Tila- ja palvelutarvekysely Hyötyvirtaa varten

Selvitämme kyselyn avulla, millaisten tilojen ja palveluiden kehitykselle on tarvetta Keltakankaan ja Myllykosken alueen yritystoiminnan tukemiseksi.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään kiertotalouden osaamiskeskuksen, Hyötyvirta -konseptin suunnittelussa. Toteutuessaan keskuksen puitteissa olisi palveluita kuten vuokrattavissa olevia toimisto- ja kokoustiloja, työpaja- ja laboratoriotiloja sekä yrityspalveluita yritysten käyttöön. Näiden lisäksi keskus toimisi nimensä mukaisesti osaamiskeskuksena, johon keskitettäisiin kiertotalouteen liittyvää TKI-toimintaa.

Vastaajien toivotaan myös pohtivan paitsi nykyisiä myös toiminnan tulevia tarpeita. Kiertotalouden mahdollisuuksiin kuuluvat muun muassa jätteen ja hukan minimointiin tähtäävä tuote- ja palvelusuunnittelu, jakaminen, liisaus ja vuokraus, korjaaminen ja kunnostaminen, uudelleenkäyttö sekä kierrätys.

Kysely on päättynyt ja tuloksista on yhteenveto tekeillä.

Kysely on osa KOSKES - Kiertotalouden osaamiskeskus -hanketta, josta lisätietoja täällä (linkki vie Kinnon hankesivulle).

 

Lisätietoja:
Melina Maunula, Xamk, melina.maunula@xamk.fi

ja

Scroll to top