KEINO-osaamiskeskuksen muutosagenttina Kymenlaaksossa jatkaa Marita Melkko

KEINO-osaamiskeskus on myöntänyt jälleen avustusta alueelliseen hankintojen KEINO-muutosagenttitoimintaan, jota tullaan toteuttamaan 12 henkilön voimin 16 eri maakunnan alueella vuonna 2021. Kymenlaakson muutosagenttina jatkaa hankinta-asiamies Marita Melkko Kouvola Innovation Oy:stä.

Muutosagenttitoiminta täydentää hankinta-asiamiehen nykyistä toimenkuvaa. KEINO-muutosagentit toimivat osaamiskeskuksen paikallisena yhteyspisteenä ja tuovat KEINOn toimintaa ja tukea lähemmäksi käytännön toimijoita. Työpanosta tuetaan KEINOn resursseista ja tehtävänä on tuoda osaamiskeskukselle tietoa alueen tilanteesta ja paikallisista tarpeista, neuvoa ja sparrata alueensa hankintayksiköitä KEINOn toiminnan mukaisesti, verkottaa eri hankintayksiköitä ja -asiantuntijoita keskenään sekä aktivoida hankintayksiköitä mukaan verkostotoimintaan ja kehittäjäryhmiin.

Lue myös: Kouvola hyväksyttiin KEINO:n vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelmaan

 

Lisätietoja

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top