DIKIEKO -Digitalisaation avulla tehoa kiertotalousekosysteemiin

DIKIEKOssa konseptoidaan ja pilotoidaan Kymenlaakson ja Kaakkois-Suomen kiertotalousliiketoimintaa tukeva virtuaalialusta (Hyötyvirta Hub).

Projektin aikana tunnistetaan digikiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia yritysten kiertotalous- liiketoiminnan tukemiseksi.

Samalla luodaan lähtökohdat Hyötyvirta Hubin jatkokehittämiselle tiedotusalustasta yhä toiminnallisemmaksi osaksi Hyötyvirta-alueen toimintaa, mahdollistaen sen kehittymisen vaikuttavaksi digikiertotalouden innovaatioalustaksi.

Projekti toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ja Kouvola Innovationin kesken.

Projektin nimi: DIKIEKO – Digitalisaation avulla tehoa kiertotalousekosysteemiin
Toteutusaika: 1.9.2021-31.8.2023
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (Kymenlaakson liitto). Hanke rahoitetaan osana EU:n covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

 

Lisätietoja

Kyhyräinen Jaana

Asiantuntija
+358 20 615 9480
+358 40 809 1505
jaana.kyhyrainen@kinno.fi

Scroll to top