HANKINTA-ASIAMIESPALVELU

Hankinta-asiamiespalvelun tavoitteena on lisätä pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin kouluttamalla tarjousten tekemiseen ja erilaisten sähköisten välineiden käyttöön. Lisäksi pyritään luomaan järjestelmällistä ja jatkuvaa vuoropuhelua hankintayksiköiden ja alueen yrittäjien välille sekä edistämään yritysten verkottumista ja keskinäistä yhteistyötä.

I AJANKOHTAISTA

Kouvola Innovation Oy on käynnistänyt kilpailutuksen 14.10.2019 selvitystyön tekemisestä:

Hankinnan nimi: Lähtötilanneselvitys osaajien houkuttelun valmiuksista ja hyvistä käytännöistä Kouvolan alueella (pienhankinta)

Tarjousasiakirjat: Tarjouspyyntö  ja JYSE 2014 Palvelu-ehdot 

Lisätietokysymykset: Kirjallisesti 18.10.2019 mennessä osoitteeseen anne.harrila@kinno.fi. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan tällä sivustolla 18.10.2019. Tarjoajan tulee huomioida vastaukset tarjousta tehdessä. Kysymykset ja vastaukset.

 

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 1.11.2019 mennessä

 

II  HANKINTA-ASIAMIEHEN TEHTÄVÄT

Hankinta-asiamies

 • Tiedottaa tarjouspyynnöistä ja hankinnoista
 • Avustaa yrityksiä sähköisten välineiden (kilpailutustyökalut, verkkosivut ym.) käytössä
 • Aktivoi yrityksiä tarjousten tekemiseen
 • Valmistelee hankintoja yhteistyössä hankintayksiköiden kanssa
 • Toimittaa hankintayksiköille markkinatietoa
 • Järjestää markkinavuoropuheluja hankintayksiköiden ja yrittäjien välillä

Julkinen sektori voi omalla ostotoiminnallaan ohjata uusien innovaatioiden syntymistä sekä markkinoiden ja uuden liiketoiminnan kehitystä. Paikallisesti verrattain pienetkin hankinnat voivat olla alueen yritystoiminnan kannalta keskeisiä. Toisaalta yrittäjillä on myös oma vastuunsa kehittää toimintaansa ja täyttää niin tilaajavastuu kuin kelpoisuus- ja laatukriteerit.

 

III HANKINTA-ASIAMIEHEN YHTEYSTIEDOT
 

Marita Melkko
p. 020 615 5039
marita.melkko@kinno.fi

Vartiotie 4, 2 krs.
45100 KOUVOLA

Kouvolan hankinta-asiamiespalvelulle on avattu oma Facebook-sivusto. Käy tykkäämässä ja seuraa uutisia ja tapahtumia!

 

IV TAPAHTUMAT 2019

28.10.  Kinno. Markkinavuoropuhelu erityistyölasien hankinnasta Kouvolan kaupungin henkilöstölle. Lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä.

 

V MISTÄ LÖYDÄN KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEISTUKSET, HANKINTA- JA KILPAILUTUSTYÖKALUT?

Kaupunki julkaisee vuosittain hankintakalenterin, josta selviävät suunnitteilla olevat hankinnat ja voimassa olevat vuosisopimukset. Hankintakalenteri on tarkoitettu lisäämään kaupungin ja yrittäjien välistä vuoropuhelua sekä hankintaprosessien suunnitelmallisuutta. Kouvolan kaupungin hankinnat kilpailutetaan yleensä ennen ko. sopimuskauden päättymistä joko Cloudian pienhankintapalvelussa tai Tarjouspalvelussa.

Kaupungin hankintaohjeistukset, hankintakalenteri ja yhteystiedot löytyvät kouvola.fi-sivustolta.

Mercell Hankintavahti

Hankintavahti kerää tietoja kilpailutuksista monista eri lähteistä. Palvelu kerää tiedot myös kynnysarvojen alle jäävistä tarjouspyynnöistä.

 • HILMA, TED ja muut julkiset lähteet
 • Räätälöity hankintavahti
 • Kattavat pienhankintatiedot sadoista eri lähteistä
 • Monipuoliset työkalut hakuprofiilin ylläpitämiseen
 • Mercell Update -sähköposti
 • Markkinoiden laajin hankintatietokanta vapaassa käytössä
 • Veloitukseton asiakaspalvelu
 • Palvelun reaaliaikaiset seurantatiedot
 • Mahdollisuus kilpailuttaa omia kertahankintoja järjestelmässä

Kuukausihinta palvelulle on 29 €, yrittäjäjärjestön jäsenenä saat kuukausimaksun hintaan 19,50 €.

 

VI TILAISUUKSIEN MATERIAALEJA

Hankintaseminaari 11.4.2019

Seminaarin esitykset ovat nähtävissä Kinnon sivuilla.

Kouvolan kaupungin hankintaohjeistus ja -ohjelma on uudistettu kesäkuussa 2018:

Hankintaohjelma 2018 - 2021
Hankintaohje
Käsikirja
Ennakkovaikutusten arviointilomake

Hankintaseminaari 2018 - 13.2.2018 esitykset

Tilaisuuden avaus
Julkiset hankinnat - markkinoiden toimivuuden edistäjä vai este?
Kaupungin hankintaohjeistus uudistuu
Tarjonnan palveluaukot - millaisia palveluja tai tarjouksia Kouvolassa kaivataan?
Hyvä tarjouspyyntö tuo hyviä tarjouksia ja saa aikaan kunnon kilpailun
Työkalut hankintojen erityispiirteiden arviointiin - case Mikkeli

Sopimuksenhallinta - tärkeimmät sopimusehdot ja seuranta
Yrityksen kehittämisen välineet

Teesit hyvään tarjoukseen

Hyvä tarjous on myös oikein ja ohjeiden mukaan laadittu, katso hankinta-asiamiehen vinkkejä tästä.

 

VII TILAA UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirje tästä.

Hankinta-asiamiespalvelun uutiskirjeet:

Uutiskirje 3/2019
Uutiskirje 2/2019
Uutiskirje 1/2019

Fiksut hankinnat uutiskirjeet:

Uutiskirje 17/2019
Uutiskirje 16/2019
Uutiskirje 15/2019

 

VIII OPPAITA JULKISIIN HANKINTOIHIN

Opas korruption ennaltaehkäisyyn ja paljastamisen tehostamiseen

Harmaa talous ja hankinnat

Julkisen hankintaprosessin alkuvaiheet: hankintayksikön ja toimittajien välinen vuorovaikutus

Tietosuoja-asetuksen huomioiminen kilpailutettaessa julkisia hankintoja

Tarjoaminen ryhmittymänä

Julkisten hankintojen kynnysarvot 2018

Hankinta-asiakirjojen julkisuus

Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

Näin täytät ESPD-lomakkeen

Painoarvojen ja laskukaavojen käyttäminen

Vaikuttavuuden hankinta - Innovatiiviset hankinnat

Opas tulokselliseen muotoiluhankintaan

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Puuinfon opas julkisiin hankintoihin (rakentaminen)

Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin

Opas ympäristömerkin käyttämiseen julkisissa hankinnoissa

Innovaatiokumppanuus-käsikirja

Opas kansainvälisiin hankintoihin

Tietoa hankintalain velvoitteesta vaatia rikosrekisteriote (TEM)

Selvitys pienten elintarvikeyritysten ja ammattikeittiöiden välisistä innovaatioista:
Räätälöimällä julkisiin keittiöihin

 

IX YHTEISTYÖKUMPPANIT
 

Kouvolan kaupunki
Kymen Yrittäjät ry
Anjalankosken Yrittäjät ry
Jaalan Yrittäjät ry
Kouvolan Yrittäjät ry
Kuusankosken Yrittäjät ry
Valkealan Yrittäjät ry