Kouvolan Yritysmyönteisin hankkija ja Kehittämismyönteisin hankintayksikkö

Kouvolan yritysmyönteisin hankkija 2021 on Kouvolan kaupungin hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä ja vuoden kehittämismyönteisin hankintayksikkö 2021 on Kouvolan kaupungin tilapalvelut.

Valintaraatiin kuuluneet Jari Liikkanen, Kouvolan Yrittäjien puheenjohtaja, Kari Jääskeläinen, Kymen Yrittäjien aluejohtaja ja Marita Melkko, Kouvolan Innovation Oy:n hankinta-asiamies jakoivat tunnustukset Kouvolan Hankintaseminaarissa 2021. Kouvolan kaupungin tilapalvelut -yksikön puolesta palkinnon vastaanotti toimitilajohtaja Katja Ahola.

”Marja-Liisa Jyrkilä on yhteistyökykyinen ja -haluinen. Hänestä välittyy aito ymmärrys ja välittäminen siitä, mikä merkitys hankintojen kehittämisellä on kaupungin kannalta. Kouvolan kaupungin tilapalvelujen yritysmyönteisyys  puolestaan näkyy siinä, että halutaan aidosti kuunnella yrityksiä hankintoja valmisteltaessa, käytössä on muun muassa yritysvaikutusten arviointi.  Hyvänä esimerkkinä ovat myös markkinavuoropuhelut, joissa on voitu käydä keskustelua muun muassa teknisistä yksityiskohdista”, Jari Liikkanen kertoi palkittujen valintaperusteluista.

”Kiitokset yrittäjäyhdistykselle ja hankinta-asiamiehelle, että olemme voineet kehittää Kouvolan hankintoja rakentavassa hengessä”, Jyrkilä totesi kiitospuheessaan.

Kouvolassa on panostettu markkinavuoropuheluihin, joita on järjestetty monin tavoin. Tavoitteena on ollut, että hankinnasta käydään keskustelua tilaajan ja tuottajien kanssa. Kaupungin elinvoiman vahvistaminen on ollut selkeä tavoite jo pitkään.  Ostodatan perusteella paikallisuusaste on kehittynyt vuodesta 2014 alkaen vajaasta 37 prosentista 52 prosenttiin.

Kouvolan Hankintaseminaarissa kuultiin jälleen useita kiinnostavia asiantuntijapuheenvuoroja, jotka virittivät yleisön vilkkaaseen keskusteluun. Palaamme seminaarin eri aiheisiin myöhemmin kanavissamme.

Parhaimmat onnittelut palkituille!

Kuva: Kari Jääskeläinen, Jari Liikkanen, Marja-Liisa Jyrkilä ja Katja Ahola.

Lisätietoja:

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top