Yrittäjyys on tae Kouvolan kasvulle

Sama tahtotila ja vahvasti lisääntynyt vuoropuhelu ovat tiivistäneet kaupungin ja yrittäjien yhteistyötä viime vuosien aikana.

Onko Kouvola niin kehno paikka yrittää, mitä barometrit ja ilmapiirimittaukset antavat ymmärtää? Reilut neljä vuotta kouvolalaista elämää seurannut kaupunginjohtaja Marita Toikka ei ole nähnyt tilannetta lainkaan huonona. Tutustuminen ja tuntuman saaminen seudun yrittäjiin on lisännyt luottamusta positiivisesta kokonaiskuvasta.

”Kaupungilla ja yrittäjillä on sama tahtotila ja strategia. Prosessit on hiottu, vuoropuhelu on kehittynyt ja yhteistyömme on järjestelmällistä. Hankintojen paikallisuudessa tapahtunut kehitys on toimiva esimerkki onnistumisista”, kaupunginjohtaja kertoo.

Elinkeinoyhtiö Kouvola Innovation (Kinno) on kaupungin näkyvä työkalu ja kasvot yrittäjyyden suuntaan. Puolitoista vuotta Kinnoa toimitusjohtajana vetänyt Kimmo Niemi on ollut innoissaan yhteistyöstä yrittäjien kanssa ja on Toikan lailla luottavainen tulevaisuuden suhteen.

”Yrittäjien ja kaupungin yhteinen Eturyhmä-työskentely, hankintaohjelma ja muut yhdessä edistettävät konkreettiset asiat luovat uskoa työhön”.

Yhtenä ajankohtaisena asiana Niemi nostaa esiin yrittäjien aloitteesta etenevän Yrityspalvelutalon, joka kokoaa yrityspalveluja tarjoavat tahot saman katon alle ja tehostaa yhteistyötä merkittävästi.

Yhteisissä hankkeissa Kouvolan Yrittäjiä edustanut puheenjohtaja Jari Liikkanen haluaa aidosti vaikuttaa yrittäjyyden asemaan Kouvolassa. Siinä on hänen mukaansa onnistuttu erittäin hyvin kaupungin johdon ja eri toimialojen kanssa.

”Olemme päässeet samaan pöytään ja moneen ryhmään keskustelemaan asioista ja vaikuttamaan niihin. Samantyyliset ajatuksemme ja näkemyksemme tukevat yhteistyötä. Poliittisen kentän toivon niin ikään tukevan käynnissä olevaa myönteistä kehitystä.”

Yhdessä laadukkaita palveluita kouvolalaisille

Poliittisten päättäjien tahtotila näkyy yhtä lailla investoinneissa ja palveluiden tuottamisessa kaupunkilaisille. Tärkeää on myös paikallisten yritysten rooli siinä. Toikka painottaa yrittäjyyden merkitystä ja vetovoimatekijää kaupungin strategiassa sekä puolueiden kesken solmitussa valtuustosopimuksessa.

”Kaupunkilaiset haluavat laadukkaita ja kohtuuhintaisia palveluita. Tässä mielessä yrittäjyys on tärkeä voimavara. Ajatusmallia yhteisestä palveluiden tuottamisesta kannattaa jalostaa. Minä luotan siihen, että aito kasvu Kouvolalle tulee yritysten kautta.”

Liikkanen haluaa kaikkien tahojen puhuvan samaa kieltä. Hyviä kehitysajatuksia tulee voida viedä ripeästi eteenpäin, myös pienellä riskillä ja epäonnistumisista oppien.

”Me yrittäjät olemme valmiit kertomaan virkamiehille ja poliitikoille, mitä yrittäjä miettii. Uskon sen avartavan yhteistyötämme.”

Niemi korostaa yrittäjien ja oppilaitosten välistä läheistä yhteistyötä. Koulutusputken sisältö ei aina vastaa käytännön työelämän tarpeita, suoralla ja aidolla vuoropuhelulla asiaan voi vaikuttaa parhaiten.

”Projektityöt, lopputyöt ja joustavat oppisopimuskäytännöt tuovat esimerkiksi uusia osaajia yrityksiin.”

Enemmän kohtaamisia ja keskinäistä viestintää

Tehtaan piippujen katveessa kehittynyt kymenlaaksolainen yrityskulttuuri sisältää enemmän tekemistä kuin puhumista. Liikkanen näkee, että muutos tapahtuu yrittäjyyskasvatuksen ja nuoren sukupolven kautta. Heidän kouluttamiseensa on laitettava paukkuja.

Kun tulee puhe paikallisesta yrittäjyysilmapiiristä, Toikka ei näe siinä juurikaan eroa aiempiin kolmessa kaupungissa kokemaansa. Hän ja Niemi ovat panneet merkille, että menestyvät yritykset eivät nosta itseään ja vahvuuksiaan esille. Enemmän ääntä voisi ehdottomasti pitää.

Toikka kaipaa vapaita foorumeita mutkattomaan kanssakäymiseen yrittäjien kanssa.

”Olemme itse kukin liikaa kiinni suorittavassa työssä. Keskinäisissä kohtaamisissa syntyy varmasti hyviä uusia ideoita yhdessä toteutettavaksi.”

Liikkanen tarttuu kiinni onnistumisiin, jotka jäävät turhaan piiloon ja kriittisten asioiden varjoon. Niissä kun muisti on tunnetusti valitettavan pitkä.

”Teemme paljon hyviä asioita, joita meidän tulee nostaa yhdessä viestien enemmän esiin”.

 

Kuvateksti: Vasemmalta Kouvolan Yrittäjien puheenjohtaja Jari Liikkanen, Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka ja Kinnon toimitusjohtaja Kimmo Niemi.

Teksti: Vesa Vainio
Kuva: Siru Huuhilo

 

 

 

Lisätietoja:

Scroll to top