BUT

Biotalouden uudet tuulet

Kymenlaakso tavoittelee hiilineutraalisuutta. Alueella on useita merkittäviä toimijoita, joiden yhteistyötä tarvitaan tavoitteeseen pääsemiseksi. BUT-projekti perustuu Kymenlaakson älykkään erikoistumisen (RIS3) -strategiaan, tukien alueellista elinvoimaisuutta ja kehittymistä pääasiallisesti biotaloussektorilla.

Projektin päätavoitteena on vahvistaa olemassa olevia verkostoja ja saada alueellinen yhteistoiminta ja osaaminen riittävälle tasolle. Silloin pystytään kehitystyöhön, jolla on merkittävää vaikuttavuutta alueelle ja jolla lisätään kansainvälistäkin yhteistyötä.

Projektin tavoitteena on etsiä, luoda ja toteuttaa uusia avauksia, joilla voidaan tarttua biotalouden mahdollisuuksiin mm. vähäpäästöisyyden, materiaalitehokkuuden ja pakkausten arvoketjujen kautta.

Projekti toteutetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Kouvola Innovationin ja LUT -yliopiston yhteistyönä.

 

Hankkeen nimi: Biotalouden uudet tuulet - BUT
Toteutusaika: 1.1.2020-31.8.2022
Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (Kymenlaakson liitto)

Lisätietoja projektista täällä.

 

Lisätietoja

Kari Laine

Laine Kari

Asiantuntija
Energia ja vetytalous
+358 20 615 9083
+358 40 179 7083
kari.laine@kinno.fi

Scroll to top