SuoLiike

Hankkeessa mm. tunnistetaan uusia suo- ja kosteikkoviljelyyn sopivia, ympäristöystävällisiä ja liiketoiminnallisesti kiinnostavia kasvilajeja.

Genesis

Genesis-hankkeessa tavoitteena on luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia kehittämällä puhtaan energian tuotantoon, varastointiin ja käyttöön, sekä sektori-integraatioon liittyviä ratkaisuja.

KEKE

Kymenlaakson elintarvikesektorin kestävä kehitysloikka on kehittämis- ja investointihanke, jolla toteutetaan elintarvikesektorin kasvuloikka ja kehitystyössä tarvittavat laboratorioinvestoinnit.

Vaikuttavat työllisyyspolut

Hankkeen tavoitteena on kehittävän palveluekosysteemin avulla parantaa asiakasprosesseja ja sitä kautta vahvistaa työllisyyttä ja elinvoimaa. Työttömien osaamisen kasvu edesauttaa työllistymistä ja mahdollistaa myös yrittäjyyden.

Digivihreä RRT

Päätavoitteena on vahvistaa Kouvolan RRT-kokonaisuuden kilpailukykyä ja digivihreää kaksoissiirtymää muuttuvassa toimintaympäristössä.

HUIMA

Hankkeessa kehitetään yrityslähtöinen malli Hyötyvirta-ekosysteemin organisoitumiseen ja kirkastetaan toiminnan fokusta alueen materiaalitaseen ja materiaalivirtojen hyödyntämispotentiaalin perusteella.

DIH Kymenlaakso – Digibuusteri

Hankkeessa Kymenlaakson pk-yritysten digitalisaatiota ja digiekosysteemin kehittämistä tukemaan perustetaan Digital Innovation Hub – digitaalinen innovaatiokeskittymä, joka on Euroopan unionin luoma konsepti.
Scroll to top