Yrittäjän vaikuttamisen keinot julkisissa hankinnoissa

Yrittäjällä on mahdollisuus saada tietoa ja vaikuttaa julkisiin hankintoihin

Julkiset hankinnat -juttusarja 16.1. 2023

Markkinavuoropuhelut, Kouvolan kaupungin hankintakalenteri, hankinta-asiamiehen palvelut ja hankintojen yhteistyöryhmä tarjoavat yrittäjälle mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa.

Hankkijoiden ja tarjoajien vuorovaikutus hankintaprosessin aikana on erityisen tärkeää. Siihen tarjoutuu erinomainen mahdollisuus hankintoja avaavissa keskustelutilaisuuksissa eli markkinavuoropuheluissa ja markkinakartoituksissa.

”Kaupunki kilpailuttaa puitesopimustoimittajat parin vuoden välein. Järjestämme kilpailutuksia varten muun muassa markkinavuoropuheluja eli tilaisuuksia, joissa halukkaiden palveluntarjoajien kanssa keskustellaan tulevista hankinnoista. Yrittäjällä on myös vastuu omasta aktiivisuudesta, sillä näissä tilaisuuksissa on mahdollista kysyä, kyseenalaistaa ja varmistaa hankintaa koskevat asiat”, Pia Rajala Kouvolan kaupungin Tilapalveluista muistuttaa.

Yritys- ja elinvoimavaikutusten arviointi strategisesti ja taloudellisesti merkittävissä hankinnoissa on liitetty osaksi Kouvolan kaupungin elinvaikutusten arviointitoimenpiteitä.

”Kouvolan kaupungin johtoryhmä on päättänyt toteuttaa ennakkoarvioinnin muun muassa palveluverkkomuutoksiin, uusiin kärkihankkeisiin ja rakentamispäätöksiin”, Kouvolan kaupungin hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä kertoi Hankintaseminaarissa 8.12. 2022.

Kouvolan hankinta-asiamies Marita Melkko on yritysten apuna hankintaan liittyvissä kysymyksissä. Silloinkin, kun hankinta menee isoille toimijoille, hän on pääurakoitsijalle koonnut listaa paikallisista yrityksistä, jotka haluavat aliurakoitsijoiksi tai tavarantoimittajiksi.

"Hankinta-asiamiehen uutiskirje kannattaa tilata"

”Tulossa olevia hankintoja kannattaa käydä katsomassa Kouvolan kaupungin hankintakalenterista. Hankinta-asiamiehen uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se kannattaa tilata. Yritysten kannattaa myös huolehtia, että omat yhteystiedot ovat eri rekistereissä ajan tasalla, jotta tavoitamme heidät”, Marita Melkko kertoo.

Kouvolassa toimii hankintojen yhteistyöryhmä, johon kuuluu kaupungin eri toimialojen hankintoja tekevien viranhaltijoiden lisäksi alueen yrittäjäyhdistyksiä edustava, Kouvolan Yrittäjien puheenjohtaja Jari Liikkanen. Kaupunki välittää tietoa hankinnoista yrittäjien suuntaan ja Liikkanen puolestaan tuo ryhmään yrittäjien näkemyksiä hankintoihin.

Julkiset hankinnat ovat 45 miljardin euron mahdollisuus

 

 

”Mielestäni yhteistyöryhmä on löytänyt hyvin paikkansa kaupungin ja yrittäjäyhdistysten välisessä yhteistyössä , sekä varsinkin sen kehittämisessä. Käymme avoimesti läpi erilaisia tapauksia ja etsimme niihin aluettamme palvelevia ratkaisuja. Nopeat suorat keskustelut ovat yhteistyön avainasemassa, Jari Liikkanen sanoo.

Kouvolassa on käyty keskustelua yritysten paikallisuusasteen määrittelystä. Kotipaikan sijaan kaupungin kannalta on enemmän vaikuttavuutta esimerkiksi sillä, että yrityksellä on täällä kymmenen työpaikkaa. ”Jos yrityksellä on toimipaikka Kouvolassa, henkilöstön tuloverot jäävät Kouvolaan ja se on siten on luokiteltu paikalliseksi”, Rajala toteaa.

”Tätä paikallisuuskeskustelua käydään edelleen päättäjien kanssa. Tavoitteena on päivittää kaupungin hankintaohje. Meidän hankintojen markkina-alueena on koko EU, joten yrityksiä on myös tuettava, että ne voivat tarjota palvelujaan myös EU-tasolla kansallisen lisäksi”, Marita Melkko muistuttaa.

Kouvolan kaupungin hankintoja voi seurata muun muassa kaupungin ostolaskudatan kautta. Isot investoinnit ovat menneet isoille ulkopaikkakuntalaisille yrityksille, mutta toisaalta ne työllistävät paljon paikallisia yrittäjiä, näissä aliurakoissa paikallisuusaste on ollut 80 %. Pieninvestointien paikallisuusaste on noussut vuodesta 2021 (14 %) vuoteen 2022 (79 %).

 

Kuvateksti: ”Hankintayksikölle on etua siitä, että palveluntoimittajat tunnetaan hyvin”, rakennusneuvos Veli Hyyryläinen totesi Hankintaseminaarissa 8.12. 2022. Kuva: Johnny Perkka.

Palaamme uudelleen joulukuisen 2022 Kouvolan Hankintaseminaarin teemoihin viiden artikkelin sarjalla.

Asiantuntijasi julkisissa hankinnoissa:

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top