Hankinta-asiamiespalvelu

Hankinta-asiamiespalvelu käynnistyi Kouvolassa maaliskuussa 2017 ja päättyy huhtikuussa 2019. Tavoitteena on lisätä pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin kouluttamalla tarjousten tekemiseen ja erilaisten sähköisten välineiden käyttöön. Lisäksi pyritään luomaan järjestelmällistä ja jatkuvaa vuoropuhelua hankintayksiköiden ja alueen yrittäjien välille sekä edistämään yritysten verkottumista ja keskinäistä yhteistyötä.

Hankinta-asiamies

 • Tiedottaa tarjouspyynnöistä ja hankinnoista
 • Avustaa yrityksiä sähköisten välineiden (kilpailutustyökalut, verkkosivut ym.) käytössä
 • Aktivoi yrityksiä tarjousten tekemiseen
 • Valmistelee hankintoja yhteistyössä hankintayksiköiden kanssa
 • Toimittaa hankintayksiköille markkinatietoa
 • Järjestää markkinavuoropuheluja hankintayksiköiden ja yrittäjien välillä

Julkinen sektori voi omalla ostotoiminnallaan ohjata uusien innovaatioiden syntymistä sekä markkinoiden ja uuden liiketoiminnan kehitystä. Paikallisesti verrattain pienetkin hankinnat voivat olla alueen yritystoiminnan kannalta keskeisiä. Toisaalta yrittäjillä on myös oma vastuunsa kehittää toimintaansa ja täyttää niin tilaajavastuu kuin kelpoisuus- ja laatukriteerit.

Fiksut hankinnat Kymenlaakso (Kouvola)

Kouvolan kaupungin hankintakalenteri

 

TAPAHTUMAT

13.12. klo 8 - 10. Kinnon perinteinen joulupuuro Viiraamossa. Tule puurolle ja glögille! Ruokailun lomassa esillä mm. asuntomessut, konttijunayhteys Kiinaan ja KymiRing. Lisätiedot ja ilmoittautuminen.

15.1.2019 Kotkassa ja Kouvolassa Mercel Hankintavahdin käyttökoulutukset (ent. hankinta-asiamies.fi-palvelu) klo 8 - 11 Cursorilla ja klo 13-16 Kinnossa. Lisätietoa tulossa myöhemmin.

 

AJANKOHTAISTA

Markkinakartoitus - Työnohjauspalvelut 9.10.2018

Dynaaminen hankintajärjestelmä
Ohje Dynaaminen hankinta
Muistio

Markkinakartoitus - Työ- ja toimintakyvyn arviointi 22.8.2018

Aineisto

Sosiaalisten kriteerien käyttö julkisissa hankinnoissa 21.8.2018

Hankinnoilla työllistäminen - Helsingin kaupunki
Työllistämisehto kilpailutuksissa - Vantaan kaupunki
Työllistämissuunnitelma Vantaa
Ilmoitus työllistämispaikan täyttämisestä Vantaa
SIEPP-projekti - Hankinnoilla työllistäminen

Kouvolan kaupungin hankintaohjeistus ja -ohjelma on uudistettu kesäkuussa 2018:
Hankintaohjelma 2018 - 2021
Hankintaohje
Käsikirja
Ennakkovaikutusten arviointilomake

Markkinakartoitus 5.6.2018 - Koulukuljetukset

Aineisto

Markkinakartoitus 22.3.2018 - Kouvolan Asunnot

Korjaustyöt
LVI-työt

Markkinakartoitus 19.3.2018 - Pieninvestointikohteet

Tilapalvelujen ja prosessin esittely
Investointikohteet

Hankintaseminaari 2018 - 13.2.2018 esitykset

Tilaisuuden avaus
Julkiset hankinnat - markkinoiden toimivuuden edistäjä vai este?
Kaupungin hankintaohjeistus uudistuu
Tarjonnan palveluaukot - millaisia palveluja tai tarjouksia Kouvolassa kaivataan?
Hyvä tarjouspyyntö tuo hyviä tarjouksia ja saa aikaan kunnon kilpailun
Työkalut hankintojen erityispiirteiden arviointiin - case Mikkeli

Sopimuksenhallinta - tärkeimmät sopimusehdot ja seuranta
Yrityksen kehittämisen välineet

Verkkolaskutuskoulutus 30.1.2018

Kunnan Taitoa Oy:n esitysmateriaali.

Innovatiiviset hankintamenettelyt-koulutus 25.1.2018 - Innovaatiokumppanuus ja käänteinen kilpailutus
PTCServices Oy:n esitysmateriaali

Teesit hyvään tarjoukseen

Hyvä tarjous on myös oikein ja ohjeiden mukaan laadittu, katso hankinta-asiamiehen vinkkejä tästä.

 

ESIMERKKEJÄ KYMENLAAKSOSSA KÄYNNISSÄ OLEVISTA KILPAILUTUKSISTA

Kouvolan kaupunki

 • Purku-urakka 2 kpl, Elimäen TK pienet asunnot (pienhankinta), 14.12.
 • RRT, Rakennusurakka 1 (EU), Huom! Lisäkirje nro 1, 17.12.
 • Pienet kylmälaitetyöt vuodelle 2019 (pienhankinta) -> puitejärjestely, 17.12.
 • Pienet putki- ja/tai öljypoltinhuoltotyöt (pienhankinta) -> puitejärjestely, 19.12.
 • Pienet sähköasennustyöt vuodelle 2019 (pienhankinta) -> puitejärjestely, 19.12.
 • Pienet ilmanvaihtotyöt vuodelle 2019 (pienhankinta) -> puitejärjestely, 19.12.
 • Kouvolan Sakaristonmäen arkkitehtuurikilpailu (kansall.), 20.12.
 • Suunnittelun puitesopimuskonsulttien hankinta (EU) -> puitejärjestely, osatarjoukset hyväksytään, 2.1.2019
 • Kattolumien poisto vuodelle 2019 (pienhankinta) -> puitejärjestely, 4.1.2019
 • Koulukuljetukset ajalle 5.8.2019 – 5.6.2021 (EU), Huom! Korjausilmoitus, osatarjoukset hyväksytään, 7.1.2019
 • Dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS): Työnohjaus (pienhankinta), 31.12.2021

Liikennevirasto

 • Kouvolan rautatieliikenteen ohjauskeskuksen KAKO 4. krs tilamuutosten LVI-urakka (kansall.), 20.12.
 • Kouvolan rautatieliikenteen ohjauskeskuksen KAKO 4. krs tilamuutosten SA-urakka (kansall.), 20.12.
 • Kouvolan rautatieliikenteen ohjauskeskuksen KAKO 4. krs tilamuutosten rakennusurakka (kansall.), 20.12.

Kouvolan seurakuntayhtymä

 • OSALLISTUMISPYYNTÖ (julk. 16.11., rajoitettu menettely), Myllykosken kirkon laajennus ja tilojen muutos, rakennusurakka (kansall.)

Kotkan kaupunki

 • Yksikköhintaiset kiinteistönhoito- ja pienrakennustyöt (kansall.), 2.1.2019

Kotkan Asunnot Oy

 • Kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut Kotkan kaupungin eri kaupunginosissa (EU), Huom! Korjausilmoitus! 17.1.2019

Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy

 • Kotkan konserttitalon ilmanvaihtourakka: sähköurakka (kansall.), 19.12.
 • Kotkan konserttitalon ilmanvaihtourakka: rakennusurakka (kansall.), 19.12.
 • Kotkan konserttitalon ilmanvaihtourakka: LVI-urakka (kansall.), 19.12.

Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, EKAMI

 • Työterveyspalvelut (sos. ja erityispalvelut), 12.12.

Iitin kunta

 • Päiväkoti Pikku-Vieteri (rakennusurakka) (EU), 15.1.2019

Haminan kaupunki

 • Tervasaaren rantalaituri (kansall.), 18.12.

Miehikkälän kunta

 • Käyttöoikeussopimus – Salpalinja-museon ravintola- ja kahvilapalveluiden tuottaminen (kansall.), 14.12.

Hansel Oy

 • IT-Konsultointi 2018-22 (DPS, EU), 28.8.2022
 • Työterveyshuollon palvelut 2018-24 (DPS, sos.- ja erityispalvelut), 31.12.2024

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)

 • Sähköalan jatko- ja täydennyskoulutus puitejärjestely vuosille 2019-20 Kotka (kansall.), 14.12.
 • Tievalaistuksen palvelusopimus 2019 – 24, Kymenlaakso (EU), 22.1.2019

Puolustushallinnon rakennuslaitos

 • Suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät, LVI-ala (EU), 4.1.2019

Kymenlaakson pelastuslaitos

 • Kymenlaakson pelastuslaitoksen henkilöstöhallintotietojärjestelmä (EU), 21.12.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (XAMK) 

 • Mikronisointi- ja luokittelulaitteisto (kansall.), 31.12.

 

Tilaa hankinta-asiamiespalvelun kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje.
Tilaa uutiskirje tästä.

 

 

Uutiskirje 13/2018

Uutiskirje 12/2018

Uutiskirje 11/2018

Uutiskirje 10/2018

Uutiskirje 9/2018

Uutiskirje 8/2018

Uutiskirje 7/2018

Uutiskirje 6/2018

Uutiskirje 5/2017

Uutiskirje 4/2017

Uutiskirje 3/2017

Uutiskirje 2/2017

Uutiskirje 1/2017

 

HANKINTA-ASIAMIESPALVELU / KYMENLAAKSO VERKKOSIVUSTO - Rekisteröidy nyt!
hankinta-asiamies.fi

Julkiset hankinnat, tarjoustyökalut ja neuvonta yhdessä osoitteessa.

Hankinta-asiamies -palvelun avulla yritykset voivat etsiä julkisia hankintoja (EU-, kansalliset ja pienhankinnat) ja niitä koskevia tarjouspyyntöjä liiteasiakirjoineen. Palvelun käyttäminen on helppoa ja rekisteröitynyt käyttäjä saa palvelusta yksityiskohtaiset tiedot omien tarjoustensa tekemiseen. Palvelusta löydät myös monipuoliset ohjeet ja sähköiset työkalut tarjousten tekemiseen.

Vahtipalvelu toimittaa rekisteröityneelle käyttäjälle yrityksen toimialaan ja annettuihin avainsanoihin sopivat hankintailmoitukset tuoreeltaan käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Lähetys sisältää avaintiedot hankintailmoituksesta, linkit tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin sekä hankinta-asiamiehen yhteystiedot. Avainsanaohjeen löydät tästä.

Kumppanihaun avulla yritykset voivat etsiä kumppania esimerkiksi alihankkijaksi tai kumppaniksi yhteistarjoukseen. Palvelu on käytettävissä osoitteessa www.hankinta-asiamies.fi/kymenlaakso. Kun rekisteröidyt käyttäjäksi, saat henkilökohtaiset salasanan ja
käyttäjätunnuksen palveluun.

Palvelun käyttö on Kymenlaakson yrityksille maksutonta 31.5.2019 asti.

Rekisteröitymisohjeen löydät tästä.

 

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTA- JA KILPAILUTUSTYÖKALUT

Ks. Kouvolan kaupungin hankinnat

 

OPPAITA JULKISIIN HANKINTOIHIN

Tietosuoja-asetuksen huomioiminen kilpailutettaessa julkisia hankintoja

Tarjoaminen ryhmittymänä

Julkisten hankintojen kynnysarvot 2018

Hankinta-asiakirjojen julkisuus

Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

Näin täytät ESPD-lomakkeen

Painoarvojen ja laskukaavojen käyttäminen

Vaikuttavuuden hankinta - Innovatiiviset hankinnat

Opas tulokselliseen muotoiluhankintaan

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Puuinfon opas julkisiin hankintoihin (rakentaminen)

Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin

Opas ympäristömerkin käyttämiseen julkisissa hankinnoissa

Innovaatiokumppanuus-käsikirja

Opas kansainvälisiin hankintoihin

Tietoa hankintalain velvoitteesta vaatia rikosrekisteriote (TEM)

Selvitys pienten elintarvikeyritysten ja ammattikeittiöiden välisistä innovaatioista:
Räätälöimällä julkisiin keittiöihin

 

YHTEISTYÖKUMPPANIT
Kouvolan kaupunki
Kymen Yrittäjät ry
Anjalankosken Yrittäjät ry
Jaalan Yrittäjät ry
Kouvolan Yrittäjät ry
Kuusankosken Yrittäjät ry
Valkealan Yrittäjät ry

 

HANKINTA-ASIAMIEHEN TOIMISTO
Vartiotie 4, 2 krs.
45100 KOUVOLA