Yrtinkankaan ampumaurheilukeskuksen rakentamiselle luodaan perustaa

Kouvola Innovation toteuttaa Yrtinkankaan ampumaurheilukeskuksen kehittämishanketta yhdessä Kouvolan kaupungin ja Kouvolan Urheiluampujat ry:n kanssa. Hankkeen päätavoitteena on selvittää keskukselle soveltuvin hallinto- ja operointimalli sekä varmistaa keskeiset edellytykset ampumaurheilukeskuksen toteutuksen etenemiselle. Yrtinkankaan alueesta tavoitellaan kansallisesti merkittävää, kansainvälisen tason ampumaurheilukeskusta, jolla olisi merkittäviä talous- ja elinvoimavaikutuksia alueelle.

Kasvava kiinnostus ampumaharrastukseen ja -urheiluun

Kiinnostus ampumaharrastukseen ja -urheiluun on lisääntynyt merkittävästi. Vapaaehtoinen maanpuolustus sekä reserviläistoiminta ovat kasvussa. Monilla radoilla on täyttä ja eri käyttäjäryhmät synnyttävät uutta kysyntää. Uusia ampumaratoja ja -keskuksia ei nähdä toistensa kilpailijoina, vaan uudet radat täydentävät olemassa olevaa tarjontaa. Muuttunut turvallisuustilanne ja yleisesti lisääntynyt kysyntä tarkoittavat, että tarve uusille ampumaradoille on olemassa ja edellytykset Yrtinkankaan ampumaurheilukeskuksen toteuttamiselle ovat paremmat kuin koskaan aikaisemmin.

Myös hallitusohjelma tukee uusien ampumaratojen rakentamista. Hallitusohjelmassa tavoitellaan ampumaratojen määrän kasvattamista noin tuhanteen vuosikymmenen loppuun mennessä, mikä tarkoittaa noin 300 uutta ampumarataa.

Yhteistyöllä kohti toiminnallista keskusta

Yrtinkankaan ampumaurheilukeskuksen perustamista viedään eteenpäin ampumaurheilu-, metsästys-, maanpuolustus- ja reserviläisjärjestöjen sekä viranomaisten tarpeet huomioiden. Käynnissä olevassa kehittämishankkeessa eri organisaatiot on kutsuttu luomaan yhdessä perustaa Yrtinkankaan ampumaurheilukeskuksen suunnitteluun ja rakentamiseen.

Ampumaurheilukeskuksen alueen maavallien ja muun maanrakentamisen on arvioitu valmistuvan vuoden 2026 aikana. Tällä hetkellä maanrakennuksesta on toteutunut yli 55 prosenttia. GRK Suomi Oy vastaa maanrakennuksesta omalla kustannuksellaan.

Jatkosuunnitelmat ja rahoitusmahdollisuudet

Yrtinkankaan kehittämistoimenpiteille toivotaan jatkoa, jotta keskuksen toiminnallista puolta saadaan edistettyä maanrakentamisen rinnalla. Ampumaurheilukeskuksen suunnittelun ja rakentamisen ympärille tullaan muodostamaan ohjausryhmä, joka ohjaa jatkosuunnittelua. Jatkosuunnittelussa tarkentuvat organisoitumiseen ja rahoitusratkaisuihin liittyvät päätökset, rakentamisen yksityiskohtainen toteutussuunnittelu sekä palvelukokonaisuuden konseptointi ja markkinointi.

Ampumaurheilukeskuksen kehittämiseen tullaan hakemaan rahoitusta laajasti eri lähteistä.  EU-rahoituksen ja valtion rahoituksen lisäksi erilliskohteiden pienempiä rahoitusmahdollisuuksia selvitetään joukkorahoitusmahdollisuuksista lähtien. Jo toimivien ampumaurheilukeskusten esimerkit näyttävät, että perustamisinvestoinnin jälkeisen toiminnan pyörittäminen on mahdollista tulorahoituksella.

Yrtinkankaan ampumaurheilukeskuksen kehittämishanketta toteutetaan Kouvolan kaupungin, Kinnon ja Kouvolan Urheiluampujat ry:n yhteistyönä. Jatkosuunnittelu- ja toteutusvaiheisiin halutaan mukaan lisäksi laajasti yhdistyksiä, säätiöitä sekä yrityksiä. Yhteistyöllä toteutetaan eri toimijoiden tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla vastaava ampumaurheilukeskus.

Scroll to top