Lähikuva aurinkokennosta kevättalven auringossa. Kuva: Ilmatar Energy Oy

Hatin aurinkovoimahanke etenee

TIEDOTE 8.1.2024

Ilmatar Solar Development Oy hakee Kouvolan kaupungilta suunnittelutarveratkaisua ja rakennuslupaa aurinkovoimalalle, joka sijaitsee Valkealassa, noin 20 kilometriä Kouvolan keskustasta koilliseen. Hanke on nimetty Hatin aurinkovoimahankkeeksi.

Suunniteltu aurinkosähkön tuotantoalue koostuu neljästä erillisestä alueesta, joiden yhteenlaskettu koko on noin 67 hehtaaria. Toteutuessaan aurinkovoimaloiden vuotuinen sähköntuotanto olisi noin 70 GWh.

Kartta Hatin aurinkovoimahankkeen hankealueista.
Hatin aurinkovoimahanke koostuu neljästä alueesta.

Hankkeen mahdollistaa yksityisen maanomistajan kanssa tehty maanvuokrasopimus. Ilmatar toimii hankekehittäjänä ja on toteuttanut tarvittavat selvitykset ja laatinut hakemukset. Alue on pääasiassa peltoaluetta, eikä suunnittelua kohdistu metsäalueille. Kesän ja syksyn 2023 aikana Ilmatar on valmistellut materiaaleja hakemusta varten ja toteuttanut muun muassa luontoselvityksiä alueella. Alueen asukkaille ja maanomistajille on järjestetty infotilaisuus hankkeesta elokuussa 2023. Tehtyjen selvitysten ja saadun palautteen perusteella suunnittelualuetta on syksyn aikana tarkennettu ja aluerajauksia tehty. Nykyisen suunnittelualueen on todettu soveltuvan aurinkovoimalle erittäin hyvin.

– Auringon säteilyarvot vastaavat Suomessa Pohjois-Saksan säteilyarvoja, ja aurinkovoiman teknologian kehittymisen myötä aurinkovoimahankkeet ovat myös Suomessa nyt kannattavia, kertoo Ilmattaren hankekehityspäällikkö Sanni Kontinen.

– Ilmatar omistaa lähtökohtaisesti hankkeensa koko niiden elinkaaren ajan ja haluamme olla mukana myös Kouvolan seudulla pitkäjänteisesti, hyvässä ja rakentavassa hengessä kaikkien sidosryhmien kanssa. Ilmatar näkee Kouvolan seudun potentiaaliseksi aurinkovoimalle, ja jatkamme myös muiden hankkeiden edistämistä alueella, Kontinen jatkaa.

Rakentaminen voi alkaa vuonna 2025

Päätöksen Hatin aurinkovoimahankkeen suunnittelutarveratkaisusta tekee Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto. Hakemuksen vireilläoloaikana Kouvolan kaupunki kuulee hankkeesta naapureita ja hakee lausunnot eri viranomaisilta. Mikäli luvat kaupungilta saadaan, rakentamisen arvioidaan voivan alkaa vuonna 2025.

– Kaupunkistrategiamme mukaisesti haluamme edistää uusiutuvan energian käyttöä kohti hiilineutraalia kaupunkia. Näillä hankkeilla on merkittäviä elinvoimavaikutuksia ja uusiutuva energia on edellytys tulevaisuuden teollisten investointien saamiseksi Kouvolaan, sanoo kaupunginjohtaja Marita Toikka.

– Ilmattaren Hatin aurinkopuiston eteneminen suunnitteluvaiheesta lupahakemuksiin on merkittävä, hyvä uutinen. Omalta osaltaan se on varmistamassa, että Kouvola tarjoaa hyvät toimintaedellytykset myös tulevaisuuden teollisuuden tarpeisiin, iloitsee myös Kouvola Innovationin toimitusjohtaja Pasi Miettinen.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kaupungin sivuilla

Ilmattaren suunnittelutarveratkaisuhakemuksen hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 17.1.-16.2.2024 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon info-pisteessä (pohjakerros) osoitteessa Torikatu 10, 45100 Kouvola sekä kaupungin verkkosivuilla.

Tästä Kouvolan kaupungin nähtävillä oleviin suunnitelmiin.

 

Lisätietoja:
Sanni Kontinen, hankekehityspäällikkö, Ilmatar Energy Oy, sanni.kontinen@ilmatar.fi, p. 040 675 6088
Pasi Miettinen, toimitusjohtaja, Kouvola Innovation Oy, pasi.miettinen@kinno.fi, p. 020 615 8814

 

Tietoa Ilmattaresta
Ilmatar Solar Development Oy on Ilmatar Energy Oy:n täysin omistama tytäryhtiö. Ilmatar on pelkästään uusiutuvaan energiaan keskittyvä pohjoismainen energiayhtiö, joka kehittää, rakentaa, operoi ja omistaa tuuli- ja aurinkovoimapuistoja Suomessa ja Ruotsissa. Ilmatar on hankkeidensa pitkäaikainen omistaja niiden koko monikymmenvuotisen elinkaaren ajan.

 

Scroll to top