Etunojassa kohti kestävämpää vähähiilistä rakennettua ympäristöä

Etunojassa kohti kestävämpää vähähiilistä rakennettua ympäristöä -hanke edistää Kymenlaakson vähäpäästöisyyttä tukemalla hiilineutraalien ratkaisujen ja uusien toimintamallien käyttöönottoa Kouvolan rakennetussa kaupunkiympäristössä. Hankkeessa etsitään keinoja kiristyvien energiatehokkuus- ja kestävyysvaatimusten sekä rakentamisen elinkaaren hiilineutraaliuden saavuttamiseen.

Vuonna 2025 astuu voimaan uusi rakennuslaki, jossa asetuksilla säädetään rakentamisen ilmastoselvityksistä, hiilirajoista ja materiaaliselosteista. Tavoitteena on lisätä uusiomateriaalien hyödyntämistä ja siten edistää rakentamisen elinkaaren vähähiilisyyttä. Rakentamisen uusiotuotteiden liiketoiminta on Suomessa vielä melko vähäistä, mutta Kouvolassa on jo muodostumassa B2B-kierrätykseen keskittyvää liiketoimintaa. Kouvola on etunojassa myös energian ominaispäästöissä sekä julkisen rakennuttamisen ennakkoluulottomassa asenteessa.

Rakennusten vähähiilisyydelle ja kestävyydelle asetetut tavoitteet ja elinkaariajattelu testataan hankkeen demonstraatiokohteissa ja myöhemmin muissakin uudisrakennus- sekä peruskorjauskohteissa.

Projektin nimi: Etunojassa kohti kestävämpää vähähiilistä rakennettua ympäristöä
Toteutusaika: 1.6.2023 - 30.11.2024
Rahoitus: Kymenlaakson liitto
Kokonaisbudjetti: 304 795 €
EU-rahoituksen osuus: 213 357 €

Lisätietoja

Tero Hasu

Hasu Tero

Asiantuntija
+358 20 615 5547
tero.hasu@kinno.fi

Scroll to top