Yritysvaikutusten arvioinneista on tehty käsikirja

Valtaosa kuntien päätöksistä joko edistää tai jarruttaa yritysten menestymistä ja kasvua. Siksi kunnissa olisi hyvä ottaa käyttöön järjestelmällinen tapa arvioida päätösten vaikutuksia yrityksiin. Näin voidaan edistää investointeja ja työllisyyttä.

Esimerkiksi maankäyttö, kaavojen liikennejärjestelyt ja lupakäsittelyajat vaikuttavat merkittävästi moniin yrityksiin. Niin myös kunnan koulutustarjonta ja tavat järjestää julkiset kilpailutukset. On tärkeää, että yritysvaikutusten arviointi tehdään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Liikennevalomalli on yksinkertainen esimerkki yritysvaikutusten arvioinnista, jossa arvioidaan, onko asialla positiivinen, neutraali vai negatiivinen vaikutus. Yritysvaikutuksia tekevän työryhmän olisi hyvä koostua kunnan/kaupungin elinkeinoasioista vastaavista viranhaltijoista taikka kunnan/kaupungin kehitysyhtiön työntekijöistä sekä elinkeinoelämän edustajista (esim. Yrittäjien paikallisyhdistyksen edustajista tai muista paikallisista yrittäjistä). Tutustu Suomen Yrittäjien julkaisemaan yritysvaikutusten arvioinnin käsikirjaan tästä linkistä, pdf. Opas on suunnattu kuntien viranhaltijoille ja päättäjille.

Lisätietoja:

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top