KEKE

Kymenlaakson elintarvikesektorin kestävä kehitysloikka

Kymenlaakson elintarvikesektorin kestävä kehitysloikka (KEKE) on kehittämis- ja investointihanke, jolla toteutetaan elintarvikesektorin kasvuloikka ja kehitystyössä tarvittavat laboratorioinvestoinnit. Päätavoitteena on vahvistaa Kymenlaakson elinvoimaa ja monipuolistaa elinkeinorakennetta luomalla elintarvikealalle liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja.

Samalla halutaan

  • lisätä alan tki-yhteistyötä ja osaamista,
  • edistää kestävää ruuantuotantoa ja hyödyntää monipuolisemmin luonnosta saatavia raaka-aineita,
  • tukea yritysten uudistumista, muutoskyvykkyyttä ja kasvuhakuista arvonkehittämistä,
  • nostaa tuotteiden jalostusarvoa sekä
  • edistää alueen elintarvikeyritysten kansainvälistymispotentiaalia.

Hanke toteutetaan ryhmähankkeena, jossa päähakijana on Kouvola Innovation Oy (Kinno) ja osatoteuttajina Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Xamk, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Kouvolan Ammattiopisto Eduko sekä ProAgria Etelä-Suomi ry.

Erityistä merkittävyyttä hankkeelle tuovat elintarvikesektorin uudet koulutukset sekä Xamkin, Edukon ja LUTin rinnakkaisessa investointihankkeessa toteuttamat laboratorioinvestoinnit. Metsäkeskus on hankkeessa mukana yhteistyökumppanina.

Projektin nimi: KEKE – Kymenlaakson elintarvikesektorin kestävä kehitysloikka
Toteutusaika: 1.10.2023 - 30.6.2026
Rahoitus: Kymenlaakson liitto, Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

Noudatamme kaikessa henkilötietojen käsittelyssä asianmukaisia suojatoimenpiteitä ja tietosuojalainsäädännön periaatteita. Tutustu tietosuojaselosteeseemme täältä.

Lisätietoja:

Juvonen Noora

Asiantuntija
+358 20 615 6491
+358 40 661 6491

noora.juvonen@kinno.fi

Karhunen Päivi

Asiantuntija
+358 20 615 7783
+358 40 511 7783 

paivi.karhunen@kinno.fi

Scroll to top