KOSKES

KOSKES-projektissa kehitetään kiertotalousosaamiskeskuksen konseptia Hyötyvirta-yritysalueelle Kouvolaan.

Toteutuessaan keskus tarjoaisi erilaisia palveluita ja yhteistyömahdollisuuksia pk-sektorin yrityksille mm. kiertotalouden TKI-toimintaan. Tavoitteena on, että keskus lisäisi alueen palvelutarjontaa, yhdistää toimijoita ja elävöittäisi alueen yritystoimintaa. Hyötyvirran alueella on hyvät mahdollisuudet kehittyä valtakunnallisestikin tärkeäksi kiertotalousalueeksi hyödyntämällä mm. oppilaitosyhteistyötä ja alueen logistisia vahvuuksia sekä kehittämällä yritystoiminnan mahdollisuuksia alueella.

Hallinnoijana toimiva Kouvola Innovation keskittyy hankkeessa vision vahvistamiseen sekä osaamiskeskuksen palveluiden ja toimintojen suunnitteluun. Osatoteuttajina  toimivien Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ja Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO) rooli painottuu TKI-toiminnan ja ammatillisen koulutuksen suunnitteluun.

Projektin koko nimi: KOSKES - Kiertotalouden osaamiskeskus
Toteutusaika 1.3.2020-31.8.2022
Rahoitus: Kymenlaakson liitto

 

Lisätietoja

Scroll to top