Perustamisopas – yrittäjäksi ryhtymisen perusteos

Suomen Uusyrityskeskukset ry julkaisee vuosittain oppaan yrittäjyyttä ja yrityksen perustamista suunnitteleville. Perustamisopas 2022 ilmestyy ystävänpäivänä 14. helmikuuta ja on samana päivänä saatavissa myös Uusyrityskeskuksista kautta maan.

”Opas on yrittäjyyden ja yrityksen perustamisen perusteos, joka jaetaan maksutta kaikille Suomen Uusyrityskeskusten asiakkaille. Opas toimii Uusyrityskeskuksissa myös alkavan yrittäjän neuvonnan runkona”, kertoo Susanna Kallama, Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja.

”Perustamisopasta lukee joka vuosi noin 30-40 000 yrittäjäksi ryhtymistä suunnittelevaa henkilöä”, sanoo Susanna Kallama.
Suomenkielisen oppaan painosmäärä on 20 000, englanninkielisen 6 000 ja ruotsinkielisen 2 500 kappaletta. Lisäksi oppaan voi ladata uusyrityskeskus.fi-verkkosivustolta ja vuosittainen latauskertojen lukumäärä on keskimäärin 10 000.

”Oppaan sisältö uusittiin kokonaan viime vuonna. Tämän vuoden oppaaseen on päivitetty muuttuvat tiedot, kuten esimerkiksi starttirahan suuruus. Yrityksen perustamisen perusasiathan eivät ole vuosittain muuttuvia, mutta tarkastamme ja päivitämme sisällöt joka vuosi.”

”Oppaasta saatu palaute on hyvää. Se koetaan tarpeelliseksi ja kattavaksi perusteokseksi yrittäjyydestä. Moni alkava yrittäjä sanoo säilyttävänsä painetun oppaan ja palaavansa siihen monta kertaa yrittäjyyden alkuvaiheissa. Perustamisopasta käytetään myös yrittäjyyden oppikirjana niin toisella asteella kuin korkeakouluissakin”, Susanna Kallama kertoo.

Paikallisia sisältöjä ja yrittäjätarinoita

Paikallisten Uusyrityskeskusten on myös mahdollista tuottaa oppaaseen omaa sisältöä. Kouvolan Uusyrityskeskus oli tänäkin vuonna yksi 12:sta suomenkielisen paikallissisällön tuottajasta. Lisäksi neljä Uusyrityskeskusta tuotti englanninkielistä ja kaksi ruotsinkielistä paikallissisältöä.

”Perustamisoppaassa on kuusi yrittäjätarinaa. Nämä on tänä vuonna tehty Vuoden Uusyrittäjä -kilpailun finalisteista. Myös jatkossa tuomme finalistien tarinat Perustamisoppaaseen. Yrittäjät ovat eri puolilta Suomea, joten heidän kauttaan mukana on alueellisia kuulumisia”, kertoo Susanna Kallama.

”Alueelliset Uusyrityskeskukset nostavat omiin kansiinsa usein vielä hieman tarkempaa kuvausta yrittäjille tarjoamistaan palveluista. Lisäksi kansissa ovat usein esillä alueellisten Uusyrityskeskusten yhteistyökumppanit ja asiantuntijaverkoston jäsenet. Alueen elinkeinoelämällä on merkittävä rooli sekä uusien yrittäjien sparraamisessa että osaltaan Uusyrityskeskus-toiminnan rahoittajina. Jäsenyys ja kumppanuus on hieno tapa kantaa yhteiskuntavastuuta ja edistää kestävän yrittäjyyden syntymistä Suomeen.”

”Alkavat yrittäjät ja Uusyrityskeskukset saavat oppaan maksutta. Tämän mahdollistavat oppaassa ilmoittavat yritykset, järjestöt ja muu toimijat. Tästä iso kiitos ilmoittajille – heidän panoksensa on korvaamaton. Toki tiedämme, että Perustamisopas on paras kanava tavoittaa alkavat yrittäjät, joten toivottavasti myös ilmoittajat hyötyvät. Tämä on sellainen win-win -tilanne.”

Opasta tuottaa laaja asiantuntijajoukko

”Perustamisoppaan julkaiseminen vaatii paljon työtä ja sen tekemiseen osallistuu koko Suomen Uusyrityskeskukset ry:n henkilöstö. Saamme myös arvokasta apua Uusyrityskeskusten yritysneuvojilta ja yhteisöjäsentemme asiantuntijoilta. Lisäksi muun muassa Patentti- ja rekisterihallitus, Eläketurvakeskus ja työ- ja elinkeinoministeriö osallistuvat oppaan sisältöjen tarkastamiseen ja päivittämiseen”, Susanna Kallama kertoo.

”Ostamme oppaan toimitustyötä sekä ulkoasun suunnittelun ja taiton viestintätoimisto Kumppanialta, jonka kautta hoituvat myös tarvittavat käännöstyöt sekä yhteydet valokuvaajiin ja kuvittajaamme Tiina Liuskaan. Oppaan painamisesta, jakelusta ja varastoinnista vastaa Mediatalo Keskisuomalainen. Eli iso joukko ammattilaisia on oppaan taustalla.”

Entä onko pandemia näkynyt oppaan sisällöissä?

”Korona ei suoranaisesti näy Perustamisoppaan sisällössä. Yrittäjyyden, liikeidean kehittämisen ja yrityksen perustamisen perusasiat ovat pohjimmiltaan samat kuin ennenkin. Yritystä perustettaessa pitää aina arvioida liikeideaan ja uuteen yritykseen liittyvät riskit. Korona on kuitenkin konkretisoinut sen, että riskit pitää huolella arvioida ja pitää miettiä, miten niihin voi ja kannattaa varautua”, toteaa Kallama.

 

Kuva: Suomen Uusyrityskeskus; vasemmalta viestintäsuunnittelija Minna Yläkangas, toimitusjohtaja Susanna Kallama, yritysneuvoja Ilona Ukkonen ja verkostokoordinaattori Anna Laaksonen.
Teksti: Kirsi Markkanen, 1-2022

Scroll to top