Yrittäjän tukiverkko

Keskeinen tavoite on yritysten avustaminen koronakriisissä ja toipumisessa sen aiheuttamista ongelmista. Lisäksi projektissa kehitetään yritysten osaamista digitaalisessa liiketoiminnassa. Tavoitteena on myös yritysten muutosvalmiuksien lisääminen, elinkelpoisuuden parantaminen, liiketoiminnan kehittäminen ja sitä myötä työpaikkojen säilyminen.

Projektin tuloksena koronakriisistä kärsineet yritykset ovat saaneet välitöntä apua taloutensa vakaannuttamiseen ja myyntinsä käynnistämiseen sekä uusien ideoiden että digitaalisten kanavien hyödyntämisen kautta. Koronaepidemia oli hyvin konkreettinen ja myös tulevaisuudessa todennäköisesti paljonkin eri aloihin vaikutuksia ulottava tekijä. Näin ollen yritysten muutosvalmius ja valmius toimia äkillisesti ja radikaalistikin muuttuvissa toimintaympäristöissä on paremmin turvattu projektiin osallistuneiden yritysten osalta.

Tuen kohteena ovat työllistävät pk-yritykset, yksinyrittäjät, joilla ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on suunnitelmissa sekä yksinyrittäjät, jotka verkostoituvat suurempien tarjousten ympärille ja tuottavat palveluja verkostossa yhteistyössä muiden yrittäjien kanssa.

Tuen myöntämisessä noudatetaan de minimis-säännöksiä, katso tarkemmat tiedot TEM:n sivuilta.

Sparrausta ja tukea digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen

Eteneekö yrityksen digikehitysprojekti suunnitellusti? Verkkokauppa löytyy mutta haluaisit tehostaa myyntiä? Yrityksen väki on etätöissä, miten johdat tiimiä ja pidät yhteishengen yllä?  Yrittäjän tukiverkko tarjoaa syksyn ja alkuvuoden aikana myös ajankohtaisia, maksuttomia webinaareja ja räätälöityjä digiklinikoita yritysten digiloikan tueksi ja digitaalisen liiketoiminnan vauhdittamiseksi. Kartoitamme yritysten toiveita ja tarpeita, joiden pohjalta voimme suunnitella ja räätälöidä tarjontaa. Kerrothan toiveistasi ja tarpeistasi tästä linkistä.

Projektia hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja se toteutetaan yhteistyössä Kouvola Innovation Oy:n ja Cursor Oy:n kanssa.

Toteutusaika: 1.7.2020 – 31.3.2021
Rahoittaja: Kymenlaakson liitto

Lisätietoja:

Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa

Kaakkois-Suomessa on pulaa yritysten tarvitsemista osaajista ja työpaikkoja jää syntymättä monilla aloilla. Projektin päätavoitteena on vastata tähän tarpeeseen ja muodostaa Kaakkois-Suomeen avoin kansainvälistymistä tukeva osaajayhteisö, joka tuottaa uusia ratkaisumalleja yritysten ja muiden organisaatioiden osaamis- ja työvoimatarpeen sekä kansainvälisen osaajapotentiaalin kohtaamiseksi.

Kouvola Innovation Oy osallistuu Cursor Oy:n koordinoimaan “International Workplace”-työpakettiin sekä koko hankkeen kokoavaan ”Osaajayhteisö”-työpakettiin. Kotkan-Haminan, Kouvolan, Imatran ja Lappeenrannan seutujen elinkeinojen kehittäjät valmentavat kansainvälistymis- ja kasvuhaluisia yrityksiä vastaanottamaan kansainvälisiä osaajia. Projektin tuloksena alueelle syntyy Talent hub Kaakkois-Suomi-palvelumalli. Keräämme tähän yrityksistä asiakastiimiä, joka on mukana rakentamassa palvelupolkua kansainvälisille osaajille. Asiakastiimin yritykset ovat mukana toteutettavissa toimenpiteissä: mm. työpajat, koulutukset, osaajamarkkinointikampanjat jne. Voit ilmoittaa kiinnostuksesi maksuttomaan asiakastiimityöskentelyyn tästä .

Projektilla vahvistetaan yritysten kansainvälistymisvalmiuksia ja autetaan kansainvälisten osaajien integraatiota seutuun ja sen yrityksiin.

Toteutusaika: 1.5.2020 – 30.4.2022
Rahoittajat: Keski-Suomen ELY-keskus, Kouvolan kaupunki

 

Rahoittajalogo

Lisätietoja:

KOSKES

KOSKES-projektissa kehitetään kiertotalousosaamiskeskuksen konseptia Hyötyvirta-yritysalueelle Kouvolaan.

Toteutuessaan keskus tarjoaisi erilaisia palveluita ja yhteistyömahdollisuuksia pk-sektorin yrityksille mm. kiertotalouden TKI-toimintaan. Tavoitteena on, että keskus lisäisi alueen palvelutarjontaa, yhdistää toimijoita ja elävöittäisi alueen yritystoimintaa. Hyötyvirran alueella on hyvät mahdollisuudet kehittyä valtakunnallisestikin tärkeäksi kiertotalousalueeksi hyödyntämällä mm. oppilaitosyhteistyötä ja alueen logistisia vahvuuksia sekä kehittämällä yritystoiminnan mahdollisuuksia alueella.

Hallinnoijana toimiva Kouvola Innovation keskittyy hankkeessa vision vahvistamiseen sekä osaamiskeskuksen palveluiden ja toimintojen suunnitteluun. Osatoteuttajina  toimivien Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ja Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO) rooli painottuu TKI-toiminnan ja ammatillisen koulutuksen suunnitteluun.

Projektin koko nimi: KOSKES - Kiertotalouden osaamiskeskus
Toteutusaika 1.3.2020-28.2.2022
Rahoitus: Kymenlaakson liitto