Yritys on viestinnän keskiössä

BLOGI 4.6.2020: Vaikka ajat ovat poikkeukselliset ja moni asia on muuttunut, viestintämme periaatteet pysyvät: Yritys on aina viestinnän keskiössä, viestimme proaktiivisesti ja kohdennetusti yritysasiakkaillemme.

Viestintämme on suunnitelmallista ja sitä tehdään aina, kun se tuottaa lisäarvoa yritysten liiketoimintaan. Koska korona on vaikeuttanut usean yrityksen toimintaa, tarjolla oleva maksuton ja luottamuksellinen yritysneuvontapalvelumme ja yritystukimahdollisuudet ovat olleet keskeisintä sisältöä tämän kevään viestinnässämme. Yrityksille tärkeää tietoa tukimahdollisuuksista, hakuohjeita ja yhteystietoja on koottu jatkuvasti päivittämällemme Korona –sivulle.

Viestimme monikanavaisesti tiedottein, uutiskirjein, ilmoituksin ja esittein sekä myös sosiaalisessa mediassa tavoittaaksemme yrittäjät, eri sidosryhmät, päättäjät ja kaupunkilaiset. Koronakevään vuoksi olemme tuottaneet Kasarminmäen ”Kinnostudiosta” myös kahdeksan KINNOLIVE –striimausta, joiden aiheina ovat olleet muun muassa poikkeustilanteen yritystukimahdollisuudet, Kauppakamarin tehohoitoa työnantajayrityksille ja Selviytymiskeinoja elämän muutostilanteisiin -sarja. Kevään lähetysten videotallenteet ovat edelleen katsottavissa YouTube –kanavaltamme. Jatkamme suosittuja livestriimauksia ensi syksynä uusin ideoin.

Viestintää suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa. Korona-aikana yhteistyö on entisestään tiivistynyt myös muiden tärkeiden yhteistyötahojemme kanssa, kuten yrittäjäyhdistykset, muut kehittämisyhtiöt, kauppakamari, ELY-keskus, TE-keskus, Finnvera, Business Finland, maakuntaliitto ja eri alojen oppilaitokset.

Julkaisemme jatkuvasti kinno.fi –sivuillamme myös yritystarinoita ja Yrittäjän ääni –blogisarjaa, sillä haluamme nostaa esiin kouvolalaisia yrityksiä ja heidän toimintaansa. Yritykset ovat samalla halunneet kertoa, miten Kinno on ollut heille yhteistyötahona ja kumppanina. Näin poikkeuksellisena aikana on erityisen tärkeää suunnata katseet tulevaan ja jakaa tarinoita yrityksistä, joiden menestyksen reseptinä on ollut oman liiketoiminnan jatkuva ja määrätietoinen kehittäminen myös olosuhteiden muuttuessa. Tutustu Ekovilla Oy:n, Kouvola Cargo Handling Oy:n ja Valmennus Mielessä Oy:n yrittäjien ajatuksiin!

Kehitämme Kinnon viestintää jatkuvasti, joten kaikki palaute on tervetullutta.

Pidetään yhteyttä!

Yritysneuvonnalla on monet kasvot

BLOGI 9.3.2020: Vielä 1990-luvulla useissa kunnissa ja kaupungeissa oli oma elinkeinoasiamies. Tämän tästä kuulee puhuttavan, että eikö tällainen virkamies tai –nainen pitäisi edelleen olla elinkeinopalvelua tarjoamassa. Yhtään vähättelemättä nykyisiä tai aikaisemmin tällä tehtävänimikkeellä olevia henkilöitä, pohdiskelen tässä otsikon mukaan, mitä tarkoittaa ”elinkeinoasiamiehen monet kasvot”.

Kunnan palvelut asetetaan aina lähtökohtaisesti kuntalaisia varten. Elinkeinopalveluissa tärkeimmät kohderyhmät ovat alkavat, toimivat ja sijoittuvat yritykset. Sen lisäksi, että kokonsa johdosta Kouvolassa toimivia yrityksiä on pitkälti yli 4000, näiden yritysten palvelutarpeet ovat voimakkaasti muuttuneet viimeisten vuosikymmenten aikana.

Ajatteleppa vaikka omaa elämääsi, miten tekniikka on tullut osaksi elämäämme! Tai, kuinka moni enää työllistyy omien vanhempiensa toimialalle? Jos peruskuluttajakin on entistä tietoisempi maailman mahdollisuuksista ja käyttötaloutensa hallitsemisesta kilpailuttamalla, niin kuinka sitten meidän edelläkävijä -yrityksemme? Muutos on astunut yrityksissäkin joka ovesta sisään, ja pärjääminen kilpailussa edellyttää monien asioiden hallintaa yhtäaikaisesti.

Siksi Kinnon yritysneuvojan tapaamisen tulee olla aina enemmän kuin yhden henkilön kanssa käyty keskustelu. Se on samalla kertaa tutustumista siihen palvelutarjottimeen, jonka julkiset yrityspalvelut ja seudun yksityiset asiantuntijat ovat kattaneet. Olemme valtavan ylpeitä, että meillä on Kinnon yritysneuvonnan tukena viitisenkymmentä yksityisen sektorin asiantuntijaa, toistakymmentä kokenutta yrityskummia ja kaikki julkisen puolen verkostojen yhteyshenkilöt.

Puhumme usein yritysneuvontaan osallistuvien kanssa termistä ”saattaen vaihdettu”. Meillä Kinnossa se tarkoittaa sitä, että ensin kuulemme tarkasti asiakkaamme esille tuoman tarpeen ja sen jälkeen yhteisellä päätöksellä valitsemme parhaan asiantuntijan ratkomaan tätä kysymystä.

Haluamme rakentaa sillan suoraan sellaisen asiantuntemuksen äärelle, joka kelpaa myös kaupallisella areenalla. Usein voimme tarjota hyvää ohjausta jo suoraan Kinnon neuvonnassa. Paljon tästä haltuumme saamastamme tietämyksestä voimme kiittää yhteistyökumppaneitamme.