Tekstiilit kiertoon Kymenlaaksossa

Poistotekstiilien keräys muuttui lakisääteisesti pakolliseksi vuoden 2023 alusta. Tämä luo tarpeen tarkastella sekä luoda jakeen keräämiseen ja hyödyntämiseen liittyviä alueellisia toimintamalleja sekä verkostoja.

Hankkeessa kehitetään poistotekstiilien elämyksellistä keräystä, tarkastellaan keräyksen logistiikkaa kokonaisvaltaisesti sekä pyritään nopeuttamaan poistotekstiilien käsittelyssä pullonkaulaksi tunnistettua lajittelua. Poistotekstiilille tunnistetaan myös käyttökohteita sellaisenaan tai käsiteltynä, määritellen käsittelytarpeet käyttökohteittain. Lisäksi tarkastellaan mitä jakeita voitaisi hyödyntää Kymenlaaksossa ja mitkä puolestaan kannattaa kuljettaa Paimioon käsiteltäviksi. Toimenpiteiden avulla tuetaan tekstiilien kiertotalousinnovaatioiden syntyä. Hankkeen tuloksena valmistuu tiekartta poistotekstiilin hyödyntämiseksi Kymenlaaksossa.

Projektin koko nimi: Tekstiilit Kiertoon Kymenlaaksossa
Toteutusaika: 1.1.2023-31.12.2024
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (Kymenlaakson liitto)

 

 

Lisätietoja

Kyhyräinen Jaana

Asiantuntija
+358 20 615 9480
jaana.kyhyrainen@kinno.fi

Scroll to top