Vaikuttavat työllisyyspolut

TE-palvelujen siirto kunnille vuoden 2025 alusta tulee olemaan iso muutos monille työllisyyden parissa toimiville organisaatiolle. Tämä hankkeen tavoitteena on tukea ko. muutosta niin, että varsinaiselle kohderyhmälle eli työttömille työnhakijoille muutos näkyisi mahdollisimman vähän ja työllisyyttä tukevat palveluprosessit olisivat entistä sujuvammat.

Hankkeessa luodaan työllisyyttä ja elinvoimaa vahvistava palveluekosysteemi, mikä tukee työttömiä, heidän parissaan työskenteleviä, alueen yrityksiä ja kehittämisorganisaatioita. Palveluekosysteemi yhteensovittaa kuntien, TE-Palvelujen, Kymenlaakson hyvinvointialueen, koulutusorganisaatioiden ja kehittämisyhtiöiden tekemää työtä osaamisen, työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseksi.

Hankkeen tavoitteena on kehittävän palveluekosysteemin avulla parantaa asiakasprosesseja ja sitä kautta vahvistaa työllisyyttä ja elinvoimaa. Työttömien osaamisen kasvu edesauttaa työllistymistä ja mahdollistaa myös yrittäjyyden. Yrityksille suunnatut kehittämistoimenpiteet vahvistavat yritysten työllistämismahdollisuuksia. Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee ko. kohderyhmälle suunnattujen tukitoimien ja osaamisen kasvun ansiosta. Työllisyyden hoidon parissa työskentelevien toimijoiden toimintamallit ovat entistä sujuvampia ja kustannustehokkaita. Potentiaaliset synergiaedut saadaan hyödynnettyä.

Projektin nimi: Vaikuttavat työllisyyspolut
Toteutusaika: 1.4.2023 - 30.9.2025
Rahoitus: Hämeen ELY-keskus, Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027; EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma, Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)

 

Lisätietoa aiheesta:

 

Lisätietoja

Leena Gardemeister

Gardemeister Leena

Yhteyspäällikkö
Rahoitusneuvonta, omistajanvaihdokset
+358 20 615 8191
leena.gardemeister@kinno.fi

Scroll to top