Digivihreä RRT

Kestävää kilpailukykyä ja turvallisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä

Digivihreä RRT on Kouvola Innovationin ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Xamkin yhteistyössä toteuttama hanke, jonka päätavoitteena on vahvistaa Kouvolan RRT-kokonaisuuden kilpailukykyä ja digivihreää kaksoissiirtymää muuttuvassa toimintaympäristössä. Hankkeessa kehitetään RRT-kokonaisuuden digitaalista infrastruktuuria ja edistetään yrityslähtöisiä innovaatioita, tuotetaan RRT:n asiakkaille edelläkävijyyttä kestävällä paperittomalla logistiikalla sekä pilotoidaan kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunutta kuivasatamakonseptia Kouvolassa ja Kymenlaaksossa. Keskeisenä logistiikan kestävyyttä edistävänä osa-alueena on kuljetussuoritteiden kannattavuuden ja täyttöasteen nosto digitaalisilla hallintatyökaluilla. Lisäksi hankkeessa lanseerataan ensimmäistä kertaa Suomessa toimintamalli, jossa valtion rataverkkoa sovitetaan terminaalitoimintaan.

Erityisenä tavoitteena on tukea maakunnan yrityksiä digitalisten työkalujen käyttöönotossa, kustannustehokkuuden, turvallisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisessä, kestävyyden näkyväksi tekemisessä sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja markkina-alueiden löytämisessä. Hankkeessa edistetään Kymenlaakson älykkään erikoistumisen tavoitteita älykkäässä ja vihreässä logistiikassa. Sen rinnalla vahvistetaan myös kansainvälistä yhteistyötä ja EU:n kansainvälisten rahoituslähteiden mahdollisuuksien laajempaa hyödyntämistä.

Projektin nimi: Digivihreä RRT – kestävää kilpailukykyä ja turvallisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä
Toteutusaika: 1.1.2023 - 31.12.2024
Rahoitus: Uudenmaan liitto

 

 

Lisätietoja

Paasonen Jonna

Asiantuntija
+358 20 615 1602
jonna.paasonen@kinno.fi

Scroll to top