Kouvola hyväksyttiin KEINO:n vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelmaan

Kouvolan kaupungin Tilapalvelut on hyväksytty mukaan KEINOn ensimmäiseen vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelmaan, (katso lisää tästä, linkki uusille verkkosivuille). Kehittämisohjelman tarkoituksena on tukea hankintayksikköitä saavuttamaan asettamiaan vähähiilisyystavoitteita hankintojen avulla. Kehittämisohjelman oppeja ja kokemuksia tullaan jakamaan ja skaalaamaan muille julkisille hankkijoille. Asiantuntijasparrauksessa hyödynnetään laaja-alaisesti KEINO-osaamiskeskuksen konsortiojäseniä. Sparraajat tulevat Motiva Oy:stä, Hanselista, SYKEestä ja VTT:ltä.

Kehittämisohjelmassa on  mukana kuusi hankintayksikköä ja hankintaa:
• Kouvolan kaupunki, puukoulun urakkahankinta, kohteena Kuusankosken yhtenäiskoulu
• Metsähallitus, metsäurakointi
• Suomen Erillisverkot Oy, palvelinhankinta
• Tampereen kaupunki, katu-urakan hankinta
• Tornion kaupunki, koulukuljetusten hankinta
• Vaasan kaupunki, kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidon hankinta

Kehittämisohjelman kohteena olevan Kuusankosken yhtenäiskoulun kilpailutus tapahtuu ensi vuoden puolella. Hankintakriteereissä tullaan vähähiilisyyden lisäksi huomioimaan myös paikalliset yritykset. Markkinavuoropuhelu hankinnasta järjestetään syksyllä tai viimeistään ennen kilpailutusta.

Lue myös: KEINO-osaamiskeskuksen muutosagenttina Kymenlaaksossa jatkaa Marita Melkko

Lisätietoja

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top