Parhaat logistiset ratkaisut

Maailma on nopeampi kuin koskaan. Tavara halutaan heti, eikä kuukauden päästä. Samaan aikaan maapallon ekologisen kantokyvyn raja vaatii meitä radikaalisti vähentämään päästöjä. Tässä muutospaineessa raidelogistiikka on avainasemassa.

Kouvolasta löydät tuotantotilat ja logistiikan laadukkaat palvelut loistavien yhteyksien ääreltä. Toimitat tuotteesi asiakkaallesi nopeasti ja ilmastoystävällisesti vaikka Aasian kaukaisimpiin kolkkiin asti.

Kouvolan kuljetus- ja huolinta-alan yritysten palvelutarjontaan kuuluvat muun muassa metsäteollisuuden paperikuljetukset, lasilogistiikka, raaka-ainelogistiikka, yksityiset rautatiekuljetukset ja huolinta.

Kouvolassa on:

  • Logistiikan, kaupan ja teollisuuden tarpeisiin soveltuva alue, jossa 230 ha rakennettua alaa
  • Logistiikkahubiin kytkeytyvä osaaminen ja palvelut
  • Eri kuljetusmuodot yhdistävä terminaalialue
  • Pistoraiteita n. 10 km
  • Raidetta n. 100 km
  • Yrityksiä logistiikka-alueella n. 90
  • 200 logistiikka-alan yritystä koko seudulla
  • 1 700 alan työntekijää

Kouvola on ainutlaatuinen logistinen keskus ja Suomessa ainoa EU:n liikenteellisen ydinverkon rautateiden terminaalikeskus.

Kyseinen TEN-T-verkko (Trans European Network) kattaa kaikki liikennemuodot: lento-, meri-, raide- ja tieliikenteen sekä niihin liittyvät satamat, lentoasemat, terminaalit ja rajanylityspaikat. Kouvolan asema rautatielogistiikan osaamis- ja toimintakeskittymänä nojaa osaltaan myös sen erityisen vahvaan rooliin Kaukoidän ja Pohjois-Euroopan toimitusketjujen verkostoissa.

Lisäksi seudulla on rautatiealan koulutusta, joka luo edellytyksiä tulevaisuuden kehitykselle.

Kouvolan logistiikka-alue tunnetaan ja tunnustetaan myös kansainvälisesti

Kouvolan logistiikka-alue on valittu 13. parhaaksi Euroopan 300 logistiikkakeskuksen vertailussa (DGG 2020)!

Tervetuloa tutustumaan Kouvolan tarjoamiin mahdollisuuksiin liiketoiminnallesi ja kuljetuksillesi: Kouvolan erinomainen logistinen sijainti tarjoaa hyvän kilpailuedun erityisesti teollisuuden ja kaupan alan yrityksille ja niiden jakeluvarastoille.

Logistiikan tiimi palveluksessasi:

Joona Kaksonen

Kaksonen Joona

Toimitusjohtaja, RRT Kouvola Oy
+358 20 615 5997
+358 40 773 4117
joona.kaksonen@kinno.fi

Harri Mustonen

Mustonen Harri

Myyntipäällikkö
+358 20 615 4380
+358 40 672 2841
harri.mustonen@kinno.fi

Scroll to top