HUIMA

Hyötyvirran uudet innovaatiot ja mahdollisuudet aluekehittämisessä

Huima on Kouvola Innovationin ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Xamkin yhteistyössä toteuttama hanke, jonka päätavoitteena on edistää kymenlaaksolaisten pk-yritysten kestävää kasvua ja uudistumista vahvistamalla alueellista Hyötyvirta-ekosysteemiä ja tukemalla biokiertotalouteen liittyvää TKI-toimintaa ja verkostoyhteistyötä.

Hankkeessa kehitetään yrityslähtöinen malli Hyötyvirta-ekosysteemin organisoitumiseen ja kirkastetaan toiminnan fokusta alueen materiaalitaseen ja materiaalivirtojen hyödyntämispotentiaalin perusteella. Lisäksi edistetään uusia tuote- ja palvelukonsepteja, konseptoidaan Xamkin TKI-palveluja Hyötyvirrassa ja selvitetään, miten Hyötyvirta-alue mahdollistaa liiketoimintaa ja linkittyy laajempaan maakunnalliseen ekosysteemiin. Uusia liiketoiminta- ja yhteistyömalleja mahdollistetaan avaamalla Kouvola kaupungin kohteita referenssialustoiksi.

Huima-hanke edistää osaltaan kestävää kehitystä, joka on yksi Kymenlaakson maakuntaohjelman poikkileikkaavista teemoista. Hanke jalkauttaa konkreettisesti Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian tavoitteita: resurssitehokkaasta ja vähähiilisestä bio- ja kiertotaloudesta energiaa, uusia tuotteita ja yritystoimintaa. Hanke on linjassa Itämeristrategian kestävyystavoitteiden kanssa, joita ovat mm. hyvinvoinnin ja työpaikkojen lisääminen sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

Projektin nimi: HUIMA - Hyötyvirran uudet innovaatiot ja mahdollisuudet aluekehittämisessä
Toteutusaika: 1.1.2023 - 31.12.2024
Rahoitus: Uudenmaan liitto

 

 

Lisätietoja

Menard Päivi

Asiantuntija
+358 20 615 9451
paivi.menard@kinno.fi

Scroll to top