Yrittäjän tukena kaikkina aikoina

Tarjoamme tukea yrittämisen kaikissa vaiheessa ja olemme mukana kehittämässä yrityksille laajempia toimintaedellytyksiä. 

Hinta- ja korkotason nousu sekä heikentynyt kysyntä ovat haastaneet vuonna 2023 myös kouvolalaisia yrityksiä. Hankalassakaan tilanteessa yrittäjän ei kuitenkaan ole tarvinnut jäädä yksin, vaan tarvittaessa tukena on vahva paikallisten toimijoiden verkosto. Kinno on yksi keskeisistä yrittäjille palveluja tarjoavista toimijoista. 

Palveluja yrittäjille sekä laajempaa toimintaympäristön kehittämistä 

Kinnosta saa apua muun muassa yrityksen perustamiseen, kehittämiseen ja laajentamiseen liittyvissä tilanteissa sekä silloin kun yritystoiminnassa kohdataan haasteita. Uusyrityskeskus, Yrittäjän Talousapu, omistajanvaihdospalvelu sekä hankintaneuvonta ovat valtakunnallisia palveluita, joita Kinno tuottaa Kouvolassa.  

Kinnon sijoittumispalvelut auttavat Kouvolaan toimintojensa sijoittamista harkitsevia yrityksiä ja kehittämistoiminnalla tuetaan muun muassa elintarvikesektorin, kiertotalouden, logistiikan sekä vihreän energiantuotannon toimintaedellytyksiä Kouvolassa. 

Elintarvikesektori ja uusiutuva energiantuotanto ovat uusia painopisteitä 

Elintarvikesektori ja uusiutuva energia ovat tänä vuonna hyväksytyn strategiamme uusia painopisteitä. Molemmilla sektoreilla on jo saatu aikaan myös onnistumisia.  

Elintarvikesektorin kehittäminen on käynnistetty yhteistyössä Xamkin, LUT-yliopiston, Edukon ja ProAgrian kanssa. Alan kehittämiseen myönnettiin lisäksi 2,2 miljoonaa euroa äkillisen rakennemuutostilanteen hoitoon suunnattua alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen tarkoitettua ns. AKKE-rahoitusta. Rahoituksen avulla Kouvolaan haetaan uutta kasvua nousevasta elintarvikesektorista, tuotteiden jalostusarvon nostosta sekä yritysten ja niitä tukevien kehittämistoimijoiden osaamisen vahvistamisesta. 

Kinno on mukana uusiutuvaa energiantuotantoa ja vetytaloutta Itä- ja Kaakkois-Suomessa edistävässä Suomen Vetylaakso ry:ssä. Teollisuus tulee siirtymään vetytalouteen, ja se tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia myös Kouvolalle. Jos pystymme lisäämään vetytalouden vaatimaa uusiutuvaa sähköntuotantoa, voimme saada merkittäviä ja pitkäaikaisia investointeja alueellemme. 

Kouvolan ensimmäiset aurinkopuistohankkeet ovat lähiaikoina etenemässä luvitusvaiheeseen ja toivomme, että rakentamaan päästään jo vuonna 2024. Kinnon asiantuntijat ovat mukana tukemassa aurinkovoimatoimijoiden sijoittumista Kouvolaan.  

Yritysneuvonnassa lähes 1 000 asiakasta 

Kinnon yritysneuvonnassa on vuoden 2023 aikana ollut lähes 1 000 asiakasta. Yrityksiä oli perustettu marraskuun loppuun mennessä 301, joista 91 Kinnon neuvonnan tuella. Yhteyspäällikkö Leena Gardemeisterin mukaan perustettujen yritysten määrä vastaa aikaisempia vuosia, mutta poistuneiden määrä on kasvanut. Uusyritysneuvontaan on hakeutunut tavallista enemmän yrityksen perustamisesta kiinnostuneita henkilöasiakkaita. 

─ Se kertoo osin siitä, että työnsaantimahdollisuuksia on rajatummin, mutta myös siitä, että nykyään yrittäjyydellä on positiivisempi kaiku. Ihmiset miettivät, voivatko he toteuttaa omia uravalintojaan paremmin yrittäjinä, Gardemeister kertoo. 

Kinnosta saa apua yrittäjyyden kaikissa vaiheissa. Uuden yrittäjän kanssa hiotaan yritysideaa, selvitetään idean kannattavuutta ja autetaan verotuksen ja kirjanpidon ymmärtämisessä. Tukea tarvitaan myös yrittämisen toisessa päässä. Korkea ikä ja toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat lisänneet omistajanvaihdospalvelujen tarvetta. Kinnon asiantuntijat auttavat yrittäjiä löytämään helpotusta myös talousvaikeuksiin. 

Tärkeä osa Kinnon toimintaa ja asennetta on usko Kouvolan seudun yritysten potentiaaliin.  

─ Monesti innovatiivisella yrittäjällä, jolla on monta rautaa tulessa, on opeteltavaa esimerkiksi kehittämissuunnitelman kirjoittamisessa ja taloudellisen suunnitelman tekemisessä. Ne ovat edellytyksiä sille, että voi lähestyä kehittämistukea myöntäviä tahoja, kuten vaikkapa ELY-keskusta ja Pohjois-Kymen Kasvua. Me neuvomme tässäkin, Gardemeister vakuuttaa. 

Erinomaisia sijoittumisuutisia 

Toimitusjohtaja Pasi Miettinen näkee Kouvolan seudussa valtakunnallisen mittakaavan potentiaalia. Esimerkiksi paikallisten yrittäjien ja oppilaitosten kanssa tehty selvitys elintarvikealan mahdollisuuksista toi Kouvolaan lisää rahoitusta elintarvikesektorin vahvistamiseen. 

─ On huomattava onnistuminen, että olemme pystyneet löytämään alueen potentiaalin ja viestimään tarpeet ulkopuolelle rahoituksen saamiseksi. Elintarvikealalla täällä on koko arvoketju alkutuotannosta jalostukseen ja etenkin kasvipohjaisista tuotteista ja kansainvälistymisestä on saatavissa kasvua, Miettinen kertoo. 

Kinnon aktiivinen työ näkyy myös yritysten Kouvolaan sijoittumisessa. Tervaskankaalle on useita kaupan alan tonttivarauksia ja yritystontteja kysytään myös muualta. Vuoden merkittävin sijoittumisuutinen tuli loppuvuodesta. 

─ AtNorthin datakeskusinvestointi on vuoden paras uutinen. Redeven ja AtNorthin välinen tonttikauppa eteni syksyn aikana nopeasti. Datakeskuksen sijoittuminen Kouvolaan tuo työpaikkoja ja edellytyksiä muidenkin yritysten sijoittumiseen alueelle, Miettinen kertoo. 

─ Kouvolassa panostetaan jatkossakin täällä toimivien yritysten toimintaedellytysten parantaimiseen sekä tänne sijoittumista harkitsevien yritysten palvelemiseen heidän tarpeistaan lähtien. Toimintamme tavoitteena on mahdollistaa parhaat edellytykset menestykseen jokaiselle kouvolalaiselle yritykselle.  

Scroll to top