Sari Lintunen

Yrityksen perustana oma ammatillinen osaaminen

Sari Lintusella oli, ennen yrityksensä perustamista vuonna 2013, noin 30 vuoden kokemus Kouvolan kaupungin nuorisotyössä ja ehkäisevässä päihdetyössä sekä yksityisellä sektorilla lastensuojelutyössä ohjaajana.

”Olin tehnyt töitä kolmessa vuorossa yksityisellä sektorilla. Koska omat lapseni olivat tuolloin vielä pieniä, ajatus yrittäjyydestä ja oman työajan vapaammasta aikatauluttamisesta alkoi kehkeytyä. Halusin sovittaa työt niin, että voisin viettää enemmän aikaa perheeni kanssa”, Lintunen kertoi. Hän sai yritysideaansa kannustusta myös ystäviltään ja entisiltä kollegoiltaan. Kinnon alkavien yritysten neuvonnassa käytiin läpi liiketoimintasuunnitelmaa, jonka jälkeen Sari Lintunen perusti oman toiminimen.

Tavoitteena lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi

 ”Perustin yrityksen omalle ammatilliselle osaamiselleni. Yritykseni toimenkuvaan kuuluvat ammatillinen tukihenkilötyö, perhetyö, päihdekuntoutus, neuropsykiatrinen valmennus, ehkäisevä päihdetyö ja koulutukset”, Sari Lintunen kertoo.

”Toimintani lähtökohtana ja tavoitteena on ehkäistä lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymistä sekä tukea lasten ja nuorten turvallista kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on lisätä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia vahvistamalla vuorovaikutustaitoja, sosiaalisia taitoja ja itsetuntoa”.

Verkostojensa kautta Lintusella on myös yksityisiä asiakkaita, jotka ovat ottaneet häneen suoraan yhteyttä. Suurin osa asiakkaista tulee kuitenkin Kymenlaakson hyvinvointialueen kilpailutusten kautta.

Hankinta-asiamieheltä neuvoja tarjousten tekemiseen

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjänä Sari Lintunen on muille alan yrittäjille kannustava esimerkki avun hakemisesta julkisten hankintojen tarjoamiseen.

”Sain Melkon Maritalta neuvontaa Kymenlaakson hyvinvointialueen dynaamisen hankintajärjestelmän käyttöön, osallistumishakemuksen laatimiseen ja tarjousten tekemiseen järjestelmän kolmeen eri osa-alueeseen. Ilman Maritan apua en olisi osannut tarjouksia antaa”, Sari Lintunen kertoo.

Hankinnan kohteena on lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja perhekeskuspalveluiden tukitoimien hankinta Kymenlaakson hyvinvointialueelle. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on 10 miljoonaa euroa. Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa 31.7.2025 saakka. ”Hankintajärjestelmä on koko voimassaolonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville palveluntuottajille, mikä tuo joustavuutta järjestelmän sisäisiin kilpailutuksiin”, kertoo Marita Melkko

Moni sote-alan yrittäjä on kilpailutusasioiden kanssa yksin ja ehkä jättää sen vuoksi tarjoamattakin, kun ei tiedä, keneltä saisi ongelmiinsa neuvoja. Mutta apua ON tarjolla! Hankinta-asiamies järjestää syksyllä 2023 hankintaosaamista lisääviä koulutuksia yrittäjille muun muassa ryhmittymänä tarjoamisesta ja dynaamisen hankintajärjestelmän käytöstä. Kannattaa seurata Kinnon ajankohtaista-sivua, jossa tapahtumista ilmoitetaan.

Kuva: Sari Lintunen tapaa asiakkaansa tilanteen mukaan sovitussa paikassa, kotitoimistolla hoituvat yrityksen kirjalliset työt.

Julkaistu kesäkuussa 2023

Lisätietoa julkisista hankinnoista

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top