Ihmisiä ulkona teollisessa ympäristössä

Vetyä, virtaa Kaakkoon

Vetyä, virtaa Kaakkoon -hanke edistää uusiutuvan energian ja vetytalouden hyödyntämistä ja vahvistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Hanketta toteuttavat Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran kaupunki ja LUT -yliopisto.

Hankkeen keskeisimmät tavoitteet:

  • uusiutuvaan energiaan ja vetytalouteen perustuvan liiketoiminnan kehittäminen Suomessa ja erityisesti Itä- ja Kaakkois-Suomessa
  • Vetylaakso-toiminnan käynnistäminen
  • maankäyttöön ja lupaprosesseihin liittyvien selvitysten tekeminen.

Projektin nimi: Vetyä, virtaa Kaakkoon
Toteutusaika: 1.2.2023 - 31.12.2023
Rahoitus: Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto. Rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (REACT-EU).

Lisätietoja

Kari Laine

Laine Kari

Asiantuntija
Energia ja vetytalous
+358 20 615 9083
+358 40 179 7083
kari.laine@kinno.fi

Scroll to top