Hankinta-asiamiespalvelun tavoitteena on lisätä pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin kouluttamalla tarjousten tekemiseen ja erilaisten sähköisten välineiden käyttöön. Lisäksi pyritään luomaan järjestelmällistä ja jatkuvaa vuoropuhelua hankintayksiköiden ja alueen yrittäjien välille sekä edistämään yritysten verkottumista ja keskinäistä yhteistyötä.

Kouvolan hankinta-asiamiespalvelun oma Facebook-sivusto. Käy tykkäämässä ja seuraa uutisia ja tapahtumia!

Ajankohtaista

Hankintaseminaari 8.12.2022.

Lue lisää ja ilmoittaudu tästä.

 

Yrittäjät saavat tarjousten tekemiseen maksutonta neuvontaa hankinta-asiamieheltä.

Ota tarvittaessa yhteys marita.melkko@kinno.fi.

 

Opas ja hyvät käytännöt auttavat hankintojen jakamisessa osiin

Hankintojen jakaminen osiin voi edistää esimerkiksi sitä, että kaikenkokoiset, myös kooltaan pienemmät tarjoajat, pystyvät jättämään tarjouskilpailussa tarjouksen. Lue lisää.

Hankintalain "Korjaussarja II" etenee

Hankintalakia uudistetaan jo toista kertaa tämän hallituskauden aikana. Aiheesta lisää.

KKV: Julkisten hankintojen onnistumista on seurattava tehokkaammin

Julkiset hankinnat vaikuttavat niin julkisen sektorin varojen käyttöön kuin myös toimialojen kilpailutilanteeseen sekä kuluttajien saamaan palvelukokemukseen. Lue lisää.

Cloudian Tarjouspalvelu.fi-portaali uudistui - muutoksia pienhankintojen julkaisuun

Julkisiin tarjouskilpailuihin osallistuvien tarjoajien käyttämä Tarjouspalvelu.fi-portaali on uudistunut. Aiheesta lisää.

Hankinta-asiamiehen tehtävät

Hankinta-asiamies

 • Tiedottaa tarjouspyynnöistä ja hankinnoista
 • Avustaa yrityksiä sähköisten välineiden (kilpailutustyökalut, verkkosivut ym.) käytössä
 • Aktivoi yrityksiä tarjousten tekemiseen
 • Valmistelee hankintoja yhteistyössä hankintayksiköiden kanssa
 • Toimittaa hankintayksiköille markkinatietoa
 • Järjestää markkinavuoropuheluja hankintayksiköiden ja yrittäjien välillä

Julkinen sektori voi omalla ostotoiminnallaan ohjata uusien innovaatioiden syntymistä sekä markkinoiden ja uuden liiketoiminnan kehitystä. Paikallisesti verrattain pienetkin hankinnat voivat olla alueen yritystoiminnan kannalta keskeisiä. Toisaalta yrittäjillä on myös oma vastuunsa kehittää toimintaansa ja täyttää niin tilaajavastuu kuin kelpoisuus- ja laatukriteerit.

Kouvolan kaupungin hankintaohjeistukset, hankinta- ja kilpailutustyökalut

Kaupunki julkaisee vuosittain hankintakalenterin, josta selviävät suunnitteilla olevat hankinnat ja voimassa olevat vuosisopimukset. Hankintakalenteri on tarkoitettu lisäämään kaupungin ja yrittäjien välistä vuoropuhelua sekä hankintaprosessien suunnitelmallisuutta. Kouvolan kaupungin hankinnat kilpailutetaan yleensä ennen ko. sopimuskauden päättymistä joko Cloudian pienhankintapalvelussa tai Tarjouspalvelussa.

Kaupungin hankintaohjeistukset, hankintakalenteri ja yhteystiedot löytyvät kouvola.fi-sivustolta.

Mercell Hankintavahti

Hankintavahti kerää tietoja kilpailutuksista monista eri lähteistä. Palvelu kerää tiedot myös kynnysarvojen alle jäävistä tarjouspyynnöistä.

 • HILMA, TED ja muut julkiset lähteet
 • Räätälöity hankintavahti
 • Kattavat pienhankintatiedot sadoista eri lähteistä
 • Monipuoliset työkalut hakuprofiilin ylläpitämiseen
 • Mercell Update -sähköposti
 • Markkinoiden laajin hankintatietokanta vapaassa käytössä
 • Veloitukseton asiakaspalvelu
 • Palvelun reaaliaikaiset seurantatiedot
 • Mahdollisuus kilpailuttaa omia kertahankintoja järjestelmässä

 

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirje tästä.

Hankinta-asiamiespalvelun uutiskirjeet:

Uutiskirje 2/2022     2.11.2022
Uutiskirje 1/2022     15.3.2022

Uutiskirje 5/2021     11.11.2021
Uutiskirje 4/2021     20.9.2021
Uutiskirje 3/2021     23.6.2021
Uutiskirje 2/2021     7.5.2021
Uutiskirje 1/2021     27.1.2021

Uutiskirje 5/2020    9.10.2020
Uutiskirje 4/2020    23.6.2020
Uutiskirje 3/2020    8.5.2020
Uutiskirje 2/2020    20.3.2020
Uutiskirje 1/2020    17.2.2020

Yhteistyökumppanit

Lisätietoa

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
+358 20 615 5039
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top