Kouvola kehittää hankintatoimintaansa yhdessä yrittäjien kanssa

Hankintatoiminnan kehittäminen Kouvolan elinvoiman vahvistamiseksi on ollut selkeä tavoite jo vuodesta 2014 alkaen, jolloin luotiin kaupungin hankintapoliittiset linjaukset. Kouvolan hankintaohjelmissa vuosina 2018 ja 2021 määriteltiin periaatteita ja ohjeistusta. Hankintatoimintaa on kehitetty hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden kesken, kertoo kaupungin hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä.

”Kiitos Kouvolan yrittäjäyhdistykselle ja Kinnon hankinta-asiamiehelle, että olemme voineet kehittää Kouvolan hankintoja rakentavassa hengessä”.

Kouvolan kaupungin julkisissa hankinnoissa toteutetaan jo hyvin Suomen Yrittäjien kuntien hankintatoiminnalle asettamia tavoitteita (Linkki vie Suomen Yrittäjien sivuille). Kouvolan Yrittäjät ja Kymen Yrittäjät ovat huomioineet tämän palkitsemalla Kouvolan vuoden 2021 yritysmyönteisimmäksi hankkijaksi Marja-Liisa Jyrkilän ja kehittämismyönteisimmäksi hankintayksiköksi Kouvolan kaupungin tilapalvelut. Palkitsemiset julkaistiin Kouvolan hankintaseminaarissa.  (Linkki vie Kinnon sivuille)

”Julkisen hankintojen paikallisuusaste on ollut yrittäjien tarkasti seuraama asia. Se on meillä noussut vuodesta 2014 alkaen vajaasta 37 prosentista reiluun 52 prosenttiin. Ostoja tehdään siis entistä enemmän paikallisilta toimijoilta”, Jyrkilä huomauttaa.

Paikallisten yritysten osuus kaikista kaupungin saaduista tarjouksista vuonna 2021 oli 56 %. Kaikista solmituista hankintasopimuksista vuonna 2021 paikallisten yritysten osuus oli 65 %. Hankinnat paikallisilta vahvistavat kaupungin elinvoimaa sekä verotuloina että työpaikkoina.

Kouvolan kaupunki on panostanut myös markkinavuoropuhelu -tilaisuuksiin, joita on tehty tilanne kerrallaan monin eri tavoin, korona-aikana sähköisin välinein mutta myös livetapaamisina.  Markkinavuoropuhelut ovat markkinoiden kartoittamiseksi järjestettäviä tapaamisia potentiaalisten tarjoajien kanssa sekä hankinta-asiakirjojen tai muun materiaalin kommentointikierrosta tarjoajien kanssa. Niistä tiedotetaan yrityksille laajasti muun muassa uutiskirjein, ilmoituksin eri medioissa ja Kinnon hankinta-asiamiespalvelun sivuilla. (Linkki vie Kinnon sivuille)

 

Kuva: Vuosittain järjestettävä Kouvolan Hankintaseminaari on ollut hyvä tilaisuus hankintaosaamisen vahvistamiseen ja eri toimijoiden välisiin keskusteluihin. Seuraava hankintaseminaari järjestetään marraskuussa 2022.

Lisätietoja:

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top