Ilmattaren Joroisten aurinkovoimala ilmakuvassa

Ilmattaren Hatin aurinkovoimahankkeelle tärkeä edistysaskel

Investoinnin arvo on toteutuessaan yli 40 miljoonaa euroa

TIEDOTE 15.5.2024

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on myöntänyt Ilmattaren Hatin aurinkovoimahankkeelle suunnittelutarveratkaisun lupajaoston kokouksessa 8.5.2024.

Suunnittelutarveratkaisun saaminen tarkoittaa, että Ilmatar voi jatkaa Hatin aurinkovoimalan suunnittelua.
Hatin 71 megawattipiikin (MWp) teholla uusiutuvaa energiaa tuottava aurinkovoimala tulee toteutuessaan kaupalliseen tuotantoon vuonna 2026. Voimala-alueen arvioidaan tuottavan enimmillään noin 70 gigawattituntia sähköä vuodessa, joka vastaa noin 3 500 sähkölämmitteisen omakotitalon keskimääräistä vuotuista sähkönkulutusta.

─ Ilmatar vastaa kokonaisuudessaan hankkeen jatkosuunnittelusta. Osallisiin ja lähialueen asukkaisiin tullaan olemaan yhteydessä hankkeen edetessä ja yksityiskohtien tarkentuessa. Esimerkiksi tiekuntiin ollaan suoraan yhteydessä tiesuunnittelun tarkentuessa, Ilmattaren hankekehityspäällikkö Sanni Kontinen kertoo.

Kontisen mukaan hankkeen jatkosuunnittelu tähtää tilanteeseen, jossa Ilmatar voi tehdä investointipäätöksen aurinkovoimalasta. Kouvolan teknisen lautakunnan lupajaoston nyt tekemä päätös on hankkeelle erittäin tärkeä väliaskel, joka mahdollistaa hankkeen jatkosuunnittelun.

─ Ennen investointipäätöstä vaaditaan muun muassa aurinkovoimalan teknistä jatkosuunnittelua, sähkönsiirron yksityiskohtien tarkentamista, tiesopimusten tekemistä sekä tarkkoja maaperätutkimuksia. Yksityiskohtien tarkennuttua investointipäätös tehdään teknistaloudellisen analyysin pohjalta, Kontinen jatkaa.

Ilmattaren Hatin aurinkovoimahankkeen investoinnin arvo olisi toteutuessaan yli 40 miljoonaa euroa. Ilmatar omistaa hankkeensa koko niiden elinkaaren ajan.

Kouvolassa on potentiaalia aurinkovoimalle

Kouvolan seutu nähdään aurinkovoimalle potentiaalisena alueena, sillä suuret peltoalueet ja hyvät auringon säteilyarvot tarjoavat hyvät edellytykset aurinkovoiman tuottamiselle. Myös Kouvolan seudun hyvät sähkönsiirtoyhteydet ovat hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen edellytys.

Kouvolan näkökulmasta Ilmattaren Hatin hankkeella on merkittäviä elinvoimavaikutuksia.

─ Tämä on merkittävä askel aurinkovoimaloiden saamiseksi Kouvolaan, sanoo Kouvola Innovation Oy:n toimitusjohtaja Pasi Miettinen.

─ Kouvola on kaupunkistrategiassaan sitoutunut edistämään uusiutuvan energian käyttöä kohti hiilineutraalia kaupunkia, Miettinen jatkaa.

─ Ilmattaren Hatin aurinkovoimalan eteneminen on omalta osaltaan varmistamassa, että Kouvola tarjoaa hyvät toimintaedellytykset myös tulevaisuuden teollisuuden tarpeisiin, Miettinen iloitsee.

 

Lisätietoja:
Sanni Kontinen, hankekehityspäällikkö, Ilmatar, p. 040 675 6088, sanni.kontinen@ilmatar.fi
Pasi Miettinen, toimitusjohtaja, Kouvola Innovation, p. 40 069 1221, pasi.miettinen@kinno.fi

 

Tietoa Ilmattaresta 

Ilmatar on johtava itsenäinen sähköntuottaja ja uusiutuvan energian kehittäjä Pohjoismaissa. Ilmatar tuottaa puhdasta sähköä kestävästi ja tehokkaasti luonnon lähteistä, tuulesta ja auringosta. Energiavarastojen avulla Ilmatar edistää joustavampaa energiaekosysteemiä.

Ilmattarella on laaja, yli 20 gigawatin, hankeportfolio manner-Suomessa, Ahvenanmaalla ja Ruotsissa, missä he kehittävät, omistavat ja operoivat monenlaisia tuuli- ja aurinkoenergian tuotantolaitoksia läpi niiden elinkaaren.

Ilmattaren pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja heillä työskentelee yli 100 alansa huippuosaajaa, jotka edistävät puhdasta siirtymää.

Scroll to top