Kuva junan lastauksesta.

Smart Hub Solutions

Railgate Finland - Smart Hub Solutions -projekti edistää uuden liiketoiminnan kehitystä erityisesti pk-yritysten tasolla sekä lisää alueen vetovoimaisuutta. Se parantaa Kymenlaakson logistista asemaa ja on Kymenlaakson RIS3-strategian mukainen sekä tukee strategian toteuttamista.

Projektissa on tarkoitus hyödyntää Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun logistiikka-alan osaamista sekä tutkimus- ja koulutustyötä. Projektin vaikutusalue on koko Kymenlaakso ja yhteistyö paikallisen
ammattikorkeakoulun kanssa antaa laajempaa perspektiiviä ja mahdollistaa saavuttamaan parempia tuloksia.

Kuljetusmuodon, kuljetusyksikön ja pakkausten valinnalla sekä kierrätyksellä voidaan vähentää ympäristökuormitusta ja päästä lähemmäs hiilineutraalisuutta. Ympäristöosaaminen kuuluu kaikille aloille ja yrityksiin riippumatta toimialasta.

Projektin nimi: Railgate Finland - Smart Hub Solutions
Toteutusaika: 01.01.2020 - 31.3.2022
Rahoitus: Uudenmaan liitto

 

Rahoittajien logot

 

Aineistoa

Tiivistelmä projektin aikana tuotetuista selvityksistä ja syntyneistä tuloksista
Kevät 2022 (Ei saavutettava)

Logistiikan digitalisaation tulevaisuus
Raportti, tammikuu 2022 (Ei saavutettava)

Vienti- ja tuontihubin konseptointi
Tausta-aineistoa konseptien kehittämiseen, 27.5.2021 (Ei saavutettava)

Älykäs digitaalinen logistiikka
Tausta-aineistoa (Ei saavutettava)

 

Lisätietoja

Harri Mustonen

Mustonen Harri

Myyntipäällikkö
+358 20 615 4380
+358 40 672 2841
harri.mustonen@kinno.fi

Scroll to top