Kinnossa käynnistyi helmikuussa 2022 Kymenlaakson elintarvikesektorin potentiaaliselvitys -hanke. Kinnon yhteistyökumppaneita hankkeen toteuttamisessa ovat ProAgria, Xamk, Eduko ja LUT. Hanke rahoitetaan osana EU:n Covid-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hanke jatkuu elokuun 2023  loppuun saakka.

Hankkeen päätavoitteena on elintarvikealan koko arvoketjun ja ekosysteemin - alkutuotannosta kansainväliseen vientitoimintaan - mahdollisuuksien tunnistaminen ja suunnitelmallinen vahvistaminen. Pitkällä aikavälillä tavoitellaan sektorin nostamista alueellisesti ja kansallisesti merkittäväksi klusteriksi, joka luo elinvoimaa ja uusia kasvun mahdollisuuksia alueen yrityksille ja maatalouteen.

Kouvola on Suomen vilja-aitta

"Kotimaan maa- ja metsätaloustuotannossa eri mittareilla mitattuna pitää Kouvola kärkisijaa. Jos Kouvolan maataloustuotanto horjuu, on sen vaikutus valtakunnalliseen huoltovarmuuteen merkittävä", toteaa elintarvikehankkeen projektipäällikkö Aleksandra Turunen Kinnosta.

Maatilojen määrässä Kouvola on Suomen suurin  ja viljellyn pinta-alan osalta Suomen toiseksi suurin kunta. Maatilojen kokonaistulojen sarjassa Kouvola sijoittuu seitsemänneksi.

Luomutuotannon osuus tuotannosta on suurempi Kouvolassa kuin Suomessa keskimäärin.  Kouvolassa luomutuotannossa on noin viidennes peltoalasta. Myös puunmyyntitulot ovat Kouvolassa maan kärkikastia.

Kymenlaakson elintarvikesektorin potentiaaliselvitys -hankkeessa on tammikuuhun 2023 mennessä haastateltu noin 50 toimialan tuottajaa, yritystä, yhdistystä, oppilaitosta ja yhteistyökumppania. Yrityksiltä ja viljelijöiltä on saatu tärkeää tietoa niiden tämänhetkisestä tilanteesta ja kehittämistoiveista. Haastattelujen lisäksi on tutustuttu muihin alueellisiin ja kansallisiin ajankohtaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin.

Matala jalostusaste, verkostoja kaivataan

Kymenlaakson elintarvikeketju näyttää koostuvan muutamasta suuresta ja useista pienistä yrityksistä, kun keskikokoisia yrityksiä on vähänlaisesti. Maatalouden rahavirrat alueella ovat isot, mutta raaka-aineiden jalostusaste matala.

Kyselyjen ja keskusteluiden perusteella toimialaan vaikuttavat, samoin kuin muihinkin toimialoihin, muun muassa koronan jälkimainingit, Ukrainassa käytävä hyökkäyssota ja sen seurauksena raaka-aineiden ja polttoaineiden jyrkkä hinnannousu, saatavuusongelmat sekä inflaatio.

Paikallisesti on esiin noussut yritysten yhteisen verkoston puute. "Tiloilla kaivataan verkostoitumismahdollisuuksia, lisää tietoa ja kontakteja potentiaalisiin ostajiin ja muihin tuottajiin. Tiloilla tuntuu olevan resursseja ja mielenkiintoa lisätuotantoon", sanoo Turunen.

Toimintamallien muutostarve on tunnistettu

Haastatteluissa on selvinnyt, että alan toimijat ovat löytäneet toimitilat melko helposti ja edullisesti, mutta kiinteistöillä on tyypillisesti korjausvelkaa. Myös motivoituneen työvoiman saatavuus koetaan haasteena, eikä ulkopuolisten palkkaamista aina koeta kannattavaksikaan. Marjatilat hyödyntäisivät mielellään ulkomaista työvoimaa.

Kestävän kehityksen ja ekologisen toiminnan mukaista koulutusta toivotaan. Samoin myynti ja markkinointi koetaan haastavana, ja toivotaan erityisesti sosiaalisen median koulutusta ja verkkokauppaan liittyvää koulutusta. Tietoa kaivataan myös mm. ilmastonmuutoksen eroosion ja tautien ja tuholaisten vaikutuksista. Kuluttajilta tuleva paine kasvisruokapainotteiseen elämäntapaan on tunnistettu.

Maailmanpoliittinen tilanne, inflaatio ja tuottajien ikääntyminen ovat niin ikään tulleet esille haastatteluissa. Toimintamalleja ollaan valmiita muuttamaan ja esimerkiksi yhteishankintoihin suhtaudutaan entistä myönteisemmin. Myönteisesti suhtaudutaan myös tuotteiden tarjoamiseen kilpailutuksissa yhdessä toisten yritysten kanssa.

 

Yhteyshenkilö

Turunen Aleksandra

Yhteyspäällikkö
Sijoittuminen, kansainvälistyminen
Elintarvikesektori
+358 20 615 8140
aleksandra.turunen@kinno.fi

Kesänäkymä kävelykatu Mansilta

Kouvolan keskusta luo nahkaansa – mistä eväät uuteen nousuun?

Kouvolan ydinkeskustassa muhii mojova comeback muutaman vaisumman vuoden jälkeen. Kuninkuusravien kaltaiset tapahtumat vetävät väkeä tutuille kulmille – ja onpa...

Scroll to top