neuvottelu

Uusia yrityksiä perustetaan tasaiseen tahtiin

Uusia yrityksiä syntyi Uusyrityskeskusten kautta tammi-kesäkuun aikana lähes yhtä paljon kuin vertailuajankohtana vuonna 2021. Yrittäjyysinto on kuitenkin vaihdellut eri puolilla Suomea eli alueellisiakin eroja löytyy.

Uusyrityskeskusten henkilökohtaisen yritysneuvonnan avulla Suomeen perustettiin tammi-kesäkuun 2022 aikana yhteensä 3 349 uutta yritystä. Tämä on vain 2 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2021 vertailujaksolla. Neuvontatapahtumia sen sijaan oli 9 prosenttia edellisvuotta enemmän.

– Luvuissa heijastunee Ukrainan sodan aiheuttama epävarma taloustilanne, joka pakottaa yritystä perustavat entistä harkitumpaan päätöksentekoon. On hienoa, että tukea on haettu Uusyrityskeskusten asiantuntijoilta aiempaa useammin, toteaa Suomen Uusyrityskeskukset ry:n tuore toimitusjohtaja Piia Malmberg.

Kouvolan Uusyrityskeskuksessa, Kinnon yritysneuvonnassa Kouvolaan perustettiin tämän vuoden tammi-kesäkuussa 56 uutta yritystä. Uusien asiakkaiden määrässä (105) oli pieni notkahdus edelliseen puolivuotiskauteen (123). Alueellisia tietoja voit tarkastella tuoreesta Uusyrittäjyyskatsauksesta

 

Yritysneuvonta tarpeellisempaa kuin koskaan

Uusyrityskeskusten tarjoama maksuton, luottamuksellinen ja puolueeton yritysneuvonta on nykyisessä maailmantilanteessa entistä tärkeämpää. Yrittäjiksi aikovat kaipaavat enemmän tietoa etenkin yritystoiminnan kannattavuuteen ja elinkelpoisuuteen liittyvissä asioissa. Tämä näkyy suoraan neuvontatapahtumien kasvaneessa määrässä per asiakas.

”Alkukesästä teettämämme vaikuttavuustutkimuksen tulokset osoittavat, että Uusyrityskeskusten neuvonta on tarpeellista. Lähes neljä viidestä (77 %) vastaajasta koki, että Uusyrityskeskuksen tarjoama apu on ollut heille merkityksellistä”, iloitsee Malmberg.

”On hyvä muistaa myös, että yrittäjäksi voi ryhtyä myös ostamalla valmiin yrityksen. Yrittäjien ikääntyessä yritysten jatkajia kaivataan entistä kipeämmin. Jos yrityksen ostaminen kiinnostaa, Kinnon Uusyrityskeskus auttaa asiassa”, muistuttaa yhteyspäällikkö Leena Gardemeister.

Anne Loikala perusti Mainos ILO Oy:n ostamalla TR-mainoksen liiketoiminnan.

Uusyrityskeskus

 

 

Scroll to top