Henkilöliikenteen hankinnat muutoksessa -tilaisuus 7.4.

Elokuussa 2021 astui voimaan lainsäädäntö, joka edellyttää julkisia hankkijoita huomioimaan kuljetuspalveluhankinnoissa puhtaiden ajoneuvojien direktiivin. Vaatimukset näkyvät suurten kaupunkien ohella myös maaseutumaisissa kunnissa.
Scroll to top