Pakkausala kehittyy vauhdilla synnyttäen liiketoimintamahdollisuuksia

Pakkausala kehittyy vauhdilla ja uusille ekologisille pakkausratkaisuille on tarvetta. EU:n Single Use Plastics (SUP) direktiivi tulee rajoittamaan kertakäyttömuovituotteiden käyttöä ja pakkausten ympäristövaikutuksiin kiinnitetään kuluttajien toimesta entistä enemmän huomiota, joten uusiutuville fossiilivapaille ja kierrätettäville pakkausratkaisuille on entistä enemmän kysyntää.

Tähän ajankohtaiseen teemaan paneuduttiin helmikuun lopulla 2021 Kinnon, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ja LUT-yliopiston järjestämässä pakkauswebinaarissa, johon osallistui alan yrityksiä ja muita toimijoita.

”Tavoitteenamme on hakea uusia liiketoimintamahdollisuuksia koko pakkausalan arvoketjuun, niin pakkausten käyttäjille, pakkausvalmistajille kuin myös konepajoille ja työkaluvalmistajille”, kertoo asiantuntija Kari Laine Kinnosta.

Pienten ja keskisuurten yritysten omat tuotekehitysresurssit ja -investointimahdollisuudet ovat rajalliset, joten webinaarissa esiteltiin mahdollisuuksia yhteistyölle yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa. Keskusteluissa nousivat esiin muovijätteen aiheuttamat ongelmat.

”Yritykset saavat meiltä alan tutkimustietoa ja tarjoamme myös yhteistyötä yritysten tuotekehitykseen, esimerkiksi uusiutuvista materiaaleista valmistettujen kartonkivuokien ja paperipussien pilotointiin. Yhteistyötä teemme pakkaavien yritysten, sopimuspakkaajien ja myös pakkauskoneita ja –työkaluja valmistavien konepajojen kanssa ”, kertoi LUT:n kehittämispäällikkö Mika Kainusalmi.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa on käynnistynyt uusi Biotuotemuotoilun –koulutusohjelma, jossa kehitetään muotoilu- ja tuotteistamisosaamista metsästä, puusta ja uusiutuvista materiaaleista. Opintokokonaisuutta webinaarissa esitteli XAMK:n luovien alojen yksikön johtaja Ari Utriainen.

”Yritysten tuotannossa muodostuu monenlaisia sivuvirtoja, joille voisi löytyä uusia tuoteinnovaatioita biotuotemuotoilun kautta” kertoo projektipäällikkö Matti Kilpiäinen Xamkista. Tämä on ollut lähtökohtana biotuotemuotoilun kokeiluille, joiden tämänhetkistä tilanteesta kertoi projektityöntekijä Jaana Teistonen.

”Yrityksiltä on saatu monenlaisia sivuvirtoja ja ensimmäisiä kokeiluja on jo päästy tekemään. Kokeiluja päästää jatkamaan lähiaikoina mm. uutta puristusmuottia hyödyntämällä.”

”Pakkausalan kehitystyö on lähtenyt hyvin käyntiin ja kannustaisinkin vielä yrityksiä olemaan meihin yhteydessä aihepiirin tiimoilta” kertoo Kari Laine.

Pakkauswebinaari toteutettiin Biotalouden uudet tuulet -hankkeessa (BUT), josta lisätietoa täällä.

Kuva: Khelli Palmgren

 

Lisätietoja:

Kari Laine

Laine Kari

Asiantuntija
Energia ja vetytalous
+358 20 615 9083
+358 40 179 7083
kari.laine@kinno.fi

Scroll to top