Yrittäjien Kuntabarometri 2024

Suomen Yrittäjät toteuttaa kahden vuoden välein Kuntabarometri -kyselyn, jolla selvitetään kuntien yrittäjämyönteisyyttä. Vastaamalla voit vaikuttaa siihen, millaisia palveluita yrittäjille järjestetään.

Kyselyn tulokset ovat tärkeä työkalu yrittäjien ja kuntien yhteistyön kehittämiseksi ja konkreettisten uudistusten sopimiseksi. Yrittäjä pääsee antamaan palautetta ja arvioimaan oman kuntansa toimintaa: Mitkä asiat toimivat ja mitä pitää parantaa?

Kunnat ja elinkeinoyhtiöt puolestaan saavat yrittäjiltä tärkeää palautetta toiminnastaan ja voivat sen pohjalta kehittää tekemistään. Lisäksi yrittäjäyhdistykset saavat tietoa, mihin asioihin heidän pitää jäsentensä puolesta kunnassa vaikuttaa.

Kuntabarometri -kysely on avoinna 1.4.2024 asti Suomen Yrittäjien sivuilla.

Pääset kyselyyn tästä: Kuntabarometri 2024

Miksi jokaisen yrittäjän kannattaa vastata kyselyyn?

  • Pääset antamaan palautetta ja arvioimaan Kouvolan toimintaa: Mitkä asiat toimivat ja mitä pitää parantaa?
  • Kaupunki saa tärkeää palautetta toiminnastaan. Tärkeitä tekijöitä ovat muun muassa julkisten hankintojen toteutus sekä kaavoituksen ja luvituksen sujuvuus.
  • Yrittäjäyhdistykset saavat tietoa siitä, mihin asioihin heidän on jäsentensä puolesta hyvä vaikuttaa.
  • Me Kinnolla saamme yrittäjiltä tärkeää palautetta tarjoamistamme yrityspalveluista.

Jotta tuloksissa näkyy aidosti yrittäjien mielipiteet, on tärkeää, että jokainen yrittäjä kertoo oman näkemyksensä.

Vastaa Kuntabarometriin

Scroll to top