SuoLiike

Suoviljelystä uutta liiketoimintaa Kymenlaaksoon

SuoLiike-hanke vastaa tarpeeseen tunnistaa ja kehittää turvetuotantoketjulle uusia ansainta- ja liiketoimintamahdollisuuksia turvetoimialan muutoksessa. Hankkeessa tunnistetaan ja testataan potentiaalisia suo- ja kosteikkoviljelyyn sopivia ja liiketoiminnallisesti kiinnostavia kasveja. Lisäksi tavoitteena on kehittää viljelytekniikoita ja suoviljelyyn pohjautuvaa tuotannollista toimintaa ja tuoteideoita.

Hankkeen tavoitteena on tukea kansallisten hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista ja hiilinielujen kasvattamista tai säilyttämistä. Viljelykokeissa tutkitaan myös hiilitaloutta kaasumittauksin ja biohiilen mahdollisuuksia ja vaikuttavuutta.

SuoLiike-hanke selvittää mm.

  • Potentiaalista tuotantoalaa, asiakastarpeita ja markkinoita käytöstä poistetuilla turpeennostoalueilla tuotettaville kasveille
  • Soveltuvaa viljelytekniikkaa, satopotentiaalia ja laatuvaatimuksia elintarvike-, biomassa- ja biostimulanttien jalostuksessa
  • Toimintaan liittyvää lainsäädäntöä ja referenssejä ulkomailta
  • Mahdollisia liiketoimintakonsepteja ja kannattavuuden edellytyksiä

Kinno toimii hankkeen päätoteuttajana ja hankekumppaneina ovat Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen ympäristöopisto (SYKLI). Hankkeessa tehdään yhteistyötä keskeisten sidosryhmien kanssa ja hyödynnetään olemassa olevaa tutkimustietoa.

Projektin nimi: Suoviljelystä uutta liiketoimintaa Kymenlaaksoon - SuoLiike
Toteutusaika: 1.3.2024 - 30.6.2026
Rahoitus: Kymenlaakson liitto, Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

Noudatamme kaikessa henkilötietojen käsittelyssä asianmukaisia suojatoimenpiteitä ja tietosuojalainsäädännön periaatteita. Tutustu tietosuojaselosteeseemme täältä.

Lisätietoja

Maarit Kari

Kari Maarit

Asiantuntija
+358 20 615 7670
+358 40 532 2670
maarit.kari@kinno.fi

Scroll to top