Varustamo – tukena yrityksen omistajanvaihdoksessa

Hankkeessa kartoitetaan Kouvolan yritysten omistajanvaihdostarpeita, ohjataan yrityksiin palveluita ja asiantuntijoita, valmennetaan sekä luopuvia yrittäjiä ja niiden henkilökuntaa sekä jatkajia yrityksen omistajanvaihdosteemassa. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa yritysten omistajanvaihdoksia ennakoiden. Lisäksi hankkeessa luodaan Kymenlaaksoon yrityksen omistajanvaihdoksen palvelumalli kokoamalla yhteen tunnistetut parhaat käytännöt yritysten omistajavaihdoksissa. Mallissa selkiytetään ja konkretisoidaan jo tunnistetut polut ja keskeiset palvelut yritysten omistajanvaihdoksiin.

Hanke vahvistaa alueen yhteishenkeä parantamalla palveluntarjoajien verkostoyhteistyötä, imagoa ja edistää myönteisen yritysilmapiirin kehittymistä maakunnassa. Onnistuneilla omistajanvaihdoksilla saadaan aikaan alueellista vireyttä ja vetovoimaa, varmistetaan työpaikkoja ja luodaan uusia. Uudet yrittäjät saavat lentävän lähdön toiminnalleen ja yritysten tuotteiden ja palveluiden tarjonta kehittyy.

Projektin nimi: Varustamo - tukena yrityksen omistajanvaihdoksessa
Toteutusaika: 1.10.2023 - 30.9.2026
Rahoitus: Hämeen ELY-keskus, Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027; EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma, Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)

Lisätietoja

Sipilä Nora

Asiantuntija
+358 20 615 5070
nora.sipila@kinno.fi

Scroll to top