Liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma

Yritysneuvoja Timo Lehmusmetsä

Yrityksellä on oltava toiminta-ajatus – ja liikeidea kertoo konkreettisesti, miten tuo toiminta-ajatus käytännössä toteutetaan. Liikeidea on jokaisella yrittäjällä – ainakin päässä. Kirjoita liikeideasi paperille. Voit aloittaa vastaamalla kolmeen kysymykseen: mitä, kenelle ja mitenMitä tarkoittaa niitä tuotteita tai palveluja, joita yritys myy asiakkailleen; kenelle tarkoittaa yrityksen mahdollisia asiakkaita; miten tarkoittaa sitä, miten yritys tuotteensa tai palvelunsa tuottaa ja toimittaa asiakkaiden saataville.

Liikeidean tulisi olla muista alan kilpailijoista selvästi erottuva – tai ainakin riittävästi erottuva. Alusta alkaen liikeidean on oltava myös taloudellisesti kannattava.

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Yrityksen perustamisen tärkein vaihe on varsinaisen liiketoiminnan suunnittelu. Liiketoimintasuunnitelma on kirjallinen suunnitelma yritystoiminnan eri osa-alueiden järjestämisestä. Koska yrittämiseen liittyy aina taloudellinen riski, liiketoimintasuunnitelma on laadittava erityisellä huolella – ja päivitettävä muutaman vuoden välein.

Liiketoimintasuunnitelma jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelma on tarpeellinen – paitsi yrittäjälle itselleen – myös ulkopuolisille tahoille, kuten rahoittajille.

 

Scroll to top