kahvikuppi pöydällä

Yrityksille tukea ilmastosiirtymän haitallisiin vaikutuksiin

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF vahvistaa elinvoimaa ja edistää vihreää siirtymää

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund, JTF) on osa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on saavuttaa Euroopan unionin hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. JTF-rahoituksella tuetaan elinkeinorakenteen monipuolistamista, uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja työpaikkojen luomista sekä TKI-toimintaa. JTF-rahoituksella tuetaan myös turvetuotantoalueiden kestävää jälkikäyttöä ja ennallistamista.

Rahoitusta on myönnettävissä kuluvalla ohjelmakaudella Kymenlaaksossa yhteensä noin 32 M€.

Kymenlaakson liiton ensimmäinen JTF-rahoitushaku on avautunut 4.5., ja yrityksille suunnattu ELY-keskuksen rahoitushaku 12.5.2023.

Kymenlaaksossa vahvistetaan elinkeinotoimintaa ja luodaan uusia työpaikkoja

Kymenlaakson oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman tavoitteena on vastata vihreän siirtymän aiheuttamiin haitallisiin vaikutuksiin vahvistamalla ja monipuolistamalla elinkeinotoimintaa ja luomalla uusia työpaikkoja. Kymenlaaksoon pyritään synnyttämään uusia osaamisperusteisia, nopeaan kasvuun tähtääviä yrityksiä. Lisäksi tavoitteena on turvesektorilta työttömäksi jääneiden tai työttömyysuhan alla olevien uudelleenkoulutus ja osaamisen lisääminen sekä turvetuotantoalueiden ennallistaminen ja jälkikäyttö.

Kymenlaakson oikeudenmukaisen siirtymän rahaston siirtymäsuunnitelmaluonnoksen tavoitteena on

  • aluetalouden monipuolistaminen ja vahvistaminen luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja sekä nostamalla osaamistasoa,
  • yritysten kasvun ja uudistumisen tukeminen panostamalla TKI-toimintaan sekä
  • uuden kestävän liiketoiminnan luominen ja päästöjen vähentäminen turvetuotantoalueiden ennallistamisella ja jälkikäytöllä.

ELY-keskukselta tukea ilmastosiirtymän haitallisten vaikutusten lieventämiseen

PK-yrityksille suunnatut yritystuet kohdennetaan vihreän siirtymän haitallisten vaikutusten lieventämiseen. Rahoituksella tuetaan yritysten vähähiilisyyteen liittyvää uutta tai uudistuvaa liiketoimintaa sekä yritysten kestävää kasvua. Oikeudenmukaista siirtymää tuetaan pk-yritystoimintaa uudistamalla, tukemalla uusien yritysten perustamista sekä tukemalla elinkeinolähtöistä innovaatiotoimintaa elinkeinomahdollisuuksien ja uusien työpaikkojen sekä työllisyysmahdollisuuksien lisäämiseksi. Toimenpiteitä kohdistetaan siirtymän helpottamiseksi laaja-alaisesti elinkeinorakenteen monipuolistamiseen, investointien edistämiseen ja pk-yrittäjyyden ja työllisyyden kehittämiseen.

JTF-rahoitusta suunnataan myös turvetuotantoalueiden ennallistamiseen ja jälkikäyttöön sekä turvetuotannon kuormittamien vesistöjen ennallistamiseen.

Kaaviokuva, jossa selitettynä oikeudenmukaisen siirtymän rahaston rahoitushakua

Tutustu tarkemmin:

Yritysten kehittämisavustus Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa

Kymenlaakson liiton JTF-haku on nyt avoinna

 

Scroll to top