DIKIEKO -Digitalisaation avulla tehoa kiertotalousekosysteemiin

DIKIEKOssa konseptoidaan ja pilotoidaan Kymenlaakson ja koko Kaakkois-Suomen kiertotalousliiketoimintaa tukeva virtuaalialusta.

Virtuaalialusta eli Hyötyvirta Hub on osa Hyötyvirta-alueelle kehitettävää kiertotalouden ekosysteemiä. Projektin aikana tunnistetaan digikiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia sekä taustakartoituksen että yritysten kiertotalousliiketoiminnan tukemiseksi tai kasvattamiseksi tarvitsemien digitaalisten ratkaisujen tunnistamisen ja nopeiden kokeilujen kautta.

DIKIEKO-projektissa tuodaan yritysten saataville kiertotalouteen liittyvää tietoa ja ratkaisuja helposti ymmärrettävässä muodossa, yhdistetään havaintoja kiertotalouden liiketoiminnan tunnistetuista pullonkauloista ja digitaalista ratkaisua vaativista ongelmista ratkaisujen kehittäjiin sekä opetetaan käyttäjiä olemaan digitaalisesti yhteydessä toisiinsa ja optimoimaan toimintaansa.

Projektin avulla luodaan myös lähtökohdat Hyötyvirta Hubin jatkokehittämiselle tiedotusalustasta yhä toiminnallisemmaksi osaksi Hyötyvirta-alueen toimintaa, mahdollistaen sen kehittymisen kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavaksi digikiertotalouden innovaatioalustaksi.

Projekti toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ja Kouvola Innovationin kesken.

Projektin koko nimi: DIKIEKO – Digitalisaation avulla tehoa kiertotalousekosysteemiin
Toteutusaika 1.9.2021-31.8.2023
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (Kymenlaakson liitto). Hanke rahoitetaan osana EU:n covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

 

 

Lisätietoja

Kyhyräinen Jaana

Asiantuntija
+358 20 615 9480
jaana.kyhyrainen@kinno.fi

Scroll to top