• Yrittäjän tukiverkko

  Yrittäjän tukiverkko

  Yritysten valmius toimia äkillisesti ja radikaalistikin muuttuvissa toimintaympäristöissä on paremmin turvattu projektiin osallistuneiden …
 • Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa

  Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa

  Kaakkois-Suomessa on pulaa yritysten tarvitsemista osaajista ja työpaikkoja jää syntymättä monilla aloilla.
 • KOSKES

  KOSKES

  KOSKES-projektissa kehitetään kiertotalousosaamiskeskuksen konseptia Hyötyvirta-yritysalueelle Kouvolaan. Toteutuessaan keskus tarjoaisi erilaisia palveluita ja yhteistyömahdollisuuksia …
 • Yrittäjän tukiverkko

  Yritysten valmius toimia äkillisesti ja radikaalistikin muuttuvissa toimintaympäristöissä on paremmin turvattu projektiin osallistuneiden yritysten osalta.
 • KOSKES

  KOSKES-projektissa kehitetään kiertotalousosaamiskeskuksen konseptia Hyötyvirta-yritysalueelle Kouvolaan. Toteutuessaan keskus tarjoaisi erilaisia palveluita ja yhteistyömahdollisuuksia pk-sektorin yrityksille …
 • BUT

  Biotalouden uudet tuulet. Kymenlaakso tavoittelee hiilineutraalisuutta. Alueella on useita merkittäviä toimijoita, joiden yhteistyötä tarvitaan tavoitteeseen …
 • Harvinaiset maametallit talteen

  Tietoyhteiskunnan ylläpitäminen ei olisi mahdollista ilman harvinaisia maametalleja ja siksi niiden saatavuuden varmistaminen etenkin kierrättämällä …
 • GoSmart BSR

  Monikansallinen projekti, joka kohdistuu heikommin kehittyneiden Itämeren alueen seutujen matalaan innovaatiokapasiteettiin ja pyrkii parantamaan sitä. …
 • Bringing Together

  The project Bringing Together specific objective is to bringing together of the innovative, research, training and …
 • Kasvua viennistä

  Kasvua viennistä -projekti auttaa yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään. Projekti tarjoaa yrityskohtaista valmennusta, jonka kautta yritykset …

Kaikki henkilöt

#SupportYourLocal #TuePaikallista

Nyt jos koskaan on tarpeen tukea paikallisia yrittäjiä. VisitKouvola ja Kouvolan Sanomat ovat koonneet listan paikallisista toimijoista, jotka ovat muuttaneet toimintaansa korona-epidemian takia. Useat yritykset tarjoavat palvelujaan etänä ja toimittavat tuotteitaan koteihin. Tuetaan heitä yhdessä!

Kun koronavirusepidemian aiheuttama poikkeustila alkoi, ryhtyi VisitKouvola yhteistyöhön Kouvolan Sanomien kanssa koostaen yhdessä listaa Kouvolan alueen yrityksistä, jotka tarjoavat palveluita joita voi hyödyntää vaikka omalta kotisohvalta.

Listalle kertyi nopeasti kymmeniä yrityksiä ja yhteensä niitä onkin jo toista sataa. Listan on tarkoitus helpottaa karanteenissa olevien ja riskiryhmiin kuuluvien ihmisten elämää kertomalla, että heidän on mahdollista saada tarvitsemansa palvelut suoraan kotiovelle ja ulkona liikkumista on mahdollista välttää.

On myös haluttu  nostaa paikallisia yrityksiä ja heidän palveluitaan esiin. VisitKouvola ja Kouvola Innovation on toteuttanut aiheesta myös markkinointikampanjan, johon on kuulunut radiomainontaa sekä näkyvyyttä VisitKouvolan ja Kinnon verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa, kuten myös katukuvassa.

Käynnissä on myös arvontojen sarja, jossa VisitKouvola arpoo viikoittain Facebook-sivuillaan paikallisten yritysten tuotteita aina toukokuun lopulle saakka. Palkintoina on kaikenlaista kivaa, herkuista autokatsastukseen.

Listaa kotiin toimitettavista palveluista päivitetään edelleen aktiivisesti Kouvolan Sanomien sivuille ja uusia vinkkejä palveluista voi toimittaa VisitKouvolan sivujen kautta, tai kommentoimalla suoraan Kouvolan Sanomien artikkelin alle.

Puuttuuko listalta joku palvelu? Vinkkaa palvelusta meille tästä.

Palveluiden listaukseen Kouvolan Sanomissa pääset tästä. 

Lisätietoja: 
Anne Harrila, markkinointipäällikkö
p. 020 615 9030   |   anne.harrila@kinno.fi

Kysely Verla-Repovesi-alueen matkailuyrityksille

Kyselyllä kartoitetaan yritysten tarpeita ja tahtotilaa liittyä mukaan Visit Finlandin Sustainable Travel Finland-ohjelmaan (esittely alla).

Verla-Repovesi-alueelle palveluita tuottaville matkailuyrityksille ollaan laatimassa yritysten tarpeet huomioivaa toimenpidesuunnitelmaa Sustainable Travel Finland-ohjelman edistämiseksi.

Toisiaan lähellä sijaitsevat Unescon maailmanperintökohde Verlan puuhiomo sekä Repoveden kansallispuisto muodostavat Etelä-Savon ja Kymenlaakson maakuntien rajalla ainutlaatuisen matkailualueen tai matkailullisen keskittymän – eli destinaation. Kohteet ovat kukin omassa kategoriassaan alueen näyteikkunoita kansainvälisille ja kotimaisille matkailumarkkinoille.

Kinno haluaa olla vahvasti mukana kehittämässä alueen yritysverkoston osaamista kestävän luontomatkailun osalta. Kestävällä tavalla toteutettujen matkailupalveluiden tarjonta ei ole niinkään yhden alueen tai yrityksen lyhyen aikavälin kilpailuvaltti, vaan koko alueen edun mukainen pitkän aikavälin tulevaisuusteko.

Sustainable Travel Finland-ohjelmassa mukana ovat mm. Woikoski Feeling ja VisitKouvola. Kohdennamme kyselyn tässä vaiheessa Verla-Repovesi matkailualueelle. Jos et saanut kyselyä sähköpostiisi, niin ole yhteydessä mahdollisimman pian. Tehdään tästä yhdessä hyvä juttu!

Seuraava kaikille Kymenlaakson matkailutoimijoille suunnattu kestävän matkailun valmennustilaisuus pidetään 8.9. Ankkapurhassa. Lisätietoja tapahtumasta täällä.

 

Kyselyyn voi vastata 31.8. saakka.

Kyselyyn tästä.

***

LÄHDE MUKAAN SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND-OHJELMAAN
Sustainable Travel Finland merkin ajatus on tarjota yrityksille ja destinaatioille konkreettinen kestävän matkailun työkalupakki, jolla kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksuminen alueen tai yrityksen arkeen helpottuu. Sustainable Travel Finland -kehityspolun aloittaminen tai -merkin hakeminen ei maksa yrityksille tai alueille, vaikka toimenpiteistä saattaakin aiheutua kuluja ja työ eittämättä vaatii aikaa ja henkilöresursseja. Sustainable Travel Finland -merkin saaneet yritykset ja alueet saavat käyttöönsä jatkuvan kehittämisen mallin, matkailun kestävään kehitykseen liittyvää uusinta tietoa sekä markkinointitukea ja lisänäkyvyyttä Visit Finlandin kanavissa.

KESTÄVÄN MATKAILUN KEHITTÄMISPOLKU
Siinä missä Sustainable Travel Finland -merkki markkinoinnillisena kokonaisuutena tulee helpottamaan Suomen kestävän matkailun tarjonnasta viestimistä, yrityksille ja matkailudestinaatioille se tarjoaa 7-askeleisen kestävän matkailun kehittämispolun. Kehittämispolku kuljetaan Sustainable Travel Finland -onlinealustalla, jossa ohjelman kriteeristön täyttyminen todennetaan. Ohjelman tueksi on luotu Sustainable Travel Finland -e-opas, jossa varmennetaan kulkijan perustieto kestävän matkailun kehittämisestä ja joka perehdyttää kulkijan Sustainable Travel Finland -ohjelman sisältöön. E-opas on tarkoitettu kaikille Sustainable Travel Finland -ohjelmaan hakeneille ja hyväksytyille matkailuyrityksille ja -destinaatioille.

Askel 1. Sitoutuminen
• Virallisen päätöksen tekeminen kestävän matkailun edistämisestä
• Sitoutuminen kestävän matkailun valtakunnallisiin periaatteisiin
• Kestävää matkailua koordinoivan henkilön nimeäminen

Askel 2. Osaamisen kasvattaminen
• Tutustuminen Sustainable Travel Finland -e-oppaaseen
• Osallistuminen Visit Finland Akatemian Sustainable Travel Finland -valmennukseen
• Nykytilan kartoitus online-itsearvioinnin kautta. Itsearvioiti kartuttaa myös destinaatiolle alueellista dataa yritysverkoston nykytilasta ja kehitystarpeista.

Askel 3. Kehittämissuunnitelma
• Kestävän matkailun suunnitelman laatiminen ja ulottaminen koskemaan kaikkia kestävyyden osa-alueita

Askel 4. Vastuullisuusviestintä
• Kestävän matkailun toimenpiteistä läpinäkyvästi viestiminen kansainväliselle yleisölle

Askel 5. Sertifiointi & Auditointi
• Yrityksiltä vaaditaan kestävää matkailua tukeva sertifikaatti. Destinaation yritysverkoston yrityksistä 51%:lla (mukaan lukien liikevaihdoltaan suurimmat yritykset) tulee olla jokin ohjelmaan hyväksyttävistä sertifikaateista.

Askel 6. Todentaminen & Mitattavuus
• Ohjelman asettaman kriteeristön täyttyminen todennetaan Sustainable Travel Finland –onlinealustalla.
• Sitoutuminen valtakunnallisiin kestävän matkailun indikaattoreihin, jotka otetaan käyttöön vuosien 2020-2021 aikana.

Askel 7. Sopimus & Jatkuva kehittäminen
• Tehdään sopimus liittyen Sustainable Travel Finland -merkin käyttöön ja voimassaoloon
• Sitoudutaan säännöllisin väliajoin päivittämään kestävän matkailun osaaminen, itsearviointi, kehittämissuunnitelma ja indikaattorit, jotka STF–merkin uusiminen vaatii

(Lähde.)

 

Lisätietoja:

Petri Kulha
Kulha Petri

+358 20 615 8072
petri.kulha@kinno.fi