Käynnissä olevat projektit

Rahoittajalogot

SuoLiike

Hankkeessa mm. tunnistetaan uusia suo- ja kosteikkoviljelyyn sopivia, ympäristöystävällisiä ja liiketoiminnallisesti kiinnostavia kasvilajeja.

Genesis

Genesis-hankkeessa tavoitteena on luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia kehittämällä puhtaan energian tuotantoon, varastointiin ja käyttöön, sekä sektori-integraatioon liittyviä ratkaisuja.

KEKE

Kymenlaakson elintarvikesektorin kestävä kehitysloikka on kehittämis- ja investointihanke, jolla toteutetaan elintarvikesektorin kasvuloikka ja kehitystyössä tarvittavat laboratorioinvestoinnit.

Työntekijät teollisuusyrityksen valvomossa

Vaikuttavat työllisyyspolut

Hankkeen tavoitteena on kehittävän palveluekosysteemin avulla parantaa asiakasprosesseja ja sitä kautta vahvistaa työllisyyttä ja elinvoimaa. Työttömien osaamisen kasvu edesauttaa työllistymistä ja mahdollistaa myös yrittäjyyden.

HUIMA

Hankkeessa kehitetään yrityslähtöinen malli Hyötyvirta-ekosysteemin organisoitumiseen ja kirkastetaan toiminnan fokusta alueen materiaalitaseen ja materiaalivirtojen hyödyntämispotentiaalin perusteella.

Scroll to top