Yritys on viestinnän keskiössä

BLOGI 4.6.2020: Vaikka ajat ovat poikkeukselliset ja moni asia on muuttunut, viestintämme periaatteet pysyvät: Yritys on aina viestinnän keskiössä, viestimme proaktiivisesti ja kohdennetusti yritysasiakkaillemme.

Viestintämme on suunnitelmallista ja sitä tehdään aina, kun se tuottaa lisäarvoa yritysten liiketoimintaan. Koska korona on vaikeuttanut usean yrityksen toimintaa, tarjolla oleva maksuton ja luottamuksellinen yritysneuvontapalvelumme ja yritystukimahdollisuudet ovat olleet keskeisintä sisältöä tämän kevään viestinnässämme. Yrityksille tärkeää tietoa tukimahdollisuuksista, hakuohjeita ja yhteystietoja on koottu jatkuvasti päivittämällemme Korona –sivulle.

Viestimme monikanavaisesti tiedottein, uutiskirjein, ilmoituksin ja esittein sekä myös sosiaalisessa mediassa tavoittaaksemme yrittäjät, eri sidosryhmät, päättäjät ja kaupunkilaiset. Koronakevään vuoksi olemme tuottaneet Kasarminmäen ”Kinnostudiosta” myös kahdeksan KINNOLIVE –striimausta, joiden aiheina ovat olleet muun muassa poikkeustilanteen yritystukimahdollisuudet, Kauppakamarin tehohoitoa työnantajayrityksille ja Selviytymiskeinoja elämän muutostilanteisiin -sarja. Kevään lähetysten videotallenteet ovat edelleen katsottavissa YouTube –kanavaltamme. Jatkamme suosittuja livestriimauksia ensi syksynä uusin ideoin.

Viestintää suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa. Korona-aikana yhteistyö on entisestään tiivistynyt myös muiden tärkeiden yhteistyötahojemme kanssa, kuten yrittäjäyhdistykset, muut kehittämisyhtiöt, kauppakamari, ELY-keskus, TE-keskus, Finnvera, Business Finland, maakuntaliitto ja eri alojen oppilaitokset.

Julkaisemme jatkuvasti kinno.fi –sivuillamme myös yritystarinoita ja Yrittäjän ääni –blogisarjaa, sillä haluamme nostaa esiin kouvolalaisia yrityksiä ja heidän toimintaansa. Yritykset ovat samalla halunneet kertoa, miten Kinno on ollut heille yhteistyötahona ja kumppanina. Näin poikkeuksellisena aikana on erityisen tärkeää suunnata katseet tulevaan ja jakaa tarinoita yrityksistä, joiden menestyksen reseptinä on ollut oman liiketoiminnan jatkuva ja määrätietoinen kehittäminen myös olosuhteiden muuttuessa. Tutustu Ekovilla Oy:n, Kouvola Cargo Handling Oy:n ja Valmennus Mielessä Oy:n yrittäjien ajatuksiin!

Kehitämme Kinnon viestintää jatkuvasti, joten kaikki palaute on tervetullutta.

Pidetään yhteyttä!

Scroll to top