Kiertotaloudesta uutta kasvua

Kiertotalous on Kouvolassa keskeinen, alueellista liiketoimintaa ohjaava toimintamalli, jonka perusajatuksena on hyödyntää käytössä olevia resursseja entistä kestävämmin, säästää neitseellisiä luonnonvaroja ja energiaa, vähentää tuotantohukan määrää, pitää tuotteet ja materiaalit kierrossa mahdollisimman pitkään ja kasvattaa kiertotaloutta edistävää palveluliiketoimintaa.

Kiertotalousliiketoiminnan vahvuudet Kouvolassa perustuvat alueen vahvaan teolliseen ja logistiseen osaamiseen, monipuolisiin raaka-ainevarantoihin ja aktiiviseen yritystoimintaan. Kouvolassa on vahva metsäteollisuusperinne, mikä luo hyvän pohjan puuraaka-aineen monipuoliseen käyttöön perustuvalle kiertotalousliiketoiminnalle. Alueella on myös vahvaa suunnittelun, kestävän kehityksen, resurssien tehokkaan käytön ja eri energialähteiden hyödyntämisen osaamista.

Kouvolassa toimii aktiivinen ja innovatiivinen yritysyhteisö, jonka kanssa Kouvola Innovation kehittää kestäviä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja toimintaympäristöä. Tämä luo hyvän pohjan uusien kiertotalouteen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiselle ja yhteistyölle.

Tarjoamme monipuolisia palveluja ja neuvontaa kiertotalouteen liittyen ja etsimme yrityksellenne parhaat ratkaisut yhteistyössä eri aloja edustavien yhteistyökumppaniemme kanssa.

Ota yhteyttä ja ryhdytään yhdessä etsimään yrityksellenne uusia liiketoimintamahdollisuuksia!

 

Tero Hasu

Hasu Tero

Asiantuntija
Rakennettu ympäristö
+358 20 615 5547
+358 40 489 9047
tero.hasu@kinno.fi

Maarit Kari

Kari Maarit

Asiantuntija
+358 20 615 7670
+358 40 532 2670
maarit.kari@kinno.fi

Kari Laine

Laine Kari

Asiantuntija
Energia ja vetytalous
+358 20 615 9083
+358 40 179 7083
kari.laine@kinno.fi

Päivi Menard

Menard Päivi

Asiantuntija
Liiketoimintakehitys
+358 20 615 9451
+358 40 635 0221
paivi.menard@kinno.fi

Liisa Rantalainen

Rantalainen Liisa

Assistentti
+358 20 615 6171
+358 40 483 2571
liisa.rantalainen@kinno.fi

Teo Virta

Virta Teo

Projektityöntekijä
+358 20 615 1082
+358 40 773 3082
teo.virta@kinno.fi

Scroll to top