Hyötyvirta – kiertotalouden keihäänkärki

Hyötyvirta on Kouvolan ja Kymenlaakson alueellisen bio- ja kiertotalouden strateginen keihäänkärki, jossa toiminnan keskeisenä tavoitteena on liiketoiminnan buustaus ja kestävän kasvun edistäminen. Se on myös alueen nykyisille toimijoille ja uusille sijoittujille tarjottava kokonaisvaltainen palvelu- ja kehittämiskonsepti, jonka kautta saatavilla oleva tuki voidaan tuoda laajemminkin yritysten saataville nopeasti ja matalalla kynnyksellä.

Ajankohtaista

Siksi alusta, ettei tarvitse aloittaa alusta

Hyötyvirran palvelukokonaisuuteen liittyvät olennaisesti yritystoimintaa tukevat virtuaaliset ja fyysiset toiminta- ja kehittämisalustat, joita rakennetaan tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Virtuaalialusta jakaa tietoa, tuo tekijöitä yhteen ja tehokkaamman tuen yritysten kehittämisprosesseille etäisyyksienkin päästä. Fyysisenä alustana toimii Hyötyvirran yritysalue, joka sijaitsee Kouvolan Keltakankaalla, aivan Kymenlaakson keskipisteessä.

Kasvava yritysekosysteemi

Hyötyvirran yritysalue soveltuu erinomaisesti teolliseen tuotanto- ja palveluliiketoimintaan. Vapaata tonttimaata on tarjolla noin 25 hehtaaria, ja kunnallistekniikka on jo valmiina. Hyötyvirrassa mahdollistuu fyysinen kumppanuus ja yhteistyö jokapäiväisessä toiminnassa. Alueella toimii jo nyt merkittäviä toimijoita bio- ja kiertotalouden arvoketjussa ja teollisten symbioosien kehittämisessä. Ideoista voi saada kannattavaa liiketoimintaa, kun prosessien eri vaiheisiin saadaan lisäarvoa yhteistyöstä eikä kaikkea tarvitse tehdä itse.

XAMK kehittää toimintaansa ja TKI- palvelujaan Kaakkois-Suomessa. Tässä työssä Hyötyvirran toimintakokonaisuus on keskeisessä roolissa.

Hyötyvirta-konseptia kehitetään vastaamaan yritysten tarpeisiin ja tukemaan toimijoiden välistä yhteistyötä niin Kouvolassa kuin laajemminkin.

Kinno toimii aktiivisesti asiakasrajapinnassa koordinoiden Hyötyvirta-konseptia ja alueellista yhteistoimintaa konkretialäheisellä otteella.

Konkreettista tukea

Kehittämistoimien ja tuen kohdentumista voidaan parantaa yhteistoimintakeskuksella, jonne suunnitellut  muuntojoustavat toimisto- ja neuvottelutilat, toimijoita palvelevat showroom-tilat tai lähiruuan tarjoaminen ovat esimerkkejä käytännön tukipalveluista. Konkretiaa ovat myös pilotointeja ja nopeita kokeiluja edistävät rakenteet sekä oppilaitosten palvelujen tuominen lähemmäksi yrityksiä.

"Fyysisenä kasvualustana on yritysalue, mutta laajemmasta näkökulmasta kyseessä on yritystoimintaa ja kumppanuuksia tukevien palvelujen ja virtuaalisten alustojen kokonaisuus, jota rakennetaan yhteistyössä yritysten ja tutkimus- ja oppilaitosten kanssa. Virtuaalisilla alustoilla yritykset pystyvät testaamaan ideoitaan nopeasti, ilman raskaita kustannuksia. Digitaaliteknologiat mahdollistavat paikka-riippumattomuuden sekä verkottumisen huippuosaamiseen ja markkinoihin meillä ja muualla.

Suomen omat ja EU:n asettamat vähähiilisyys- ja ilmastotavoitteet vaikuttavat kaikkeen tekemiseen niin keppinä kuin porkkananakin. Haasteiden ratkomisessa tarvitaan kokonaan uusia työkaluja ja uudenlaisia kumppanuuksia julkisen sektorin, yritysten ja muiden toimijoiden kesken. On hyvä pitää mielessä, että perinteisten, kiertotalouteen yleensä liitettyjen sektorien lisäksi teema koskettaa läpileikkaavasti koko yrityskenttää. Tulevaisuus on mahdollisuuksia täynnä, ja kiinnostavia näkymiä avautuu yritysten innovatiivisille bisnesideoille."

Lisätietoja

Scroll to top