KORONA: Yritysten tukimahdollisuudet 2021

Terveysviranomaisten suositusten mukaisesti yhteydenotot henkilöstöön toistaiseksi vain etänä.
Ota ensin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla henkilöön, jonka kanssa haluat asioida.

Kinnon yritysneuvontapalvelut toimivat normaalisti, sopimuksen mukaan joko etänä tai lähitapaamisena koronatilanteen vaatimat varotoimenpiteet huomioiden.
Soita ja varaa aika maksuttomaan neuvontaan!

Jukka Antila, p. 020 615 6365, jukka.antila@kinno.fi (Paitsi 1.6.-11.7.)
Leena Gardemeister, p. 020 615 8191, leena.gardemeister@kinno.fi  (Paitsi 28.6.-1.8.)
Timo Lehmusmetsä, p. 020 615 5957, timo.lehmusmetsa@kinno.fi  (Paitsi 19.7.-22.8. )
Aleksandra Turunen, p. 020 615 8140, aleksandra.turunen@kinno.fi (Paitsi 28.6.-1.8.)

 

***

Tapahtumatakuun haku käynnistyy 1.6.2021 klo 9

Tapahtumatakuun tavoitteena on pienentää tapahtumien järjestämisen taloudellista riskiä. Tapahtumatakuu on ennakkoon sovittu maksusitoumus, joka annetaan tapahtumajärjestäjälle tämän ilmoittamista kohtuullisista kustannuksista. Jos tapahtuma perutaan tai sen laajuutta rajoitetaan lain tai viranomaisen määräyksestä tapahtumatakuun antamisen jälkeen, korvausta maksetaan toteutuneista kustannuksista. Tapahtumajärjestäjät hakevat tapahtumatakuuta Valtiokonttorista. Lisätietoa tapahtumatakuusta ja tuen hakemisesta täällä (linkki Valtiokonttorin sivuille).

 

Sulkemiskorvauksen haku käynnistyy 12.5. 2021

Yrityksille maksetaan korvaus, jos niiden toimitilat on lain tai viranomaismääräyksen johdosta pidettävä suljettuina koronavirusepidemian vuoksi.

Sulkemiskorvaus koskee pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää. Yritys voi saada sulkemiskorvausta, kun sen toimitilat on suljettu tilapäisesti asiakkailta lain määräyksen tai viranomaisen päätöksen mukaisesti. Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä sekä esimerkiksi liikunta- ja urheilutiloja, kuntosaleja, kylpylöitä ja sisäleikkipuistoja.

Sulkemiskorvausta on haettava neljän kuukauden kuluessa asiakastilojen sulkemisen päättymisestä.

Sulkemiskorvausta haetaan Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta   (Linkki vie Valtiokonttorin sivulle)

 

Kustannustuen kolmas hakukierros on avoinna 27.4.2021 klo 9.00—23.6.2021 klo 16.15 välisen ajan.

Kustannustukea haetaan Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa (Linkki vie Valtiokonttorin sivuille)

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi COVID-19 -pandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.11.2020–28.2.2021) kohdistuvia palkka- ja muita kuluja.

Kustannustuen tavoitteena on yritysten toiminnan jatkuvuuden tukeminen COVID19-pandemian aikaansaamassa vaikeassa tilanteessa sekä konkurssiin ajautuvien yritysten määrän vähentäminen järjestämällä yrityksille lisäaikaa toiminnan ja kustannusten sopeuttamiseen COVID-19 -pandemian aiheuttaman kriisin pitkityttyä ja tartunta-aaltojen palattua.

Kustannustuen kolmannella kierroksella tukeen on tehty muutoksia, joilla tukea voidaan myöntää entistä joustavammin erityisesti yksinyrittäjille ja pienyrityksille. Yksinyrittäjät ja pienyritykset ovat aiemminkin voineet hakea kustannustukea, mutta edellisillä hakukierroksilla on havaittu, että pienimpien yritysten kustannustukihakemuksista on hylätty suuri osa. Pääsyy tukihakemuksen hylkäykselle on ollut tuen jääminen alle 2000 euron alarajan. Myös yksinyrittäjät hakevat kustannustukea Valtiokonttorilta.

Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan. Jatkossa tukea maksetaan vähintään 2000 euroa, vaikka yrityksen tuki olisi laskennallisesti jäänyt alle kyseisen summan. Näin tukea voivat saada aiempaa useammat pienyritykset ja yksinyrittäjät, jos muut tukiehdot täyttyvät. Kustannustuen piiriin kuuluu 180 toimialaa, jotka on lueteltu Valtiokonttorin sivuilla.

Yritys voi hakea kustannustukea, jos sillä on Y-tunnus. Vaatimuksena on myös, että yrityksellä on tukikaudella hyväksyttäviä kustannuksia vähintään 2000 euroa, ja että sen liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia vertailukauteen nähden.

***

Sulkemiskorvaus perustuu yrityksen kuluihin helmikuussa 2021

Korvaus maksetaan yrityksille siltä ajalta, jonka ne ovat suljettuina. Jos yritysten asiakasmäärää on rajoitettu, mutta niitä ei ole suljettu kokonaan, ne eivät ole sulkemiskorvauksen piirissä.

Sulkemiskorvaus perustuu yrityksen kuluihin helmikuussa 2021 sekä ilmoitukseen siitä, kuinka suurta osaa liiketoiminnasta sulkeminen koskee. Palkkakuluista korvataan 100 prosenttia ja muista kuluista, kuten vuokrakuluista, 70 prosenttia.
Sekä kustannustuen että sulkemiskorvauksen määrässä otetaan huomioon aiemmin myönnetyt koronatuet. Tukien enimmäismäärä ei saa ylittää 1,8 miljoonaa euroa EU:n valtiontukisääntöjen mukaan.

 

 

 

Koronatilanteesta johtuen toimintaohjeita Kymenlaakson työntekijöille ja yrityksille löytyy täältä (linkki Kymsoten verkkosivuille).

Kaikki Kouvolassa käytössä olevat rajoitukset löytyvät kootusti täältä (linkki Kouvolan kaupungin verkkosivuille).

***

Yrittäjän tukiverkko - Asiantuntijapalveluja koronatilanteen jälkihoitoon

Koronakriisin aikana osa yrityksistä on onnistunut täydentämään ja sopeuttamaan palvelujaan, mutta suuri osa yrityksiä kaipaa edelleen tukea. Kinno vastaa tähän tarpeeseen osoittamalla yrityksille maksutonta ulkopuolista asiantuntija-apua yritysten tarpeiden mukaan seuraavilla aihealueilla:

Osa 1. taloudellisen tilanteen tarkastelu, rahoitusratkaisujen selvitys ja suunnitelmat vakautuskeinojen käyttöönotosta
Osa 2. lakipalveluita, esimerkiksi saneerausvaiheeseen päätyneiden yritysten tervehdyttämissuunnitelmien ohjaus
Osa 3. digitalisaation mahdollisuuksien tunnistaminen ja liiketaloudellinen tarkastelu
Osa 4. yritystoiminnan tuottavuuden ja tehokkuuden kehittäminen esim. Lean-menetelmää hyödyntäen
Osa 5. Markkinoinnin ja myynnin tehostaminen, uusien asiakkuuksien ja markkina-alueiden löytäminen.

Huom. Johtuen suuresta hakemusmäärästä ja rajallisesta budjetista asiantuntija-avun haku on toistaiseksi keskeytetty. Käsittelemme tähän mennessä saapuneet hakemukset ja olemme yhteydessä hakijoihin.

Lisätietoa Yrittäjän tukiverkko-hankkeesta.

 

Tarvitsetko rahoitusta yritystoimintaasi varten?

Autamme yrityksiä rahoitushakemusten laadinnassa ja liitteiden hankkimisessa. Lisätietoa eri rahoitusmuodoista täällä.

 

Ely-keskus

Tietoa yritysten rahoitushausta koronatilanteessa löytyy Ely-keskuksen sivuilta.

Yritykset voivat hakea asiantuntija-apua myös yritystenkehittämispalvelusta.


TE-toimiston palvelut koronatilanteessa yrittäjille ja työnantajille

TE-palvelujen ohjeistukset koronatilanteessa.

 

Business Finland

tarjoaa pitkäjänteiseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan uutta lainamuotoista rahoitusta. Rahoitus on tarkoitettu vähintään kuusi henkilöä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille.

Suomen Yrittäjät

Kaikki koronasta yrittäjälle -tietopaketit.

 

Neuvontapalveluja

  • Suomen Yrityskummit ry

Yrityskummit ry on laatinut Yrittäjän selviytymissuunnitelman  yrittäjien tueksi.  Lue lisää yrityskummien maksuttomista palveluista. Kouvolan seudulla voit ottaa yhteyttä: Jarmo Kuntonen, p. 050 065 7362 ja Matti Kulla, p. 041 545 0450.

Scroll to top