digiasema_pääkuva

Kymenlaakson Digiasema yhdistää digipalvelujen käyttäjät ja tuottajat

Ystävänpäivän DigiDonitsit keräsi Kinnoon yrittäjiä ja eri organisaatioiden edustajia yhteen digiasioiden äärelle. Tilaisuudessa esiteltiin perusteilla olevaa Digiasemaa.

Digitalisaation hyödyntäminen näkyy suoraan Kymenlaakson taloudessa työpaikkoina ja veroeuroina. "Nyt perustettavan Digiaseman tarkoituksena on varmistaa, että kymenlaaksolaisten yritysten kilpailukyky säilyy myös jatkossa", kertoi Hanna Nieminen Xamkilta. ”Digiasema kokoaa yhteen alueemme yrityksille suunnattuja digipalveluita niin yksityisiltä yrityksiltä kuin julkiselta sektorilta ja madaltaa toivottavasti kynnystä lähteä kehittämään liiketoimintaa myös digitaalisesti” jatkoi Elina Saarela Xamkilta.

Digiasema on osa Digital Innovation Hub – digitaalisia innovaatiokeskittymiä, jotka ovat Euroopan Unionin luoma konsepti. Innovaatiokeskittymien perustamisen taustalla on EU:n huoli pk-yrityksien digitalisaatiotasosta verrattuna kilpaileviin talousalueisiin, kuten Aasiaan ja USA:han. EU:n tavoite on, että kullekin EU:n alueelle syntyy omia digitaalisia innovaatiokeskittymiä, joiden kautta erityisesti pk-yritykset voivat löytää tukea digitalisaatioon.

Digiasema palvelee digipalveluiden käyttäjiä ja ammattilaisia

Digiasema tähtää Kymenlaakson pk-yritysten digitalisaation ja digiekosysteemin kehittämiseen. ”Digiasema palvelee niin digipalvelujen käyttäjiä kuin digialan ammattilaisia. Digipalvelujen käyttäjiä ovat oikeastaan kaikki yritykset ja yrittäjät, sillä lähes kaikki hyödyntävät nykyisin digitaalisuutta esimerkiksi sähköisen markkinoinnin tai pilvipalvelujen muodossa. Digialan ammattilaiset, kuten vaikkapa ohjelmistoyritykset, peliteknologiayritykset ja kyberturvayritykset, löytävät toivottavasti Digiaseman kautta mahdollisuuden verkostoitua ja kehittyä muun muassa ammattilaisille suunnattujen koulutusten avulla,” sanoi projektipäällikkö Katja Gorelkina Xamkilta.

Tavoitteena on digivalmiuksien parantaminen pk-yrityksissä

”Cursorin ja Kinnon osalta tavoitteena on pk-yritysten digivalmiuksien kartoittaminen ja niiden parantaminen”, kertoi projektipäällikkö Ilona Pilli Kouvola Innovationilta. ”Alueen pk-yrityksissä digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään hyvin monentasoisesti, skaala on tosi laaja. Selkeä tilannekuva auttaa kohdentamaan apua ja tukea oikein ja ohjaa esimerkiksi oikeanlaisten koulutusten järjestämiseen.”

"Yrityksille maksuttomia digikartoituksia toteutetaan koko Kymenlaakson alueella hankkeen aikana yhteensä 200 kappaletta ja sataan yritykseen on mahdollista ohjata hankkeen kautta yrityskohtaista digisparrausta”, totesi projektipäällikkö Riina Laaksonen Cursor Oy:stä. ”Haluamme rohkaista kaikkia kiinnostuneita hakeutumaan mukaan digikartoitukseen, sillä kartoituksen avulla saa ajantasaisen arvion oman yrityksensä digivalmiuksista ja löytää uusia reittejä oman toiminnan kehittämiseen.”

Kiinnostuitko digikartoituksesta?

Voit ilmoittaa halukkuutesi digikartoitukseen täältä, sinuun otetaan yhteyttä kevään aikana, kun kartoitukset alkavat.

Digiaseman perustaminen on osa Kymenlaaksossa vuodenvaihteessa alkanutta DIH Kymenlaakso – Digibuusteri hanketta.

 

 

Lisätietoja

Ilona Pilli

Pilli Ilona

Asiantuntija
Digineuvonta
+358 20 615 6535
+358 40 664 6530
ilona.pilli@kinno.fi

Scroll to top