueella ovat isot, mutta raaka-aineiden jalostusaste matala.

Kyselyjen ja keskusteluiden perusteella toimialaan vaikuttavat, samoin kuin muihinkin toimialoihin, muun muassa koronan jälkimainingit, Ukrainassa käytävä hyökkäyssota ja sen seurauksena raaka-aineiden ja polttoaineiden jyrkkä hinnannousu, saatavuusongelmat sekä inflaatio.

Paikallisesti on esiin noussut yritysten yhteisen verkoston puute. Vuonna 2023 tehdyn kyselyn perusteella tiloilla kaivataan verkostoitumismahdollisuuksia, lisää tietoa ja kontakteja potentiaalisiin ostajiin ja muihin tuottajiin. Tiloilla tuntuu olevan resursseja ja mielenkiintoa lisätuotantoon.

Toimintamallien muutostarve on tunnistettu

Haastatteluissa on selvinnyt, että alan toimijat ovat löytäneet toimitilat melko helposti ja edullisesti, mutta kiinteistöillä on tyypillisesti korjausvelkaa. Myös motivoituneen työvoiman saatavuus koetaan haasteena, eikä ulkopuolisten palkkaamista aina koeta kannattavaksikaan. Marjatilat hyödyntäisivät mielellään ulkomaista työvoimaa.

Kestävän kehityksen ja ekologisen toiminnan mukaista koulutusta toivotaan. Samoin myynti ja markkinointi koetaan haastavana, ja toivotaan erityisesti sosiaalisen median koulutusta ja verkkokauppaan liittyvää koulutusta. Tietoa kaivataan myös mm. ilmastonmuutoksen eroosion ja tautien ja tuholaisten vaikutuksista. Kuluttajilta tuleva paine kasvisruokapainotteiseen elämäntapaan on tunnistettu.

Maailmanpoliittinen tilanne, inflaatio ja tuottajien ikääntyminen ovat niin ikään tulleet esille haastatteluissa. Toimintamalleja ollaan valmiita muuttamaan ja esimerkiksi yhteishankintoihin suhtaudutaan entistä myönteisemmin. Myönteisesti suhtaudutaan myös tuotteiden tarjoamiseen kilpailutuksissa yhdessä toisten yritysten kanssa.

 

Yhteyshenkilö

Karhunen Päivi

Asiantuntija
+358 20 615 7783
paivi.karhunen@kinno.fi

Juvonen Noora

Asiantuntija
+358 20 615 6491
noora.juvonen@kinno.fi

Scroll to top