DigiAsema (DIH Kymenlaakso – Digibuusteri)

 • Digitaalisen alan kehittyminen ja digitalisaation edistyminen näkyy suoraan Kymenlaakson taloudessa
  työpaikkoina ja veroeuroina. Kymenlaakson on tärkeää pitää huolta siitä, että alueen yritykset jatkavat
  liiketoimintansa ja toimintojensa digitalisaatiota pysyäkseen kilpailukykyisinä.
 • Hankkeen avulla Kymenlaakson pk-yritysten digitalisaatiota ja digiekosysteemin kehittämistä
  tukemaan perustetaan Digital Innovation Hub – digitaalinen innovaatiokeskittymä, joka on Euroopan
  Unionin luoma konsepti.
 • DIH-verkoston tavoite on EU-komission mukaisesti auttaa digitaalisten innovaatioiden markkinoille
  tuomisessa ja pk-yrityksien kasvussa.
 • Keskittymä tukee aktiivisesti myös Kymenlaakson olemassa olevien digitaalisten
  erikoisosaamisten kehitystä - kyberturvallisuutta, peliteknologioiden hyödyntämistä ja teollisuuden
  digitaalisia ratkaisuja.

Hankkeessa Kymenlaakson pk-yritysten digitalisaatiota ja digiekosysteemin kehittämistä tukemaan perustetaan Digital Innovation Hub – digitaalinen innovaatiokeskittymä, joka on Euroopan Unionin luoma konsepti. Sen taustalla on EU:n huoli pk-yrityksien digitalisaatiotasosta verrattuna kilpaileviin talousalueisiin, Aasiaan ja USA:han. EU:n tavoite on, että kullekin EU:n alueelle syntyy oma digitaalinen innovaatiokeskittymä, jonka kautta erityisesti pk-yritykset voivat löytää tukea digitalisaatioon.

Hankkeessa Kymenlaakson digitaalinen innovaatiokeskittymä kootaan ja roolitetaan. Verkoston palveluiden toimintakonsepti testataan ja käynnistetään Kymenlaaksossa eri palvelutasoilla yrityksille. Toimintaan tarvittavat osaajat, erityisesti kehittämisyhtiöiden yritysneuvojat, koulutetaan antamaan digitalisaatioon liittyvää neuvontaa. Havaittuja pk-yrityksien digitaalisia osaamiskuiluja kavennetaan järjestämällä tarvittavia koulutuksia eri osaamistasoille. Keskittymää aletaan myös kehittää saatujen tulosten ja EU:n antaman ohjauksen pohjalta.

Kouvola Innovationin vetämässä osahankkeessa luodaan tilannekuva alueen yritysten digitaitojen osaamisesta ja kehittämistarpeista. Osahankkeen tavoitteena on saada Kymenlaaksoon digikoulutetut yritysneuvojat/-asiantuntijat, jotka antavat digitalisaatioon liittyvää neuvontaa perustasolla oleville yrityksille sekä tunnistavat yritysten digiteknologioissa ja -taidoissa mahdollisuuksia ja/tai uhkia. Alueen yrityksiä pyritään ohjaamaan tarjolla olevien palveluiden pariin, ja digiosaamisen tason nostoa tuetaan digitalisaation hyödyntämistä aloittelevissa tai perusosaamisen tasolla olevissa mikro- ja pk-yrityksissä.

Projektin nimi: DIH Kymenlaakso – Digibuusteri

Toteutusaika: 1.1.2023 -31.12.2024
Rahoittajat: Uudenmaan liitto
Toteuttajat: Xamk (hallinnoija), Cursor Oy, Kouvola Innovation Oy

Lisätietoja

Pilli Ilona

Asiantuntija
+358 20 615 6535
ilona.pilli@kinno.fi

Scroll to top