Edellytyksiä menestykseen elintarviketeollisuudessa

Kouvolan juuret ovat maa- ja metsätaloudessa. Tämä kokemus yhdistettynä sijaintiimme ja lyömättömiin maantie- ja rautatieyhteyksiin luo Kouvolalle uskottavan pohjaa elintarvikealan yritysten kotipaikkana.

Meillä on tarjolla koulutettua työvoimaa ja panostamme myös alan tulevaisuuden toimintaedellytyksiin. Teemme tiivistä yhteistyötä elintarvikealan järjestöjen ja tutkimusyhteisön kanssa. Rakennetaanko yhdessä tilaa ja tulevaisuutta myös sinun yrityksellesi?

Elintarvikesektorin kehitysloikka Kymenlaaksossa

Elintarvikesektorin kehittämisellä pyritään siihen, että sektorin yritykset vahvistuvat ja kasvavat, ja että alueelle muodostuu elintarvikkeiden ja ruoan tuotannon merkittävä ja tunnettu klusteri. Tuemme yrityksiä yhteistyökumppaneiden löytämisessä kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhteistyössä maakunnan kehittäjätoimijoiden (LUT, XAMK, Eduko, Pro Agria, Metsäkeskus, MTK jne.) kanssa tuemme yrityksiä uusien tuotteiden kehittämisessä ja tuoteinnovaatioiden luomisessa. Yksi merkittävimmistä tavoitteista on alueen yritysten kansainvälisten kauppakumppanuuksien rakentaminen ja voimakkaasti kasvava vienti.

Meiltä saat apua muun muassa seuraavissa tilanteissa:

  • kehittäjäkumppanuuksien löytäminen,
  • kehittämisen rahoittaminen,
  • uusien tuotteiden ja jalostusprosessien kehittäminen,
  • kuluttajapalautteen kerääminen ja analysointi,
  • messut- ja myyntitapahtumat,
  • infotilaisuudet ja työpajat,
  • toimitilojen löytäminen ja sijoittuminen, sekä
  • maakunnallisen ruokabrändin vahvistaminen.

Ota yhteyttä!

 

Yhteyshenkilö

Juvonen Noora

Asiantuntija
+358 20 615 6491
+358 40 661 6491

noora.juvonen@kinno.fi

Karhunen Päivi

Asiantuntija
+358 20 615 7783
+358 40 511 7783 

paivi.karhunen@kinno.fi

Scroll to top