Kolme syytä, miksi yrityksen kannattaa lähteä mukaan EU-hankkeeseen

Miksi kouvolalaisen yrityksen kannattaa harkita EU-rahoitteista tutkimus- ja kehittämistoimintaa? Tästä puhuttiin LUT-yliopiston järjestämässä webinaarissa 16.6. 2020

Tässä kolme syytä, miksi kouvolalaisen yrityksen kannattaa lähteä mukaan EU-hankkeeseen:

Tarjolla on rahaa
EU tukee tutkimusta, kehittämistä ja innovaatioita merkittävillä summilla joka vuosi. EU-hankkeisiin halutaan yritykset mukaan: esimerkiksi tulevassa Horizon Europe-ohjelman hankkeissa pienille ja keskisuurille yrityksille on varattu 20 % budjetista. Myönnetty raha on myös turvallista, sillä se annetaan etukäteen eikä lainaa tarvitse ottaa.

Yrityksen ei tarvitse olla suuri, kunhan se loksahtaa hankkeeseen sopivaan rooliin. EU-hankkeissa puhutaan “arvoketjuista”, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yrityksellä on hankkeessa tarvittava täsmällinen osaaminen tai se on sopiva ensimmäinen käyttäjä siinä kehitetylle tuotteelle.

Tarjolla on osaamista
EU-hankkeissa osaamista liikkuu yrityksistä akateemiseen maailmaan ja toisin päin. Asiantuntijat voivat työskennellä toistensa organisaatioissa tietyn aikaa – myös opinnäytetöitä syntyy paljon.

EU-hankkeeseen ensimmäistä kertaa astuvalle yritykselle on erityisen arvokasta se, että LUTin asiantuntijat tuntevat hyvin EU-hakujen kiemurat ja jos hakemusvaiheeseen päädytään, he auttavat paperiasioissa.

Mahdollisuus päästä oikeisiin pöytiin ja keskusteluihin
EU-hankkeet tehdään aina yhteistyönä. LUT auttaa yrityksiä pääsemään oikeisiin keskusteluihin oikeiden kumppaneiden kanssa Brysselissä ja verkostoissa.

Ota tunnissa selvää, miten kouvolalainen yritys voi vauhdittaa liiketoimintaansa EU-hankkeilla ja yhteistyöllä LUTin kanssa. Katso tallenne laiturin nokasta  tästä. (Salasana: LUTKouvola)

 

Jos kiinnostuit yhteistyöstä, ota yhteyttä LUTin yksikköön Kouvolassa:

Marko Torkkeli
professori, Kouvolan yksikön johtaja
p. 040 761 1223     marko.torkkeli@lut.fi

VisitKouvolan Viivi auttaa matkailijoita 24/7

Tiedote 15.6.2020  -  Live & VisitKouvola-tiimissä on aloittanut kesäharjoittelija nimeltä Viivi, joka palvelee sähköisesti visitkouvola.fi-sivustolla. Viivi on tekoälyä hyödyntävä chatbot, joka neuvoo matkailijoita kolmella kielellä (suomi, englanti, venäjä) 24/7.

Kevään aikana Viiviä on koulutettu vastaamaan matkailuneuvonnan usein kysyttyihin kysymyksiin, jotka liittyvät esimerkiksi Repoveden kansallispuistoon, Kouvolan luontokohteisiin ja majoitukseen. Chatbot on tietokoneohjelma, joka simuloi ihmisten välistä keskustelua. Käydyistä keskusteluista tallentuu dataa, jonka perusteella matkailuneuvojat opettavat jatkuvasti Viiville uusia asioita.

”Matkakuume ei tunne kellonaikoja, vaan tieto pitää olla saatavissa mihin aikaan tahansa”, kertoo asiantuntija Marianne Mokkala-Räty.

”Tietääksemme, olemme ainoa Visit-organisaatio Suomessa, joka hyödyntää chatbotia asiakaspalvelussa. Yrityspuolella botit ovat olleet arkipäivää jo jonkin aikaa”, Live & VisitKouvolan kehittämispäällikkö Kirsi Vainio toteaa.

Verrattuna perinteiseen live chat –palveluun chatbot lisää asiakaskontaktien määrää, nopeuttaa asiointia ja madaltaa kynnystä kysyä neuvoja. Viivi-chatbotin toiminta on alkanut vasta äskettäin ja mitä enemmän sille esitetään kesän aikana kysymyksiä, sen osuvammin se oppii vastaamaan niihin.

VisitKouvolan matkailuneuvonta palvelee maanantaista perjantaihin 9-15 sosiaalisen median kautta, puhelimitse ja sähköpostilla. Viivi-chatbot ohjaa käyttäjän keskustelun päivystävän matkailuneuvojan puheille aukioloaikojen puitteissa. Kouvolan matkailuesitteitä ja karttoja on jaossa esimerkiksi alueen matkailukohteissa, ABC-asemilla ja Kouvolan Matkakeskuksessa.

Chatbot-palvelua testataan osana Kymenlaakson matkailun digiloikka –projektia, jossa parannetaan mm. kävijöiden asiakaskokemusta ja palveluiden digitaalista saavutettavuutta.

Lisätietoja:

Railgate Finland –hallinnointiyhtiön perustaminen

Tiedote 11.6.2020  -  Kouvola Innovation Oy pyytää kaupungin ennakkokäsitystä tytäryhteisön perustamiseen. Kouvolan kaupungin konserniohjeen mukaan yhteisön toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan on hankittava jo asian valmisteluvaiheessa kirjallinen kaupunginjohtajan tai apulaiskaupunginjohtajan kanta konserniohjeessa mainittuihin asioihin. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää asiasta 16.6.2020.

Kouvola Innovation Oy ja Kouvolan kaupunki ovat valmistelleet rakenteilla olevan logistiikka-alueen hallinnointimallia. Ensimmäisessä vaiheessa valmistuvan pitkien junien intermodaaliterminaalin hallinnointia varten tulee perustaa hallinnointiyhtiö, ”Railgate Finland Oy”.

Perustettavan yhtiön toimialana on hallita terminaalialuetta sekä vuokrata aluetta sinne sijoittuville yrityksille ja kiinteistöinvestoijille. Yhtiö rakennuttaa ja vuokraa edelleen myös terminaalialueen porttirakennusta. Yhtiön toimialan mukaisia tehtäviä ovat terminaalialueen markkinointi ja myynti, infrastruktuurin kehittäminen, hallinta ja hoitaminen sekä turvallisuus- ja ympäristöratkaisujen kehittäminen. Lisänä yhtiöllä itsellään voi olla muitakin palvelutoimintoja. Hallinnointiyhtiö ei kuitenkaan itse tarjoa lastinkäsittely-, varastointi- tai huolintapalveluita alueella. Kaikilla toimijoilla on open access –periaatteen mukainen mahdollisuus päästä alueelle, suorittamalla hallinnointiyhtiön palveluhinnaston mukaisia maksuja.

”Hallintoyhtiö mahdollistaa uuden terminaalialueen täysipainoisen markkinoinnin aloituksen ja antaa oikeudellisen rakenteen, joka mahdollistaa sopimusten teon tulevien sijoittujien kanssa”, sanoo toimitusjohtaja Martti Husu, Kouvola Innovationista.

Hallinnointiyhtiö markkinoi aluetta yrityksille, tekee siitä sijoittumistarjouksia ja laatii esisopimuksia kolmansien kanssa sekä rakennuttaa alueelle porttirakennuksen sekä muuta yhtiön toimintaan liittyvää, välttämätöntä infraa, jonka on oltava käytössä heti vuonna 2023. Näitä tehtäviä yhtiö toteuttaa jo ennen alueen valmistumista ja käyttöönottoa vuosina 2020-2022.

Perustamisprosessi esitetään toteutettavan kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa yhtiö esitetään perustettavaksi Kouvola Innovation Oy:n tytäryhtiöksi toiminnan käynnistämistä varten. Kun RRT-rakennusaika on päättynyt ja kohde on luovutettu kaupungille, yhtiön toiminta on mahdollista siirtää erikseen suunniteltavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla kaupungin tytäryhtiöksi.

Kaksivaiheinen perustamisprosessi mahdollistaa sekä toiminnan nopean käynnistämisen että kustannustehokkaan toiminnan. Hallinnointiyhtiön tehtävillä on alkuvaiheessa myös vahva synergia Kouvola Innovation Oy:n sijoittumispalvelujen toiminnan ja logistiikka-alan kehittämistoiminnan kanssa. Intermodaaliterminaalin toiminnan kehittyessä ja laajetessa myös yhtiön toiminta vilkastuu ja taloudelliset sitoumukset laajenevat, jolloin uudelleenorganisointi tulee ajankohtaiseksi.

 

Lisätietoja:

Miten matkailu- ja palveluyritys voi tavoittaa asiakkaansa verkossa?

Tiedote 23.6.2020 - Kymenlaakson alueen matkailu- ja palveluyritysten digitaalinen osaaminen ja saavutettavuus verkossa ovat saaneet uuden merkityksen koronaviruksen myötä. Yritysten on ollut pakko ottaa reilujakin digiharppauksia pysyäkseen kilpailussa mukana ja mahdollistaakseen oman liiketoiminnan jatkumisen uudessa arjessa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kehittämä DigiLearn-oppimisympäristö verkossa tarjoaa yrittäjille käytännön apuja ja koulutusta digitaalisuuden haltuunottoon. Oppia on tarjolla muun muassa hakukoneoptimoinnista, analytiikasta ja vaikuttajamarkkinoinnista.

DigiLearn tarjoaa yrityksille apua niiden tarpeisiin vastaten

DigiLearn-oppimisympäristö on yrityksille ilmainen. Toiveena on, että yritykset täyttävät lähtötasokyselyn ennen työkalujen käyttöönottoa.

"Kuka tahansa voi saada DigiLearnin käyttöönsä. Toivomme myös vastaamista lähtötasokyselyyn, jonka lanseerasimme syksyllä 2019. Näin saamme dataa DigiLearnin kehittämiseen jatkossa",  toteaa Kymenlaakson matkailun digiloikka -hankkeen projektipäällikkö Marianne Mokkala-Räty Kouvola Innovationista.

DigiLearn-alustan sisällöt perustuvat tämän kyselyn tuloksiin eli teemoihin, jotka yritykset kokivat merkittäviksi, mutta joihin ei välttämättä osattu tarttua tai joiden osaaminen koettiin puutteelliseksi.

Kysely yrityksille löytyy linkistä: bit.ly/digikartoitus2020. Mukaan alustalle pääsee täyttämällä lomakkeen osoitteessa xamk.fi/digilearn.

Tukea vuoden 2020 loppuun saakka

Yrittäjät saavat myös toivoa uusia teemoja DigiLearniin.

"Tarjoamme parhaamme mukaan kokonaisuuksia, joista on hyötyä. Tarvittaessa meiltä saa myös henkilökohtaista tukea, mikäli jokin asia ei aukea", kertoo projektipäällikkö Erika Vanhala Xamkista.

Syksyllä 2020 DigiLearn avataan myös valtakunnalliseen käyttöön, jolloin tavoitteena on saada myös kansallista vertailutietoa tutkimukseen.

"DigiLearn-oppimisalusta on avoinna vuoden 2020 loppuun, joten nyt jos koskaan kannattaa hyödyntää maksutonta alustaa. Harvoin on tarjolla vastaavanlaista koontia ”saman katon alta” ja samanlaisella ketteryydellä", iloitsee projektipäällikkö Satu Soini Cursor Oy:stä.

Asiakastiedon kerääminen vähäistä yrityksillä

Lähtötasokyselyyn on vastannut 60 yritystä Kymenlaaksosta. Tulosten perusteella muun muassa toiminnan tuloksellisuuden seurantaa voisi kehittää. Lähes 40 % vastaajista ilmoitti, ettei kerää mitään tietoa asiakkaista. Asiakkaista kerätyt tiedot puolestaan olivat pääasiallisesti määrään liittyvää tietoa kokemuksellisuuden sijasta. Melkein 80 % vastaajista ei tiennyt, mitä asiakkaat ajattelevat heidän panostuksestaan ja toiminnastaan verkossa.

Yleisesti ottaenkin analytiikka oli haaste, koska vain yksi neljäsosa seurasi mitään digitoimintojaan.

Digitaalisuudessa vielä kehitettävää

Digitaalisuus on nykyaikana osa arkipäivää ja sen merkitys kasvaa koko ajan entisestään, erityisesti matkailussa. Asiakasta tulee kyetä tukemaan hänen ostopolkunsa jokaisessa vaiheessa ja tunnistaa ne kosketuspisteet, joissa asiakkaaseen ollaan yhteydessä. Teknologioilla voidaan yksinkertaistaa tätä polkua ja vaikuttaa asiakkaan kokemuksen muodostumiseen.

Osaamistasoa tulee siis kehittää niin, että digitaalisuutta voidaan hyödyntää liiketoiminnan tavoitteiden toteuttamisessa ja myynnin prosessien yksinkertaistamisessa.

Suurimmiksi esteiksi digitaalisuuden kehittämiselle koettiin aika ja osaaminen. Apua toivottiin erityisesti verkkokauppaan, verkkosivustoihin, sisältöön ja markkinointiin liittyvissä asioissa. Resurssipulaan vaikuttanee myös se tutkimuksessa ilmennyt seikka, että sisältöä tuotetaan itse sen sijaan, että kannustettaisiin asiakkaita toimimaan yrityksen markkinoijina verkossa. Näin ollen yritysten sisältökin oli pitkälti yksipuolista tiedottamista asiakkaiden aktivoinnin sijaan.

Näihin ja moniin muihin haasteisiin pyritään DigiLearnin materiaaleissa antamaan opastusta ja neuvoja.

***

DigiLearn-alusta on luotu Kymenlaakson matkailun digiloikka -hankkeen vetämänä yhdessä Eteläsavolaisen matkailun osaamisloikka- ja Digiriihi-hankkeiden kanssa. Digiloikka-hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hankkeen toteuttajia ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Cursor Oy sekä Kouvola Innovation Oy. Osaamisloikka –hanketta rahoittaa ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hankkeen toteuttajia ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Esedu ja Itä-Suomen yliopisto. Digiriihi –hanketta rahoittaa Ely-keskus Maaseuturahastosta. Hankkeen toteuttajia ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja LAB-ammattikorkeakoulu.

 

Lisätiedot:

Erika Vanhala, projektipäällikkö, Xamk, erika.vanhala@xamk.fi, 044 702 8360
Satu Soini, projektipäällikkö, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy, satu.soini@cursor.fi, 040 190 2513

sekä Kouvola Innovation / VisitKouvola:

Kouvolan yrityksille koronatukea reilut kolme miljoonaa

Tiedote 11.5.2020  -  Koronan aiheuttaman poikkeustilan rahoitukseen on tähän mennessä myönnetty yli 3,3 miljoonaa euroa 474 kouvolalaisyritykselle. Määrä käsittää Business Finlandin ja ELY-keskuksen tuet 140 työnantajayritykselle sekä Kouvolan kaupungin myöntämät yksinyrittäjätuet 334 yritykselle.

”Yksinyrittäjätukea on nyt myönnetty noin 23 % tarjolla olevasta tukisummasta, tukeahan saa edelleen yrityksen kiinteisiin kuluihin. ELY-keskuksen koronan aiheuttaman poikkeusrahoituksen on saanut 77 kouvolalaisyritystä ja Business Finlandin tukea liiketoiminnan kehittämiseen on myönnetty 63 yritykselle”, yhteyspäällikkö Leena Gardemeister Kinnon yrityspalveluista sanoo.

Nykyisessä poikkeustilanteessa kannattaakin miettiä, mitä uusia liiketoiminnan muotoja yritykselle voisi kehittää, jos entisillä tavoilla toimia ei voi enää jatkaa, Gardemeister huomauttaa. Kehittämistukien avulla ovat esimerkiksi ravintolat kehittäneet take away –konseptejaan, kivijalkamyymälät tutkineet verkkokauppojen perustamista ja hyvinvointiyritykset palvelun toteuttamista verkkoalustalla.

”Vaikka kaikki henkilöstöresurssimme on nyt suunnattu yritystukineuvontaan ja yksinyrittäjätukien käsittelyyn, on katseita suunnattu myös poikkeusajan jälkeiseen tilanteeseen ja uusien työkalujen hakemiseen yritysten tueksi”, Leena Gardemeister kertoo.

Kinno on hakenut yhteistyökumppaniensa kanssa rahoitusta yritysten asiantuntijapalvelujen kehittämiseksi sekä julkisten toimijoiden että yksityisten palveluntuottajien voimin.

Ravintola-alalle ja maaseudun yrityksille odotetaan omia tukipäätöksiä

”Kouvolassa yritystukien haku on kaiken kaikkiaan käynnistynyt hyvin. Seuraamme tiiviisti myös päätöksiä valtion uusista tukimuodoista, kuten työ- ja elinkeinoministeriön ravinto-alan yrityksiin suunnattu tuki ja maa- ja metsätalousministeriön myöntämä maaseudun yritysten tuki”, toimitusjohtaja Martti Husu Kinnosta sanoo.

Husu kehottaa yrityksiä selvittämään omat mahdollisuudet tuen hakemiseen esimerkiksi Kinnon maksuttomassa yritysneuvonnasta ja ehtojen täyttyessä hakemaan tarjolla olevaa rahoitusta.

Tietoa eri tukimuodoista, ohjeet hakuun ja linkit hakemuslomakkeille sekä eri yritysneuvojatahojen yhteystietoja löytyy muun muassa täältä.

 

Katso: Yhteenveto 11.5.2020 Kouvolaan myönnetyistä yritystuista.

Paalupaikka

Uusi suurtapahtuma alueella on edellyttää myös muiden palveluiden, kuten majoituksen, kuljetus-, ravintola- ja oheisohjelmapalveluiden riittävää tarjontaa. Paalupaikka-projektin tehtävänä on auttaa paikkakunnan yrityksiä saamaan maksimaalinen hyöty tapahtumasta ja toisaalta takaamaan kisaturisteille mahdollisimmat hyvät palvelut.

Käytännön toimenpiteitä ovat muun muassa tilapäismajoitus- ja pysäköintijärjestelyjen selvittäminen ja konseptointi, tiedonvälitys ja yhteismarkkinointi yritysten kanssa ja Kouvolan katukuvan kisailmeen toteuttaminen. Tiivis yhteydenpito tapahtumatuottajaan mahdollistaa ajantasaisen tiedonvälityksen yrityksille. Saadut kokemukset yhteistyöstä ja sen organisoinnista sekä konkreettiset toimintamallit hyödynnetään tulevaisuudessa muissa tulevissa suurtapahtumissa alueella.

Toteutusaika: 01.01.2020 - 31.08.2021
Rahoittajat: Kymenlaakson liitto

 

Projektin rahoittajalogot.

Lähilomien väylä

Päätavoitteena on lisätä maaseudulla toimivien mikro- ja pk-yritysten tuotteistus- ja markkinointiosaamista sekä keskinäistä verkottumista Kouvolan ja Lahden alueilla. Pyrkimyksenä on löytää uutta, maaseudun potentiaalia hyödyntävää matkailupalvelujen tarjontaa, sekä uusia asiakasryhmiä ja markkinoita.

Tavoitteena myös, että yrityskenttä oppii yhdistämään ja markkinoimaan tuotteita uudella tavalla ja lisäämään näin alueen tunnettuutta ja löydettävyyttä lähimatkailukohteena. Pitkän aikavälin tavoitteena on synnyttää merkittävää ja ympärivuotista lähimatkailun kasvua maaseudulla. Keskeisenä kohdemarkkinana ovat Etelä-Suomen ja Pietarin lähialueet 2,5 tunnin säteellä Päijät-Hämeestä ja Kymenlaaksosta.

Hankkeen toteuttajat ovat hallinnoijana Lahden seutu - Lahti Region Oy ja osatoteuttajana Kouvola Innovation Oy.

Projektin nimi: Lähilomien väylä - toisiaan täydentävien matkailupalveluiden kohdistaminen ylimaakunnallisesti
Toteutusaika: 01.04.2019 - 31.12.2021
Rahoittajat: Hämeen ELY-keskus ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

 

Projektin rahoittajalogot

 

LUOVA – luontomatkailun vauhtiratas

Repoveden kansallispuiston ja Maailmanperintökohde Verlan lähialueelle painottuva luontomatkailun yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena on lisätä yritysten valmiuksia laadukkaiden palvelutuotteiden kehittämiselle, jotka samalla huomioivat kestävän kehityksen näkökulmat. Samalla pyritään turvaamaan kohdealueen vetovoimaisuus panostamalla kestävän käytön kehittämiseen ja kestävyyteen liittyvään asiakasviestintään.

Projektin toteuttavat hallinnoijana Kouvola Innovation Oy  ja kumppaneina Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy sekä Metsähallitus.

Toteutusaika: 01.11.2018 - 31.07.2020
Rahoittajat: Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

 

Projektin rahoittajalogot

Matkailun digiloikka

Projektin tavoitteena on seudun digitaalisen markkinaosuuden kasvattaminen ja kehittäminen.

Visit Finland on luonut matkailutoimijoiden ohjeistukseksi Suomen matkailun digitiekartan, jonka edistämiseen projekti tähtää. Lisäksi panostetaan sekä näkyvyyteen, markkinointiin että myyntiin asiakaspolut huomioiden.

Projektissa myös vahvistetaan maakunnallista matkailuyhteistyötä, muun muassa käynnistämällä maakunnallisen Advisory Boardin toiminta. Myös Kymenlaakson Matkailuparlamentti järjestetään toimijoiden yhteistyönä.

Projektin nimi: Kymenlaakson matkailun digiloikka
Toteutusaika 1.6.2019 - 31.12.2020
Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Kouvola Innovation Oy & Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy
Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

 

Projektin rahoittajalogot.

Kestävä matkailu ja vastuullisuusviestintä -valmennus 8.9.

Jotta matkailuelinkeino pystyy vastaamaan muuttuvaan kysyntään ja kasvamaan jatkossakin, on kehityksen oltava vastuullista ja kestävää. Tätä varten Visit Finland on kehittänyt matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun Sustainable Travel Finland -ohjelman ja sillä saavutettavan Sustainable Travel Finland –merkin. Merkin saamiseksi yrityksiltä vaaditaan kirjautumista Visit Finlandin E-oppaaseen. Yrityksen ja eri toimijoiden vastuullisen toiminnan viestintä on yksi keskeinen väylä tavoittaa ostopäätöksiään suunnittelevia asiakkaita, yhteistyökumppaneita tai vaikkapa matkanjärjestäjiä.

Kestävän ja vastuullisen matkailun kehittäminen on yhteinen asia. Tässä on koko Kymenlaakson ja Etelä-Savon matkailusektorin kehittymisen kannalta luontainen yhteistyön paikka! Niinpä teemme yhteistyötä Cursorin kanssa valmennusten ja tilaisuuksien osalta. Tähän valmennuspäivään on mahdollista saapua julkisilla kulkuvälineillä. Pyritään suosimaan myös kimppakyytejä. TERVETULOA!

#3 valmennuspäivä ”Kestävän matkailun kehittämispolku Visit Finlandin E-oppaassa sekä matkailun vastuullisuusviestintä”

Aika: Tiistai 8.9.2020 klo 9:30 – 15:30
Paikka: Ankkapurhan kulttuuripuisto, Päärakennus. Ankkapurhantie 6A, 46910 Anjala.

 

Muista ottaa oma tietokone mukaan! Tarvitsemme sitä molemmissa osioissa

TEEMA 1 Kestävän matkailun kehittämispolku & E-opas klo 9.45 – 11.30

9:30 alkukahvit
9:45 Avaus: Petri Kulha / Kouvola Innovation Oy & Sanna Nikki / Cursor Oy
9:50 Kestävän matkailun kehittämispolku & E-opas, pohjustus: Hanna Muoniovaara / Visit Finland
10.20 – 11:30 Työskentely E-oppaan kanssa (omat läppärit mukana)
11.30 Teeman yhteenveto
11:45 – 12:45 Jaloittelu pihapiirissä ja omakustanteinen lounas Ravintola Ankkapurhan Helmessä

 

TEEMA 2 Vastuullisuusviestintä matkailussa klo 12:45-15:00

12:45 Alustus: Katja Pasanen / Itä-Suomen yliopisto
Työpajatyöskentely (omat läppärit mukana)
Välissä tarjolla kahvit + hedelmät (klo 14)
15:00 yhteenveto ja jatkotoimet
Tilaisuus päättyy 15:30

Alustavat junayhteydet Ankkapurhaan (varmistuvat VR:n syksyn aikataulujen vahvistuttua):

Aamujunat:
Kouvola - Inkeroinen klo 9.00 - 9.18
Kotka - Inkeroinen klo 8.58 - 9.22
Tarjoamme tilataksikuljetuksen junalla saapuville Inkeroisten asemalta Ankkapurhaan (ilmoittautumisen yhteydessä kysytään tarve kyydille).

Paluujunat:
Tilataksikuljetus junille lähtee Ankkapurhasta klo 15:30 (ilmoittautumisen yhteydessä kysytään tarve kyydille).
Inkeroinen – Kotka klo 15.46 - 16.10
Inkeroinen – Kouvola klo 15.41 - 16.01

Ilmoittaudu mukaan kahvitarjoilujen ja kyytijärjestelyiden vuoksi viimeistään ti 1.9. mennessä tästä.

Tilaisuus on maksuton. Järjestäjä tarjoaa aamukahvit, lounas on omakustanteinen.
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Cursorin kanssa.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita aiemmissa valmennuksissa olleiden matkailutoimijoiden lisäksi kaikki uudet asiasta kiinnostuneet Kymenlaakson ja Etelä-Savon matkailutoimijat.

 

Lisätietoja tapahtumasta antaa: